Vi jobber med inkluderende barnehagemiljø og har fokus på tilstedeværende voksne. Vi har fokus på voksenrollen i barns lek, og er opptatt av gjennom lek å lære barna sosial kompetanse.

Vi benytter oss av Moan bad hver fredag til vanntilvenning av de to største kullene i barnehagen med midler vi har søkt om fra fylkesmannen.

Vi følger også kommunal plan for begrepsundervisning og Plan for overgang barnehage skole.

Barnehagen har åpent hele sommeren, men er stengt den stille uke i påsken , samt romjulsdagene.

Vi satser på kompetanse utvikling av personalet, og har alltid et prosjekt som alle i personalgruppen involveres i.

Pedagogisk leder Tone Opgård og Stine Lise Stenvoll 

Pedagogisk leder Liss Mari Sørensen og Stine Lise Stenvoll 

Pedagogisk leder Cathrin Soini og Kjersti Nordhaug

Pedagogisk leder Ann Elin Steen og Sigrid Kanstad