Byggforvaltningens primæroppgave er ivaretakelse av kommunens verdier knyttet til bygningene, og drive de slik at de ansatte kan yte tiltenkt service til kommunens befolkning.

  • Forvaltning: å ivareta eiendomsinformasjon og eiendomsøkonomi
  • Drift: å sørge for at funksjonen til eiendommen opprettholdes slik at brukerne kan drive primærtjeneste.
  • Vedlikehold: å sørge for at eiendommen oppretholder sin tekniske standard.
  • Utvikling: å endre eiendommens standard som følge av endrede behov hos eier/bruker, og sørge for at eiendommen er i samsvar med lover og forskrifter.
  • Service: (bruker) å bistå brukeren i hans daglige virksomhet, for eksempel reparasjon av pulter, reoler og annet utstyr.

I tillegg er Byggforvaltningen byggherre ved nybygg og renoveringsprosjekter.  Byggforvaltningen har dessuten ansvar for drift og vedlikehold av bl.a. energi og ventilasjon ved driftsbygningene.  Enheten har også ansvar for utleie av boliger, utleie av driftsbygg og forvaltning av kommunens innleie av bygg hos andre.

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger i Balsfjord kommune

Elektronisk skjema:
leie av kommunal bolig