Åpningstider:

Åpningstid: 06:45 - 16:15

Barnehagen

Moan barnehage har 4 avdelinger, 2 avdelinger er småbarnsavdelinger 0-3 år og 2 avdelinger er storbarnsavdelinger fra 3-6 år. Barnehagen ble åpnet ny i 2016 med nytt lokale og et nytt uteområde med gapahuk. Som kommunal barnehage benytter vi oss av Idrettshallen og Moan bad ca. 1 gang i uken for lek, aktiviteter og vanntilvenning.

I vårt arbeid har vi fokus på hvert enkelt barn. Hvert enkelt barn skal få utvikle seg til den beste utgave av seg selv. Hos oss har vi fokus på trygghet og tillit i alle relasjoner, og vil være en barnehage der barna, personalet og foresatte trives. I møte med barn og foreldre har vi fokus på å skape trygghet gjennom gode relasjoner.

Vi er en barnehage som er opptatt av sunn og variert kosthold, vi er derfor opptatte av at barna skal få være med på å dyrke grønnsaker som vi gjør i vår lille grønnsakhage.

Moan barnehage: «Et godt sted å være sammen på»
Velkommen til oss!

Ta gjerne kontakt for ytterlig informasjon.

Gul avdeling:

Pedagogisk leder Tone Opgård og Kjersti Nordhaug

Grønn avdeling:

Pedagogisk leder Cathrin Soini og Kjersti Nordhaug

Blå avdeling:

Pedagogisk leder Liss Mari Sørensen og Stine Lise Stenvoll

Orange avdeling:

  • Orange avdeling: 

Pedagogisk leder Ida Eliassen og Marita Stenvoll (konstituert barnehagelærer)