Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
16. oktober:

Informasjon om Corona i Balsfjord

Husk:  Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, br... Les mer

Informasjon om Corona i Balsfjord

Husk

Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, bruk antibac.

Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

For fortløpende informasjon om viruset i Norge, følg link:  https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Oppdatering covid-19 - 16. oktober 2020

Fredag 16.10.20

De siste to døgnene har det ikke vært påvist noen smittede i Tromsø, eller nabokommuner til Tromsø. Det er dog flere tilfeller av smitte spredt på ulike steder i Finnmark (Alta, Hammerfest og Porsanger) og ett tilfelle på Senja. Tromso og Finnmark har ikke ukontrollerbar smitte, men ser at antall smittetilfeller har økt og er mer spredt. God smitteoppsporing og rask karantene for mistenkt smitte har holdt antall smittede nede.  

Balsfjord kriseledelse har nå og i dagene fremover økt beredskap med tettere kontakt med Tromsø kommune, og kontinuerlig vurdering av tiltak for å redusere risiko for smitte i kommunen.

Tirsdag 13.10.20

Det var en stor smitte-økning i Tromsø forrige uke, med flere tilfeller av smitte spredt på flere steder. Helsetjenesten i Balsfjord tilbød Tromsø kommune å bistå i smitteoppsporingen i helga ut fra en krevende situasjon, og det er gjort avtale om tettere samarbeid fremover.  

 

Siden fredag ettermiddag- siste fire døgn- har det vært testet mer enn 1000 personer i Tromsø, og det er ingen som har fått påvist smitte. Tromsø kommune har gjort en formidabel innsats for å få god oversikt og unngå videre smitte. Det gir trygghet for oss som nabo-kommune.

Igjen minner vi på smittevernreglene: hold 1m avstand, sprit hender inn og ut av offentlige bygg og butikker og hold deg hjemme hvis syk.

Informasjon fra 9. oktober:

Siden i går har det vært stor økning i antall smittede i Tromsø, med over 10 personer. Smitten er knyttet til både sykehjem, utesteder og arrangement. Antall smittede i Tromsø er det høyeste siden begynnelsen av april i år, og smittekildene er usikker per i dag. Det er også påvist smitte i Karlsøy og Harstad.

Nå er det særlig viktig med å følge rutinene for og unngå smitte:

 • Vaske hender/sprite dem ofte på offentlige steder og holde 1m avstand
 • Hold deg hjemme og test deg hvis symptomer på forkjølelse eller influensa
 • Unngå reising som ikke er høyst nødvendig, det være til andre store byer i Norge inkludert Oslo
 • Vi anbefaler også å være ekstra forsiktig på sosiale sammenkomster, det være uteliv eller barer, eller arrangementer i Tromsø regionen.

Det vil være hyppigere oppdatering på Balsfjord kommune sin FB side og nettside i tiden fremover, for å gi oppdatert informasjon og trygghet i en periode med økt smitte. 

Informasjon fra 8. oktober:

Den siste uken har det vært flere positive covid-19 tester tatt ved UNN, for Troms og Finnmark. De har i all hovedsak vært knyttet til reising, en stor tråler (som ikke har vært i kontakt med andre) og per i dag er alle identifisert og uten spredning til andre. Det er likevel en påminnelse om å fortsatt holde 1m avstand, sprite hender og ta kontakt med legetjenesten umiddelbart hvis man får symptomer som forkjølelse eller feber.

Det foregår daglig testing på Storsteinnes, fra 2 til 10 personer per dag. Det er fortsatt ingen smittede i Balsfjord siden april. Fra midten av oktober vil vi begynne med vaksinering for årets influensa, alle personer i risiko-gruppen anmodes om å vaksinere seg. Mer informasjon vil komme innen i morgen fredag 09.10.20. 

Informasjon pr. 22. september:

OPPDATERING COVID -19

De siste syv dagene er det tatt i underkant av 3000 tester ved UNN, for Troms og Finnmark. Det har vært 4 positive svar, alle i Tromsø kommune. De har vært knyttet til reising, og alle er identifisert og uten spredning til andre. Det har ikke vært smitte i noen andre kommuner i Troms.

Det er god kontroll på smitten i Nord-Norge, og fallende smittetall i byer med mer/mye smitte, som Oslo og Bergen. Smitten har den senere tid vært knyttet til studenter og religiøse samlinger.  

 

Det var mye testing på Storsteinnes i august for Covid-, men det er noe mindre testing nå siden det er mindre forkjølelse som går.  Det har ikke vært noen positive tester siden april i Balsfjord kommune.

Fra 8. september:

De siste syv dagene er det tatt omkring 4 000 prøver i Troms og Finnmark for Covid-19, alle er negative for Troms.

Norge samlet har hatt stor oppgang siste uken, men er i all hovedsak knyttet til to miljøer: ett religiøst samfunn på Østlandet og studenter/unge personer i Bergen. Det er fortsatt kontroll på smittespredning i Norge, og Nord-Norge har svært god kontroll på situasjonen.

Storsteinnes legekontor har hatt mindre testing av Covid-19 den siste uken, og ønsker å takke for innbyggernes tålmodighet og forståelse i en fase med mye testing og litt ventetid.

Hans-Olav Holtermann Eriksen
Kommuneoverlege // Leder
Balsfjord & Storfjord kommune

 

 

Fra august 2020:

De siste syv dagene er det tatt nærmere 5 800 prøver i Troms og Finnmark, alle negativ for Troms. Det er sesong for forkjølelse, noe som innebærer mye testing for å være på den sikre siden.

Flere internasjonale miljøer jobber for å lage en vaksine, og muligens vil den første være klar rundt nyttår: Norge vil da få vaksinen samtidig med andre europeiske land.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen
Kommuneoverlege // Leder
Balsfjord & Storfjord kommune

Oppdatering covid19 - 27. august 2020

OPPDATERING COVID -19

Siden mandag har det vært tatt 3800 prøver i Troms og Finnmark, alle negativ for Troms: det vil si at det er mye influensa og forkjølelse som går. Det er likevel viktig å teste seg, slik at man hele tiden er sikker på at vi ikke har smitte i vår region. 

I hverdagen tester legekontoret i Balsfjord opptil 40 personer. Det kan innebære litt venting, det vil si i skranke eller på telefon, og vi anmoder om å bruke SMS 2097 (skriv STORSTEINNES først i meldingen, så hva du ønsker) for å unngå mer kø. Du vil få svar ila dagen.  

Å VISE TÅLMODIGHET

Balsfjord legekontor har bare 24 timers venting på covid-tester, og de aller fleste fastlegene i Balsfjord bare en uke ventetid: alle innbyggerne i Balsfjord får god helsehjelp på kort tid.

De aller fleste viser forståelse for at legekontoret er i en uvanlig situasjon med stor pågang på grunn av Covid-19. Dessverre er det noen som er utålmodig og uttrykker det ved å la sin frustrasjon gå ut over helsesekretærene. Alle skal vite at legekontoret står på hver eneste dag for at innbyggerne skal bli ivaretatt på best mulig måte, enten henvendelsen gjelder testing eller nødvendig helsehjelp. 

Vi ber om forståelse og respekt for jobben vi gjør i en ekstraordinær situasjon 😊

Hans-Olav Holtermann Eriksen
Kommuneoverlege // Leder
Balsfjord & Storfjord kommune

Telefon: +47 976 17720

Testing på legekontoret - 20.08.20

TESTING PÅ LEGEKONTORET

Retningslinjer for testing av Covid-19, i prioritert rekkefølge

 1. Personer med halsvondt, feber, hoste eller manglende lukt/smaksans testes hverdager (mandag-fredag) innen 24 timer
 2. Arbeidere fra utland som må testes før oppstart jobb testes ukedager innen 48 timer
 3. Barn med symptomer kan vente 2 døgn, rennende nese i 5 døgn, for å bli testet.

Viktig: 

 • Har du mistanke om at du kan være smittet, skal du ikke møte opp hos fastlege eller legevakt; ta kontakt med å sende SMS til 2097; start meldingen med STORSTEINNES (altså store bokstaver), skriv deretter at du har lyst å testes og hvilke symptomer/grunn til testing. Vi kan også nås på telefon 777 22150, men det vil være lang ventetid/mye trafikk.
 • Alle som har tatt prøver skal være i karantene til det er kommet prøvesvar. Du må selv  hente prøvesvar på Helsenorge.no med bruk av bank-ID: svaret kommer der før legekontoret.
 • Det tar 2-3 dager fra prøvetaking til du får svar på helsenorge.no

Vi ber om forståelse om at det kan være litt venting på telefon på grunn av stor pågang, i perioder kan vi ha 50 telefoner inn samtidig. Vi håper at dere kan bruke SMS tjenesten vår i stedet, ved å sende SMS til 2097; start meldingen med STORSTEINNES (altså store bokstaver), skriv deretter grunn til kontakt.

Ved akutt sykdom skal legevakten på 116 117 eller akutt alvorlig hendelse 113 brukes!  

Har du spørsmål om korona/covid-19, gå til Folkehelseinstituttets nettsider – eller ringe den nasjonale infotelefonen på 815 55 015.NG PÅ LEGEKONTORET Retningslinjer for testing av Covid-19, i prioritert rekkefølge 1. Personer med halsvondt, feber og hoste testes hverdager (mandag-fredag) innen 24 timer 2. Arbeidere fra utland som må testes før oppstart jobb testes ukedager innen 48 timer 3. Barn med symptomer kan vente 2 døgn, rennende nese i 5

Hans-Olav Holtermann Eriksen
Kommuneoverlege // Leder
Balsfjord & Storfjord kommune

Råd om reising - 19. 08.20

Kriseledelsen råder alle innbyggere til å reise minst mulig: vi presiserer at hver enkelt har et selvstendig ansvar for å unngå eksponering for mulig smitte, som inkluderer å unngå unødvendig reising og ta nødvendige forhåndsregler på butikk, kafe, o.l!

 

Smitten varierer fra land til land, der man skiller mellom grønt (ingen restriksjoner eller råd), gult og rødt land: hvilke land som er hva varierer men er kontinuerlig oppdatert på FHI sine sider.

 

Reise utlandet

 1. Man har lov til å reise til gult land, men frarådes å gjøre det.
 2. Reiser man til gult land som blir rødt i løpet av reisen, skal du i 10 dagers karantene fra ankomst Norge.
 3. Reiser man til rødt land, blir det karantene i 10 dager etter ankomst tilbake.

 

Følg link for oppdatert oversikt over hvilke land: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

 

For reiser lokalt/nasjonalt har vi følgende råd:

 1. Reiser til Kilpisjärvi (Finland) har ingen restriksjoner men resterende del av Finland er regnet som gul og frarådes
 2. Reiser til Oslo by/Østlandet er frarådet
 3. Å reise via Gardemoen gir foreløpig ingen økt smitterisiko, det har ikke vært noen tilfeller med smitte der siden starten av pandemien.

Informasjon fra kommuneoverlegen - 18.08. 2020

Ring legekontoret på Storsteinnes hvis du har:

 • Vært i røde smitteområder eller i fysisk kontakt med noen som har vært i smitteområde
 • Fått influensa-liknende symptomer (hoste, feber)

 

Besøk på sykehjem - 13. august

I forbindelse med besøk på sykehjemmene vil det fra sykehjemmenes side fremdeles være ekstra fokus på smittevern. Det verst tenkelige er å få smitte inne på ett av sykehjemmene da de som bor der er i en ekstra sårbar risikogruppe

Retningslinjer

 • Du må være 100% frisk. Ingen forkjølelse/influensasymptomer.
 • Ta kontakt med sykehjemmet/avdelingen og gjør avtale om tidspunkt
 • Bli møtt av personalet som veileder i smittevernregler og leder den besøkende direkte til rommet til aktuell pasient.
 • Ikke mer enn to besøkende om gangen til hver pasient.
 • Ikke bevege seg i felles stuer i avdelingene/ikke kontakt med andre pasienter
 • Handvask ved ankomst
 • Sprite hender
 • Unngå å ta i dørklinker og dørkarmer
 • Hostevaner
 • Holde avstand på pasientens rom
 • Ikke klemme/ikke ta på
 • Ved avslutning av besøk vaske hender og sprite

Alle besøkende må skrives inn i en besøksprotokoll. Dette for å lette arbeidet med smittesporing hvis det skulle oppstå en slik situasjon.

Pårørende som har vært på reise til utlandet eller til Oslo/Østlandet må avvente med å gå på besøk på sykehjemmene til det er gått 10 dager etter hjemkomst. Og selvsagt være fri for symptomer på forkjølelse.

Kriseledelsen i Balsfjord kommune

Råd og anbefalinger - 11. august 2020

Vi registrerer en økning i antall smittetilfeller at Covid-19 viruset i landet. Økningen er særlig knyttet til Østlandet/Oslo. Utbruddet på hurtigruteskipet MS Roald Amundsen har ført til at smitte er spredt til flere av landets kommuner. Balsfjord kommunes hovedmål er fremdeles

 • Hindre at smitte kommer til Balsfjord kommune
 • Hindre at ukjent smitte i Balsfjord kommune sprer seg

Kriseledelsen har hatt møte i dag, 11.8. for å gjennomgå de etablerte rutiner for smittevern og dessuten drøftet mulige nye tiltak. Vi finner det nødvendig å poengtere at det fremdeles er viktig å følge de generelle smittevernregler fra nasjonalt hold, og samtidig gi noen råd og anbefalinger. 

 • Vask hender ofte/bruk antibac spesielt når du går inn og ut av butikker, andre offentlige steder, inn og ut av bensinstasjoner hvor mange fremmede ferdes.
 • Ha gjerne anticac-servietter tilgjengelig i bilen slik at du kan tørke av ratt, girspake og andre deler som er naturlig å komme i berøring med. Når man kjører rundt og handler, fyller drivstoff, etc så er man borti mange overflater som mange andre og fremmede har berørt. 
 • Unngå berøring med dørhandtak, varer, hyller og bankterminaler.
 • Unngå håndhilsning og klemming. Spar dette til å gjelde bare familie og dine nærmeste.
 • Innbyggerne oppfordres til å holde minst 1 meters avstand til alle som ikke er en del av husholdningen. Arrangementer og sammenkomster må gjennomføres på en slik måte at avstandsregelen holdes. Det skal registreres hvem som deltar slik at man kan spore smittekilde ved eventuell påvist smitte i etterkant av deltakelse på en sammenkomst/arrangement. Det skal også være antibac tilgjengelig for deltakerne og oppfordres til vask/sprit hender.
 • Husk gode hostevaner (serviett eller albukroken)
 • Mistenker du smitte må du ta test og holde deg hjemme til prøvesvar foreligger.
 • Begrens reiser i den grad det er mulig og hold oversikt over egne bevegelser og aktivitet. Det vil gjøre sporingen enklere ved eventuelle utbrudd. Hvis du har vært utenlands må du sjekke fhi.no om du må i 10 dagers karantene, og om du kan gå direkte på jobb. Er du usikker bør du gjennomføre egenpålagt karantene i 10 dager, eller kontakte kommuneoverlegen for råd og veiledning.
 • Kriseledelsen vil fraråde reiser til Oslo så lenge smittesituasjon er slik den er i dag. Hvis du allikevel reiser må du være særlig aktsom i forhold til å holde avstand, bruke munnbind på buss/trikk/tog. Sørg for at du har godkjent munnbind. Unngå køer og folketrengsel.
 • Kriseledelsen fraråder private fester med mange deltakere hvor det nytes alkohol da det er utfordrende både å ivareta de generelle smittevernreglene, og å ha kontroll med hvor mange og hvem som deltar. For sammenkomster er grensen 20 deltakere.   

HUSK selv om smittetallene nasjonalt har vært innenfor akseptabel grense frem til nå er det  fremdeles behov for en dugnadsinnsats for at vi alle skal bidra til å forhindre å selv bli syk, eller utsette andre for å bli syk. Vi trenger ikke å vente på nasjonale, regionale eller lokale restriksjoner

Til de som oppsøker legekontoret - 31. juli 2020

Smittevernstiltak

Det er svært viktig at vi unngår smitte av luftveisinfeksjon på legekontoret, da konsekvensen at våre helsearbeidere smittes kan være at kontoret må stenges en periode.  

Vi ber derfor om at pasienter som oppsøker lege i Balsfjord og Storfjord tar hensyn til dette og opplyser om mulig luftveisinfeksjon uansett symptomer, slik at vi kan planlegge for å unngå smitte.

På grunn av økt forekomst av luftveisinfeksjon, skal alle pasienter bruke munnbind når de kommer til legekontoret.  Vi har mulighet for telefon- og videokonsultasjoner for pasienter som ikke kan møte på legekontoret.

 1. Alle som kommer på legekontoret skal bruke munnbind.
 2. Alle pasienter med luftveissykdom (feber, hoste, sår hals o.l), må kontakte legekontoret på Storsteinnes per telefon for å avtale testing og eventuelt legeundersøkelse.
 3. Testing skjer utenfor legevaktsinngangen på baksiden, og pasienter med luftveissymptomer skal under ingen omstendigheter inn på venterommet først.
 4. Dersom man er i tvil om man skal testes, kan man sjekke FHI.no, koronasjekk.no, eller kontakte legekontoret på telefon 77 72 21 50

VASK HENDENE

HOLD AVSTAND

TA ANSVAR!

 • Skjema
 • Tjenestebeskrivelser
 • Dokumenter
 • Lenker
virus-4913808__480

Publisert