TESTING FOR KORONA, UTLEVERING AV SELVTESTER - oppdatert 14.1.22

Utlevering av hurtigtester:

Lørdag 15.01.22 mellom kl 16.00 - 18.00.

Der vil ikke bli utlevert selvtester på søndag denne helgen.  Kan bli mulig på kort varsel dersom det skulle oppstå endret situasjon i lokalt- vil kunngjøres her.

 

• Utlevering gjennom vinduet til venstre for den nye legevaktinngangen (ved siden av testbua).

Du/dere møter opp (trenger ikke ringe på forhånd) og kan hente hurtigtest.

Hurtigtester deles ut til bruk ved:

 • Til personer med luftveissymptomer, også vaksinerte
 • Til nærpersoner *    til personer med luftveisinfeksjoner/positiv hurtigtest/CPR test.
 • Brukes til målrettet testing ved større utbrudd, som pågår i vår kommune

Det deles ikke ut hurtigtester ved,(nasjonale føringer):

 • Skal ikke brukes ved rutinemessig i regi av arbeidsgivere for testing av ansatte, eller i forbindelse med reiser (de kjøpes på apotek).
 • Skal ikke brukes av arrangører som ønsker å teste for arrangement

 

 • Definisjon på nærkontakt/nærpersone er som kjent å ha vært nærmere enn 2m i mer enn 15 min til en person som er bekreftet smittet. Det vil si at det er ikke en hel skoleklasse eller arbeidsplass som skal hurtigtestes, men personer/elever som er definert som nærkontakter (gode venner brukt mye tid med, arbeidskollega jobber tett med, kjæreste etc). Unntaket er hvis det er flere smittede i samme gruppe/klasse, eller aktiviteter i klassen/gruppen som gjør det nødvendig.

 

Status smitte - 14.01.22 kl 14:00

STATUS SMITTE I BALSFJORD

Storsteinnes, fredag 14.01.22 kl. 14.00.

I Balsfjord kommune er der meldt 3 personer med positive PCR svar denne uke (fra mandag), og det forventes flere de nærmeste dager. Det er smitte via nærpersoner/sosial kontakt og etter opphold utenfor kommunen.

Alle personer med positive prøvesvar er i isolasjon, og nærkontakter følges opp i henhold til FHI retningslinjer med smittekarantene og testing. 

 

Regjeringen kom med reviderte regler og anbefalinger som er gjeldende fra i dag 15.01.22.. 

De nasjonale regler fra 15.01.22 kan du lese om her;

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-letter-pa-tiltakene/id2895460/

 

Det er fortsatt viktig å følge smittevernregler, med vaske/sprite hender, holde en meters avstand til andre, bruke munnbind når det ikke er mulig å holde en meters avstand, samt begrense antall nærkontakter.    

Dersom du har luftveissymptomer bes du holde deg hjemme, ta hurtigtest hvis mistenkt smittet eller har symptomer. Dersom positiv hurtigtest, ta kontakt med legekontoret på Storsteinnes på 777 22150 for å avtale PCR test (prøve som sendes inn til UNN).  Du kan også ringe kommunens koronatelefon 94012013 for rådgiving og avtale for testing.

Er du positiv, husk å isolere deg hjemme.

 

Utlevering av selvtester avtales inntil videre med legekontoret i deres åpningstid på ukedager.

 

Utlevering av hurtigtester kommende helg er lørdag 15.01.22 fra kl 16.00 – 18.00 via vindu legekontor- se egen informasjon om utlevering av hurtigtester.

 

 

Ang besøk i sykehjem/institusjoner:

Alle avdelinger på Balsfjord bo- og servicesenter (BBS), samt Malangstun eldresenter og sykehjem er åpnet for besøkende. Der er krav til å bruke munnbind under hele besøket, og besøket må avtales på forhold. Se smittevernsregler under informasjon til innbyggere for «besøk i sykehjem». Det er nødvendig med forsterkede smittevernstiltak, og det er viktig at besøkende overholder retningslinjer som er gitt.

 

 Stian Andersen, Kommuneoverlege/ Rigmor Hamnvik, kommunalsjef helse og omsorg.

 


 

Storsteinnes, 12.01.22 kl. 12.00.

 

 

I Balsfjord var det meldt 10 personer med positiv PCR prøver sist uke, til og med søndag.  Denne uke (fra mandag) er der 2 positive, og det forventes flere positive denne uke. Det er smitte blant enkeltpersoner og nærkontakter som er smittet via sosial kontakt og/eller opphold utenfor kommunen. 

Der er også personer med positive testsvar på hurtigtest/PCR tilknyttet Laksvatn skole.  Ved skolen er der iverksatt testing av elever og ansatte denne uke.  Alle personer med positive prøvesvar er i isolasjon, og nærkontakter følges opp i henhold til FHI retningslinjer med smittekarantene og testing. 

 

I Tromsø kommune er der antall smittede mellom omkring 100 personer de siste to dager, og 1 person er innlagt med Covid19 innlagt i spesialisthelsetjenesten/UNN. Nasjonalt er smittetallene høye, og regjeringen innførte nye tiltak og anbefalinger fra 15.12.21 (se nedenfor her).

 

Det er fortsatt viktig å følge smittevernregler, med vaske/sprite hender, holde en meters avstand til andre, bruke munnbind når det ikke er mulig å holde en meters avstand, samt begrense antall nærkontakter.    

Dersom du har luftveissymptomer bes du holde deg hjemme, ta hurtigtest hvis mistenkt smittet eller har symptomer. Dersom positiv hurtigtest, ta kontakt med legekontoret på Storsteinnes på 777 22150 for å avtale PCR test (prøve som sendes inn til UNN).  Du kan også ringe kommunens koronatelefon 94012013 for rådgiving og avtale for testing.

Er du positiv, husk å isolere deg hjemme.

Utlevering av selvtester avtales med legekontoret i deres åpningstid på ukedager. Utlevering av hurtigtester kommende helg er lørdag 15.01.22 fra kl 16.00 – 18.00 via vindu legekontor- se egen informasjon om utlevering av hurtigtester.

 

De nasjonale regler fra 15.12.21 kan du lese om her;

 

 https://www.helsenorge.no/koronavirus/oversikt-over-regler-og-anbefalinger/#nasjonale-regler

 

 

Det oppfordres til at alle våre innbyggere vaksinerer seg, samt tar den tredje 3 dose etter nasjonale anbefalinger. For informasjon om vaksineringsdager se informasjon under vaksinering på kommunens hjemmeside, eller ta kontakt på vaksinetelefon 404 36 469.

Ang besøk i sykehjem/institusjoner:

Alle avdelinger på Balsfjord bo- og servicesenter (BBS), samt Malangstun eldresenter og sykehjem er åpnet for besøkende. Der er krav til å bruke munnbind under hele besøket, og besøket må avtales på forhold. Se smittevernsregler under informasjon til innbyggere for «besøk i sykehjem». Det er nødvendig med forsterkede smittevernstiltak, og det er viktig at besøkende overholder retningslinjer som er gitt.

 

 Stian Andersen, Kommuneoverlege/ Rigmor Hamnvik, kommunalsjef helse og omsorg.

 

 

Storsteinnes, 07.01.22 kl. 12.00.

 

 

I Balsfjord er det meldt 4 personer med positiv PCR prøver denne uke. De som er/har vært smittet de siste uker er enkeltpersoner som er smittet fra områder utenfor kommunen og smitte blant nærkontakter.

 

I Tromsø kommune er antall smittede mellom omkring 50 - 80 personer siste uke, og det er 5 personer med Covid19 innlagt i spesialisthelsetjenesten/UNN. Nasjonalt er smittetallene økende, og regjeringen innførte nye tiltak og anbefalinger fra 15.12.21 (se nedenfor her).

 

Det er fortsatt viktig å følge smittevernregler, med vaske/sprite hender, holde en meters avstand til andre, bruke munnbind når det ikke er mulig å holde en meters avstand, samt begrense antall nærkontakter.    

Dersom du har luftveissymptomer bes du holde deg hjemme, ta hurtigtest hvis mistenkt smittet eller har symptomer. Dersom positiv hurtigtest, ta kontakt med legekontoret på Storsteinnes på 777 22150 for å avtale PCR test (prøve som sendes inn til UNN).  Du kan også ringe kommunens koronatelefon 94012013 for rådgiving og avtale for testing.

Er du positiv, husk å isolere deg hjemme.

Utlevering av selvtester avtales med legekontoret i deres åpningstid på ukedager. Utlevering av hurtigtester kommende helg er lørdag 08.01.22 fra kl 16.00 – 18.00 via vindu legekontor- se egen informasjon om utlevering av hurtigtester.

 

De nasjonale regler fra 15.12.21 kan du lese om her;

 

 https://www.helsenorge.no/koronavirus/oversikt-over-regler-og-anbefalinger/#nasjonale-regler

 

 

Ang besøk i sykehjem/institusjoner:

Alle avdelinger på Balsfjord bo- og servicesenter (BBS), samt Malangstun eldresenter og sykehjem er åpnet for besøkende. Der er krav til å bruke munnbind under hele besøket, og besøket må avtales på forhold. Se smittevernsregler under informasjon til innbyggere for «besøk i sykehjem». Det er nødvendig med forsterkede smittevernstiltak, og det er viktig at besøkende overholder retningslinjer som er gitt.

 

 Stian Andersen, Kommuneoverlege/ Rigmor Hamnvik, kommunalsjef helse og omsorg

 

Storsteinnes, 04.01.22 kl. 14.00.

 

I Tromsø kommune er antall smittede mellom omkring 30- 60 personer siste uke, og det er 5 personer med Covid19 innlagt i spesialisthelsetjenesten/UNN. Nasjonalt er det fremdeles høye smittetall, og regjeringen innførte nye tiltak og anbefalinger fra 15.12.21 (se nedenfor her).

 

I Balsfjord er det meldt en person med positiv PCR prøver i perioden julaften til i dag. De som har vært smittet de siste ukene er enkeltpersoner som er smittet fra områder utenfor kommunen og smitte blant nærkontakter.

 

Det er fortsatt viktig å følge smittevernregler, med vaske/sprite hender, holde en meters avstand til andre, bruke munnbind når det ikke er mulig å holde en meters avstand, samt begrense antall nærkontakter.    

Dersom du har luftveissymptomer bes du holde deg hjemme, ta hurtigtest hvis mistenkt smittet eller har symptomer. Dersom positiv hurtigtest, ta kontakt med legekontoret på Storsteinnes på 777 22150 for å avtale PCR test (prøve som sendes inn til UNN).  Du kan også ringe kommunens koronatelefon 94012013 for rådgiving og avtale for testing.

Er du positiv, husk å isolere deg hjemme.

Utlevering av selvtester avtales med legekontoret i deres åpningstid på ukedager. Utlevering av hurtigtester en av dagene i helger kunngjøres på hjemmesiden ( kommer en oppdatering på fredag)

 

De nasjonale regler fra 15.12.21 kan du lese om her;

 

 https://www.helsenorge.no/koronavirus/oversikt-over-regler-og-anbefalinger/#nasjonale-regler

 

 

Ang besøk i sykehjem/institusjoner:

Alle avdelinger på Balsfjord bo- og servicesenter (BBS), samt Malangstun eldresenter og sykehjem er åpnet for besøkende. Der er krav til å bruke munnbind under hele besøket, og besøket må avtales på forhold. Se smittevernsregler under informasjon til innbyggere for «besøk i sykehjem». Det er nødvendig med forsterkede smittevernstiltak, og det er viktig at besøkende overholder retningslinjer som er gitt.

Helsetjenesten ønsker alle våre innbyggere i kommunen et Godt nytt år.

 

 Stian Andersen, Kommuneoverlege/ Rigmor Hamnvik, kommunalsjef helse og omsorg.

 

Storsteinnes, nyttårsaften, 31.12.2021 kl. 08.00.

 

I Tromsø kommune er antall smittede mellom omkring 30- 50 personer siste uke, og det er 6 personer med Covid19 innlagt i spesialisthelsetjenesten/UNN. Nasjonalt er det fremdeles relativt høye smittetall, og regjeringen innførte nye tiltak og anbefalinger fra 15.12.21 (se nedenfor her).

I Balsfjord er det ikke meldt nye personer med positive PCR prøver i julen/romjulen, men der er personer som venter på prøvesvar fra UNN etter positive hurtigtester. De som har vært smittet de siste ukene i vår kommune, er enkeltpersoner som er smittet fra områder utenfor kommunen og smitte blant nærkontakter.

Det er fortsatt viktig å følge smittevernregler, med vaske/sprite hender, holde en meters avstand til andre, bruke munnbind når det ikke er mulig å holde en meters avstand, samt begrense antall nærkontakter.    

Dersom du har luftveissymptomer bes du holde deg hjemme, ta hurtigtest hvis mistenkt smittet eller har symptomer. Dersom positiv hurtigtest, ta kontakt med legekontoret på Storsteinnes på 777 22150 for å avtale PCR test (prøve som sendes inn til UNN).  Du kan også ringe kommunens koronatelefon 94012013 i nyttårshelgen for rådgiving og avtale for testing.

Er du positiv, husk å isolere deg hjemme.

Utlevering av selvtester i nyttårshelgen kan du lese om på hjemmesiden.

 

De nasjonale regler fra 15.12.21 kan du lese om her;

 

 https://www.helsenorge.no/koronavirus/oversikt-over-regler-og-anbefalinger/#nasjonale-regler

 

 

Ang besøk i sykehjem/institusjoner:

Alle avdelinger på Balsfjord bo- og servicesenter (BBS), samt Malangstun eldresenter og sykehjem er åpnet for besøkende. Der er krav til å bruke munnbind under hele besøket, og besøket må avtales på forhold. Se smittevernsregler under informasjon til innbyggere for «besøk i sykehjem». Det er nødvendig med forsterkede smittevernstiltak, og det er viktig at besøkende overholder retningslinjer som er gitt.

Helsetjenesten ønsker alle våre innbyggere i kommunen en  god nyttårshelg.

 

 Stian Andersen, Kommuneoverlege/ Rigmor Hamnvik, kommunalsjef helse og omsorg.

 


 

 

Storsteinnes, 4 juledag, 28.12.2021 kl. 11.00.

 

I Tromsø kommune er antall smittede mellom omkring 30- 50 personer siste uke, og det er 7 personer med Covid19 innlagt i spesialisthelsetjenesten/UNN. Nasjonalt er det fremdeles relativt høye smittetall, og regjeringen har innført nye tiltak og anbefalinger (se nedenfor her).

 

I Balsfjord er det ikke meldt nye personer gjennom juledagene, og vi har en person som er smittet siste 7 dager. De som er smittet er enkeltpersoner som smittet fra områder utenfor kommunen og smitte blant nærkontakter. Det er er/har vært smitte i flere områder i kommunen, som Laksvatn/ Nordkjosbotn, Storsteinnes og Malangen.

   

Dersom du har luftveissymptomer bes alle holde seg hjemme og teste seg. 

Ta hurtigtest hvis mistenkt smittet eller har symptomer, og hvis positiv hurtigtest, ta kontakt med legekontoret på Storsteinnes (romjulen) på 777 22150 for å avtale PCR test (prøve som sendes inn til UNN).  Du kan også ringe kommunens Koronatelefon 94012013 for rådgiving og avtale for testing.

Er du positiv, husk å isolere deg hjemme.

Utlevering av selvtester i jul, romjul kan du lese om på hjemmesiden.

 

Det ble innført nye nasjonale regler fra 15.12.21, og alle innbyggere bes følge disse. Blant annet ble det endret regler for karantene og testing.

 

 Du kan lese mer om på helsenorge.no. link finner du her: https://www.helsenorge.no/koronavirus/oversikt-over-regler-og-anbefalinger/#nasjonale-regler

 

Mer om Regjeringens råd og regler finner du her:

 

Ang besøk i sykehjem/institusjoner:

Alle avdelinger på Balsfjord bo- og servicesenter (BBS), samt Malangstun eldresenter og sykehjem er åpnet for besøkende. Der er krav til å bruke munnbind under hele besøket, og besøket må avtales på forhold. Se smittevernsregler under informasjon til innbyggere for «besøk i sykehjem». Det er nødvendig med forsterkede smittevernstiltak, og det er viktig at besøkende overholder retningslinjer som er gitt.

Helsetjenesten ønsker alle våre innbyggere i kommunen en God Jul.

 

 Stian Andersen, Kommuneoverlege/ Rigmor Hamnvik, kommunalsjef helse og omsorg.

 

Storsteinnes, julaften 24.12.2021 kl. 11.00.

 

I Tromsø kommune er antall smittede mellom omkring 40- 50 personer siste uke, og det er 8 personer med Covid19 innlagt i spesialisthelsetjenesten/UNN. Nasjonalt er det fremdeles relativt høye smittetall, og regjeringen har innført nye tiltak og anbefalinger (se nedenfor her).

 

I Balsfjord er det fra siste uke, fra fredag til i dag julaften 2 personer som har fått påvist smitte.  De som er smittet er enkeltpersoner som smittet fra områder utenfor kommunen og smitte blant nærkontakter. Det er er/har vært smitte i flere områder i kommunen, som Laksvatn/ Nordkjosbotn, Storsteinnes og Malangen.

   

Dersom du har luftveissymptomer bes alle holde seg hjemme og teste seg. 

Ta hurtigtest hvis mistenkt smittet eller har symptomer, og hvis positiv hurtigtest, ta kontakt med legekontoret på Storsteinnes (romjulen) på 777 22150 for å avtale PCR test (prøve som sendes inn til UNN).  Du kan også ringe kommunens Koronatelefon 94012013 for rådgiving og avtale for testing.

Er du positiv, husk å isolere deg hjemme.

Utlevering av selvtester i jul  og romjul kan du lese om nedenfor her.

Det ble innført nye nasjonale regler fra 15.12.21, og alle innbyggere bes følge disse. Blant annet ble det endret regler for karantene og testing.

 

 Du kan lese mer om på helsenorge.no. link finner du her: https://www.helsenorge.no/koronavirus/oversikt-over-regler-og-anbefalinger/#nasjonale-regler

 

Mer om Regjeringens råd og regler finner du her:

 

Ang besøk i sykehjem/institusjoner:

Alle avdelinger på Balsfjord bo- og servicesenter (BBS), samt Malangstun eldresenter og sykehjem er åpnet for besøkende. Der er krav til å bruke munnbind under hele besøket, og besøket må avtales på forhold. Se smittevernsregler under informasjon til innbyggere for «besøk i sykehjem». Det er nødvendig med forsterkede smittevernstiltak, og det er viktig at besøkende overholder retningslinjer som er gitt.

Helsetjenesten ønsker alle våre innbyggere i kommunen en God Jul.

 

 Stian Andersen, Kommuneoverlege/ Rigmor Hamnvik, kommunalsjef helse og omsorg.

 

 

Storsteinnes tirsdag 21.12.2021 kl. 10.00

 

I Tromsø kommune er antall smittede mellom 37 – 70 siste uke, og det er 8 personer med Covid19 innlagt i spesialisthelsetjenesten/UNN. Nasjonalt er det stor økning i smittetall, og regjeringen har innført nye tiltak og anbefalinger (se nedenfor her).

 

I Balsfjord er totalt 1 ny smittede i helgen og frem til i dag.  De som er smittet i de siste to uker er enkeltpersoner som smittes fra områder utenfor kommunen og smitte blant nærkontakter. Det er er/har vært smitte i flere områder i kommunen, som Laksvatn/ Nordkjosbotn, Storsteinnes og Malangen.

   

Dersom du har luftveissymptomer bes alle holde seg hjemme og teste seg. 

Ta hurtigtest hvis mistenkt smittet eller symptomer, og hvis positiv hurtigtest, ta kontakt med legekontoret på Storsteinnes på 777 22150 for å avtale PCR test (prøve som sendes inn til UNN).  Du kan også ringe kommunens Koronatelefon 94012013 for rådgiving og avtale for testing.

Er du positiv, husk å isolere deg hjemme.

 

Det ble innført nye nasjonale regler fra 15.12.21: Blant annet ble det endret regler for karantene og testing.

 

 Du kan lese mer om på helsenorge.no. link finner du her: https://www.helsenorge.no/koronavirus/oversikt-over-regler-og-anbefalinger/#nasjonale-regler

 

Mer om Regjeringens råd og regler finner du her:

 

 

Ang besøk i sykehjem/institusjoner:

Alle avdelinger på Balsfjord bo- og servicesenter (BBS), samt Malangstun eldresenter og sykehjem er åpnet for besøkende. Der er krav til å bruke munnbind under hele besøket, og besøket må avtales på forhold. Se smittevernsregler under informasjon til innbyggere for «besøk i sykehjem». Det er nødvendig med forsterkede smittevernstiltak, og det er viktig at besøkende overholder retningslinjer som er gitt.

Stian Andersen, Kommuneoverlege/ Rigmor Hamnvik, kommunalsjef helse og omsorg.

Storsteinnes fredag 17.12.2021 kl. 10.00

 

I Tromsø kommune er antall smittede mellom 50 - 70 siste uke, og det er 14 personer med Covid19 innlagt i spesialisthelsetjenesten/UNN. Nasjonalt er det stor økning i smittetall, og regjeringen har innført nye tiltak og anbefalinger (se nedenfor her).

 

I Balsfjord er totalt 2 nye smittede denne uken, (fra mandag til i dag).  De som er smittet i de siste to uker er enkeltpersoner som smittes fra områder utenfor kommunen og smitte blant nærkontakter. Det er er/har vært smitte i flere områder i kommunen, som Laksvatn/ Nordkjosbotn, Storsteinnes og Malangen.

   

Dersom du har luftveissymptomer bes alle holde seg hjemme og teste seg. 

Ta hurtigtest hvis mistenkt smittet eller symptomer, og hvis positiv, ta kontakt med legekontoret på Storsteinnes på 777 22150 for å avtale PCR test (prøve som sendes inn til UNN).  Du kan også ringe kommunens Koronatelefon 94012013 for rådgiving og avtale for testing.

Er du positiv, husk å isolere deg hjemme.

 

Det blir innført nye nasjonale regler fra 15.12.21: Blant annet endres regler for karantene og testing.

 

 Du kan lese mer om på helsenorge.no. link finner du her: https://www.helsenorge.no/koronavirus/oversikt-over-regler-og-anbefalinger/#nasjonale-regler

 

Mer om Regjeringens råd og regler finner du her:

 

 

Ang besøk i sykehjem/institusjoner:

Alle avdelinger på Balsfjord bo- og servicesenter (BBS), samt Malangstun eldresenter og sykehjem er åpnet for besøkende. Der er krav til å bruke munnbind under hele besøket, og besøket må avtales på forhold. Se smittevernsregler under informasjon til innbyggere for «besøk i sykehjem». Det er nødvendig med forsterkede smittevernstiltak, og det er viktig at besøkende overholder retningslinjer som er gitt.

Stian Andersen, Kommuneoverlege/ Rigmor Hamnvik, kommunalsjef helse og omsorg.

Storsteinnes tirsdag 14.12.2021 kl. 13.00

I Tromsø kommune er antall smittede mellom 50 – 65 siste uke, og det er 16 personer med Covid19 innlagt i spesialisthelsetjenesten/UNN. Nasjonalt er det stor økning i smittetall, og regjeringen har innført nye tiltak og anbefalinger (se nedenfor her).

I Balsfjord er total 4 nye smittede i helga, og 1 person siste døgn.  Det er enkeltpersoner som smittes etter opphold fra områder utenfor kommunen, samt i smitte blant nærpersoner. Det er er/har vært smitte i flere områder i kommunen, som Laksvatn/ Nordkjosbotn, Storsteinnes og Malangen de siste to uker.

Dersom du har luftveissymptomer bes alle holde seg hjemme og teste seg. 

Ta hurtigtest hvis mistenkt smittet eller symptomer, og hvis positiv, ta kontakt med legekontoret på Storsteinnes på 777 22150 for å avtale PCR test (prøve som sendes inn til UNN).  Du kan også ringe kommunens Koronatelefon 94012013 for rådgiving og avtale for testing.

Er du positiv, husk å isolere deg hjemme.

 

Det blir innført nye nasjonale regler fra 15.12.21: Blant annet endres regler for karantene og testing

oFelles regler for isolasjon og karantene uavhengig av virusvariant. Karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære med mulighet for å teste seg ut etter 7 dager. Øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter 3 dager, men fortatt være i fritidskarantene til negativ test etter 7 dager. (nytt)

 • Ang bruk av munnbind: Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.
 • Munnbindpåbud gjelder også hos frisører, hudpleiere og andre en-til-en-virksomheter.
 • Munnbindpåbud gjelder også på innendørs arrangement, i bibliotek og i museum. (nytt)
 • Munnbindpåbudet gjelder ikke mens man sitter ved et bord på serveringssted (gjeldende) eller inntar mat eller drikke sittende. (nytt)
 • Det er allerede nasjonal anbefaling om å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av en fotballstadion.

 

 • Det innføres nasjonalt gult nivå i barnehager og på barne- og ungdomsskoler.
 • Det innføres nasjonalt rødt nivå på videregående skoler og for voksenopplæring. (nytt)

 

Alle avdelinger på Balsfjord bo- og servicesenter (BBS), samt Malangstun eldresenter og sykehjem er åpnet for besøkende. Der er krav til å bruke munnbind under hele besøket, og besøket må avtales på forhold. Se smittevernsregler under informasjon til innbyggere for «besøk i sykehjem». Det er nødvendig med forsterkede smittevernstiltak, og det er viktig at besøkende overholder retningslinjer som er gitt.

 

Regjeringen innførte nye nasjonale tiltak gjeldene fra 15 desember 2021. De nye nasjonale tiltak, er beskrevet i pressemeldingen 170/721, finnes i lenken her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strengere-nasjonale-tiltak-for-a-begrense-smitten/id2892042/

Stian Andersen, Kommuneoverlege/ Rigmor Hamnvik, kommunalsjef helse og omsorg.

Storsteinnes 10.12.2021 kl. 14.00

 

I Tromsø kommune er antall smittede mellom 40 – 60 siste uke, og det er 10 personer med Covid19 innlagt i spesialisthelsetjenesten/UNN. Også nasjonalt er det stor økning i smittetall, og regjeringen har innført nye tiltak og anbefalinger (se nedenfor her).

 

I Balsfjord er total 3 nye smittede denne uke, ingen siste to døgn.  Det er smitte blant nærpersoner /familier fra tidligere utbrudd, samt enkeltpersoner/familier som smittes etter opphold fra områder utenfor kommunen. Det er er/har vært smitte i flere deler av områder i kommunen, som Laksvatn/ Nordkjosbotn, Storsteinnes og Malangen de siste to uker.

   

Ta hurtigtest hvis mistenkt smittet eller symptomer, og hvis positiv, ta kontakt med legekontoret på Storsteinnes på 777 22150 for å avtale PCR test (prøve som sendes inn til UNN).  Du kan også ringe kommunens Koronatelefon 94012013 for rådgiving og avtale for testing.

Er du positiv, husk å isolere deg hjemme og gi beskjed til dine nærkontakter om å kjenne etter symptomer og ta hurtigtest.  

 

Alle avdelinger på Balsfjord bo- og servicesenter (BBS), samt Malangstun eldresenter og sykehjem er åpnet for besøkende. Der er krav til å bruke munnbind under hele besøket, og besøket må avtales på forhold. Se smittevernsregler under informasjon til innbyggere for «besøk i sykehjem». Det er nødvendig med forsterkede smittevernstiltak, og det er viktig at besøkende overholder retningslinjer som er gitt.

Regjeringen innførte nye nasjonale tiltak gjeldene fra 09. desember 2021.

 

 • Hvis du bor sammen med en som er smittet må du holde deg hjemme i karantene til du har svar på en negativ test (gjelder også tilsvarende nære, f. eks kjærester, som ikke bor sammen.) Dette gjelder for voksne, enten de er vaksinert eller uvaksinert. Hvis du er vaksinert kan du ved negativ test gå ut av karantene, men plikter å teste deg på nytt senest etter sju dager. Hvis du er uvaksinert kan du ved negativ test gå ut av karantene, men plikter å teste deg daglig i syv dager med hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test. Barn som bor sammen med en som er smittet er ikke pliktet å teste seg, men det er en anbefaling.
 • Hvis du blir smittet av covid-19, må du være isolert i fem dager. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke.
 • I tillegg må du ha vært feberfri i 24 timer før du går ut av isolasjon.

Dersom mistanke om smitte av omikronvarianten er det egne regler for isolasjon og karantene- se nedenfor her. Omikronvarianten er aktuell å mistenke dersom du er nærkontakt med noen som er smittet av omikron, vært på reise i Afrika, eller vært på arrangement/ områder med stort og annerledes utbrudd.

Der er nasjonal forskrift for arrangement  og sammenkomster-  anbefalinger og kontaktreduserende tiltak, gjeldene fra 06.12.21- de finnes nedenfor på hjemmesiden.

Videre er nasjonale råd og anbefalinger som også gjelder for vårt område

 • Hold avstand til andre, gjerne en meter der det er mulig. Unngå klemming og håndhilsning.
 • Redusere antall nærkontakter, men ikke isolere seg.
 • Treff andre utendørs når det er mulig.  
 • Brukemunnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.
 • Bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand. Det anbefales også å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, f.eks når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av en fotballstadion.
 • Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme utover egne husstand. Man kan ha inntil 20 gjester en gang i løpet av jule og nyttårshøytiden, men det bør være en meters avstand mellom gjestene. Alle må tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett.

 

Nasjonale tiltak for å begrense og forsinke spredningen av den nye omikronvarianten i Norge, fra 29.11.21, revidert gjeldene fra 06.12.21;

Isolasjonstiden forlenges til 7 dager for de som tester positivt og som det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron.

 • Det pålegges smittekarantene i 10 dager for alle nærkontakter med en til personer det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron. Disse har krav om PCR-test så snart som mulig og på dag 7. Ved negativ test på dag 7 kan karantenen avsluttes.
 • Det innføres testplikt for øvrige nærkontakter ved mistanke om smitte av omikronvarianten. De skal testes med PCR-test så snart som mulig og mellom dag 3 og 7 etter nærkontakten og skal om mulig unngå nærkontakt med andre personer frem til første test er negativ.
 • Alle tiltakene gjelder uansett vaksinasjonsstatus.
 • Pliktene opphører dersom det senere bekreftes at smitten ikke skyldes virusvarianten omikron.

Les mer om nasjonale tiltak her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-nasjonale-smitteverntiltak-for-a-beholde-kontrollen/id2891395/

 

Regjeringen har endret innreise regler til Norge fra 03.12.21:

Alle som reiser inn til Norge må registrere seg før ankomst til Norge, dette gjelder også norske borgere. Alle som kommer til Norge må teste seg etter ankomst, uavhengig av vaksinasjonsstatus. Her finner du mer informasjon om innreiseregistrering, innreisekarantene, testing og koronasertifikat ved innreise.

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/innreise-til-norge/id2791503/

 

 

 

Stian Andersen, Kommuneoverlege/ Rigmor Hamnvik, kommunalsjef helse og omsorg.

 

 

 


 

 

STATUS SMITTE I BALSFJORD

Storsteinnes 03.12.2021 kl. 11.30

 

I Tromsø kommune er antall smittede mellom 40 og 55 den siste uke, og det er 13 personer med Covid19 innlagt i spesialisthelsetjenesten/UNN. Også nasjonalt er det stor økning i smittetall, og regjeringen har innført nye tiltak og anbefalinger ( se nedenfor her).

 

I Balsfjord er total 8 nye smittede denne uke, 7 nye siste to døgn.  Det er smitte blant nærpersoner /familier fra tidligere utbrudd, samt enkeltpersoner/familier som smittes etter opphold fra områder utenfor kommunen. Det er er/har vært smitte i flere deler av områder i kommunen, som Laksvatn, Nordkjosbotn, Storsteinnes og Malangen de siste to uker.

   

Ta hurtigtest hvis mistenkt smittet eller symptomer, og hvis positiv, ta kontakt med legekontoret på Storsteinnes på 777 22150 for å avtale PCR test (prøve som sendes inn til UNN).  Du kan også ringe kommunens Koronatelefon 94012013 for rådgiving og avtale for testing.

Er du positiv, husk å isolere deg hjemme og gi beskjed til dine nærkontakter om å kjenne etter symptomer og ta hurtigtest.  

 

En avdeling på Balsfjord bo- og servicesenter (BBS) er fremdeles stengt for besøk inntil videre, der gjøres ny vurdering over helga.  Alle øvrige avdelinger på BBS og Malangstun sykehjem er åpen for besøk.  Der er krav til å bruke munnbind under hele besøket, og besøket må avtales på forhold. Se smittevernsregler under informasjon til innbyggere for besøk i sykehjem.

Det er nødvendig med forsterkede smittevernstiltak, og det er viktig at besøkende overholder retningslinjer som er gitt.

Regjeringen innførte nye tiltak fra 1. desember 2021. Disse regler og anbefalinger oppfordrer kriseledelsen og kommuneoverlegen at befolkingen følger.

 • Hvis du bor sammen med en som er smittet må du holde deg hjemme i karantene til du har svar på en negativ test (gjelder også tilsvarende nære, f. eks kjærester, som ikke bor sammen.) Dette gjelder for voksne, enten de er vaksinert eller uvaksinert. Hvis du er vaksinert kan du ved negativ test gå ut av karantene, men plikter å teste deg på nytt senest etter sju dager. Hvis du er uvaksinert kan du ved negativ test gå ut av karantene, men plikter å teste deg daglig i syv dager med hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test. Barn som bor sammen med en som er smittet er ikke pliktet å teste seg, men det er en anbefaling.
 • Hvis du blir smittet av covid-19, må du være isolert i fem dager. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke. Frem til i dag har kravet vært 2 dager for vaksinerte uten symptomer. I tillegg må du ha vært feberfri i 24 timer før du går ut av isolasjon.

Følgende anbefalinger og kontaktreduserende tiltak er gjeldende fra 02.12.21;

 • Hold avstand til andre, gjerne en meter der det er mulig. Unngå klemming (nytt) og håndhilsing.
 • Vi ber voksne vurdere om man kan redusere antall nærkontakter noe (nytt).
 • Det er en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.
 • Det er nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand. Det anbefales også å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, f.eks når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av en fotballstadion.

 

Nasjonale tiltak for å begrense og forsinke spredningen av den nye omikronvarianten i Norge, fra 29.11.21;

Isolasjonstiden forlenges til 7 dager for de som tester positivt og som det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron.

 • Det pålegges smittekarantene i 10 dager for nærkontakter som er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære til personer det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron. Disse har krav om PCR-test så snart som mulig og på dag 7. Ved negativ test på dag 7 kan karantenen avsluttes.
 • Det innføres testplikt for øvrige nærkontakter ved mistanke om smitte av omikronvarianten. De skal testes med PCR-test så snart som mulig og mellom dag 3 og 7 etter nærkontakten og skal om mulig unngå nærkontakt med andre personer frem til første test er negativ.
 • Alle tiltakene gjelder uansett vaksinasjonsstatus.
 • Pliktene opphører dersom det senere bekreftes at smitten ikke skyldes virusvarianten omikron.

Les mer om nasjonale tiltak her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-innforer-nye-nasjonale-tiltak2/id2890578/

 

Regjeringen har endret innreise regler til Norge fra 03.12.21:

Alle som reiser inn til Norge må registrere seg før ankomst til Norge, dette gjelder også norske borgere. Alle som kommer til Norge må teste seg etter ankomst, uavhengig av vaksinasjonsstatus. Her finner du mer informasjon om innreiseregistrering, innreisekarantene, testing og koronasertifikat ved innreise.

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/innreise-til-norge/id2791503/

 

 

 

 Stian Andersen, Kommuneoverlege/ Rigmor Hamnvik, kommunalsjef helse og omsorg.

 


 

STATUS SMITTE I BALSFJORD

Storsteinnes 26.11.2021 kl. 13.00.

 

I Tromsø kommune er antall smittede mellom 40 og 50 den siste uke, og det er omkring 20 personer med Covid19 innlagt i spesialisthelsetjenesten/UNN. Med så mange innlagt på UNN med Covid19, medfører det store utfordringer for helsetjenestens drift, som også medfører at annen behandling blir utsatt. 

Det er en sterk anmodning om regional innsats til alle innbyggere i nord for å bidra med smitteverntiltak som bidrar til å redusere antall nye smittede. Det er fremdeles for høy smitte i regionen. Smittevernsanbefalinger er;

 • Å bruke munnbind på kollektivtransport, butikker, plasser og arrangement der det ikke er mulig å ha en meters avstand.
 • Redusere antall nærkontakter.
 • Holde deg hjemme og hurtigteste deg ved luftveissymptomer. Ha lav terskel for å teste barn og unge, samt hustandsmedlemmer ved mistanke om smitte.
 • Har du ikke tatt vaksinen, anmodes det å ta den! Vaksiner reduserer faren for alvorlig sykdom og innleggelse på UNN/spesialisthelsetjenesten.

 

I Balsfjord er total 12 nye smittede denne uke, 3 nye siste døgn.   Det er smitte blant nærpersoner /familier fra tidligere utbrudd, men også enkeltpersoner som smittes etter opphold fra områder utenfor kommunen. Det er likevel slik at det er/har vært smitte i flere deler av områder i kommunen, som Laksvatn, Nordkjosbotn, Storsteinnes og Malangen den siste to uker.  Det er derfor viktig å ha høy oppmerksomhet på smittevern, også i tiden fremover:

 • Holde god håndhygiene (sprite hender, vaske dem)
 • Anbefaler å bruke munnbind når man er på butikk eller større forsamlinger der du ikke kan holde 1m avstand. Samt bruke munnbind på kollektivtransport.
 • Unngå nysing og hoste på andre
 • Og ikke minst: hvis du har hoste, feber eller halsvondt, hold deg hjemme!

 

Ta hurtigtest hvis mistenkt smittet eller symptomer, og hvis positiv, ta kontakt med legekontoret på Storsteinnes på 777 22150 for å avtale PCR test (prøve som sendes inn til UNN).  Du kan også ringe kommunens Koronatelefon 94012013 for rådgiving og avtale for testing. Er du positiv, husk å isolere deg hjemme og gi beskjed til dine nærkontakter om å kjenne etter symptomer og ta hurtigtest.  

 

 Rigmor Hamnvik, kommunalsjef helse og omsorg.

 

STATUS SMITTE I BALSFJORD

Storsteinnes 24.11.2021 kl. 08.30

 

I Tromsø er antall smittede liggende mellom 30 og 50, med stabilt rundt 22 personer innlagt på UNN. Dog er det for mange innlagt på UNN, slik at andre sykdommer og tilstander blir stående ubehandlet. Vi gjentar atter en gang  at vaksinen klart reduserer faren for alvorlig sykdom og innleggelse på UNN. Flertallet av innlagte er uvaksinerte, og gjennomsnittsalderen er rundt 47. Blant vaksinerte er gjennomsnittsalderen 75, altså en klar forskjell. Har du ikke tatt vaksinen, anmoder vi på det sterkeste å ta den! Dette for å både beskytte deg selv, og for å ta et samfunnsansvar!

 

I Balsfjord er det 4 nye smittede siste tre døgn. Det betyr at aktuell smittesituasjon i kommunen er på tur å roe seg ned. Det endrer ikke at det har vært smittede både på Laksvatn, Nordkjosbotn, Storsteinnes og Malangen de siste to ukene. I tiden fremover er det svært viktig med følgende:

 • Holde god håndhygiene (sprite hender, vaske dem)
 • Anbefaler å bruke munnbind når man er på butikk eller større forsamlinger der du ikke kan holde 1m avstand
 • Unngå nysing og hoste på andre
 • Og ikke minst: hvis du har hoste, feber eller halsvondt, hold deg hjemme!

 

Ta hurtigtest hvis mistenkt smittet eller symptomer, og hvis positiv, ta kontakt med legekontoret på Storsteinnes på 777 22150 for å avtale PCR test (prøve som sendes inn til UNN). Er du positiv, husk å isolere deg hjemme og gi beskjed til dine nærkontakter om å kjenne etter symptomer og ta hurtigtest.  

   

Dette er min siste oppdatering som kommuneoverlege i Balsfjord kommune. Takk for 13 begivenhetsrike år, og lykke til videre i jobben med å få tilbake hverdagen 😊

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege Balsfjord

 

ØKT ANTALL SMITTEDE I BALSFJORD

Storsteinnes 20.11.2021 kl. 13:00

 

I Tromsø er det nedadgående smitte med kun 30 smittede i går (vært opp mot 100 de siste ukene). Vi minner på at man skal bruke munnbind på busser, taxi, butikker og kjøpesentre hvis man er i Tromsø. 

 

I Balsfjord er det bekreftet 14 nye smittede siste døgnet, det vil si 24 personer siste tre dagene. Det er i all hovedsak knyttet til nærkontakter til kjente smittede på Nordkjosbotn skole 10.klasse og  BBS, og noen få elever på Storsteinnes skole (3 elever i 9.klasse, og en i hhv 5. og 3.klasse). Det er altså påvist smittede både på Laksvatn, Nordkjosbotn, Storsteinnes og Malangen.

 

I dagene fremover er det svært viktig

 • Å holde god håndhygiene (sprite hender, vaske dem)
 • Holde 1m avstand når er på butikken
 • Unngå nysing og hoste på andre
 • Vi anbefaler nå å bruke munnbind når man er på butikk i kommunen vår
 • Begrens din egen sosialisering hvis du er nærkontakt til en smitte
 • Og ikke minst: hvis du har hoste, feber eller halsvondt, hold deg hjemme!

 

Ta hurtigtest hvis mistenkt smittet eller symptomer, og hvis positiv, ta kontakt med legekontoret på Storsteinnes på 777 22150 for å avtale PCR test (prøve som sendes inn til UNN) på mandag 22.11.21. Er du positiv, husk å isolere deg hjemme og gi beskjed til dine nærkontakter om å kjenne etter symptomer og ta hurtigtest.  

   

Til tross for mye smitte i kommunen per i dag har vi god oversikt over smittesituasjonen, og følger opp kontinuerlig status ved spesielle hendelser eller mye smitte.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege Balsfjord

 

STATUS KORONA I VÅR REGION

Storsteinnes 19.11.2021 kl. 10.00

 

I Tromsø er det noe redusert og stabilisert antall smitede, liggende rundt 50 personer per dag.  Ved besøk i Tromsø skal man bruke munnbind på busser, taxi, butikker og kjøpesentre. Husk også viktige råd: ha god håndhygiene (sprite hender, vaske dem), unngå nysing og hoste på andre, og ikke minst: hvis du har hoste, feber eller halsvondt, hold deg hjemme!

 

I Balsfjord er det bekreftet 10 smittede siste to dagene, der 7 er knyttet til allerede kjent smitte i 10.klasse på Nordkjosbotn skole og ellers tre enkelttilfeller. Som tidligere sagt må vi forvente flere positiv prøver i ukene fremover.

 

Vi anbefaler å bruke munnbind på butikker i Balsfjord, men er ikke påbudt. Ta hurtigtest hvis mistenkt smittet eller symptomer, og hvis positiv, ta kontakt med legekontoret på Storsteinnes på 777 22150 for å avtale PCR test (prøve som sendes inn til UNN).

   

Vi har god oversikt over smittesituasjonen i kommunen vår, og følger opp kontinuerlig status ved spesielle hendelser eller mye smitte.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege Balsfjord

 

STATUS KORONA I BALSFJORD

Storsteinnes 15.11.2021 kl. 14.30

De siste fire dagene er det bekreftet i underkant av 15 smittede i kommunen, dette på PCR (altså ikke hurtigtest). Det er tre steder med mindre, lokale utbrudd: Meistervik barnehage, en mindre avdeling ved BBS Storsteinnes og Nordkjosbotn Ungdomsskole 10.klasse. Kommunen har god oversikt over situasjonene,  og har innført test-regime som følges opp av brukere, elever, barn og ansatte. Samtlige smittede har milde til moderate symptomer. Som gjentatt flere ganger de siste ukene forventer vi økt smitte og flere slike situasjoner i tiden fremover.

Om man er barn, elev eller ansatt: man skal leve som normalt, men holde seg hjemme og teste seg hvis får symptomer (hoste, feber, halsvondt). Det er ikke grunn til å holde barna hjemme eller at ansatte som er nærkontakter blir hjemme.  Nærkontakter (se under) skal hurtigteste seg før de går i barnehage, skole eller på jobb. Definisjon på nærkontakt er som kjent å ha vært nærmere enn 2m i mer enn 15 min til en person som er bekreftet smittet. Det vil si at det er ikke en hel skoleklasse eller arbeidsplass som skal hurtigtestes, men personer/elever som er definert som nærkontakter (gode venner brukt mye tid med, arbeidskollega jobber tett med, kjæreste etc). Unntaket er hvis det er flere smittede i samme gruppe/klasse: da vil test-regime tilpasses den enkelte situasjon.

Vi har god oversikt over smittesituasjonen i kommunen vår, og følger opp kontinuerlig status ved spesielle hendelser eller mye smitte.

   

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege Balsfjord

 

 

STATUS KORONA I VÅR REGION

Storsteinnes 11.11.21 kl. 09.30

 

I løpet av onsdag (gårdagen) ble det meldt fem nye smittede i Balsfjord det er god spredning med smitte blant unge og voksne.  Jeg gjentar at vi må forvente flere positiv prøver i ukene fremover. Barn tåler Covid-19 infeksjon mye bedre enn eldre, og vaksinerte er svært god beskyttet mot alvorlig sykdom. De aller fleste nye innleggelsene på UNN de siste ukene er uvaksinerte, og det er klart økt risiko for alvorlig sykdom hvis man ikke har tatt vaksinen.  Ta kontakt med legekontoret på Storsteinnes 777 22150 hvis du ikke har tatt vaksinen, og nå ønsker å få tatt den.

 

Vi har god oversikt over smittesituasjonen i kommunen vår, og følger opp kontinuerlig status ved spesielle hendelser eller mye smitte. Det vil ikke være ny oppdatering før mandag 15.11.21, med mindre vi har en større smittesituasjon eller hendelse.

   

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege Balsfjord

 

 

STATUS KORONA I VÅR REGION

Storsteinnes 10.11.21 kl. 13.00

I Tromsø har smitte liggende 70-90 personer per dag de siste dagene. Det er 16 innlagt på UNN. Ved besøk i Tromsø skal man bruke munnbind på busser, taxi, butikker og kjøpesentre. Husk også viktige råd: ha god håndhygiene (sprite hender, vaske dem), unngå nysing og hoste på andre, og ikke minst: hvis du har hoste, feber eller halsvondt, hold deg hjemme! Vi anbefaler å bruke munnbind på butikker, men er ikke påbudt. Ta hurtigtest hvis mistenkt smittet eller symptomer, og hvis positiv, ta kontakt med legekontoret på Storsteinnes for å avtale PCR test (prøve som sendes inn til UNN).

I Balsfjord er det bekreftet 1 smittet de siste fem dagene, altså et nokså lavt antall. Som tidligere sagt må vi forvente flere positiv prøver i ukene fremover. Det må samtidig presiseres at det har vært positive hurtigprøver som har vist seg å være negativ ved PCR test. Vi har god oversikt over smittesituasjonen i kommunen vår, og følger opp kontinuerlig status ved spesielle hendelser eller mye smitte. Det vil ikke være oppdatering ved enkelttilfeller.

For skole og barnehage: barn og elever skal leve som normalt, men holde seg hjemme og teste seg hvis får symptomer (hoste, feber, halsvondt). Det er ikke grunn til å holde barna hjemme ved smitte i en klasse.  Hvis en elev er smittet i en klasse, skal kun nærkontakter (se under) eller elever/ansatte med symptomer testes. Hvis det er flere smittede i samme klasse, vil vi vurdere å hurtigteste alle elevene i klassen over flere dager: det vurderes fra situasjon til situasjon.  

Definisjon på nærkontakt er som kjent å ha vært nærmere enn 2m i mer enn 15 min til en person som er bekreftet smittet. Det vil si at det er ikke en hel skoleklasse eller arbeidsplass som skal hurtigtestes, men personer/elever som er definert som nærkontakter (gode venner brukt mye tid med, arbeidskollega jobber tett med, kjæreste etc). Unntaket er hvis det er flere smittede i samme gruppe/klasse.

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege Balsfjord

 

 

STATUS KORONA I VÅR REGION

Storsteinnes 05.11.21 kl. 15.30

 

Nasjonalt vil det ikke bli gjort nye tiltak per i dag. Det skal veldig mye til for at samfunnet skal stenges igjen, og alle må være forberedt på å måtte leve med korona rundt oss. Det ville kunne bli lokale tiltak hvis det er en krevende smittesituasjon, for eksempel mange smittede i en klasse eller en avdeling på sykehjem.

 

I Tromsø er det økende smitte med rundt 100 smittede per dag de siste dagene. Det er rundt 25 innlagt på UNN, der 60% av disse er uvaksinert. Resterende gruppe er hovedsakelig vaksinerte eldre med underliggende sykdom. Det er smitte i alle aldersgrupper, fra barn til eldre i høy alder.Vaksinerte er godt beskyttet mot alvorlig sykdom, men det er faktisk 20-30% sjanse for å bli smittet selv om du er vaksinert. Igjen, det er særdeles viktig at du tar vaksinen hvis du ikke har det, med dagens smittesituasjon er det stor sannsynlighet for å bli utsatt for Covid-19.

 

I Balsfjord er det bekreftet i underkant av 10 smittede de siste dagene, og det er den del positive hurtigtester der vi venter på bekreftelse fra ordinær test tatt ved legekontoret. Vi må forvente flere positiv prøver i perioden fremover. I den sammenheng er følgende viktig: barn og elever skal leve som normalt, men holde seg hjemme og teste seg hvis får symptomer (hoste, feber, halsvondt). Personer som defineres som nærkontakter skal teste seg med hurtigtest.

 

Definisjon på nærkontakt er som kjent å ha vært nærmere enn 2m i mer enn 15 min til en person som er bekreftet smittet. Det vil si at en hel skoleklasse skal ikke testes, men personer/elever som er definert som nærkontakter (gode venner brukt mye tid med, kjæreste etc). Opplever vi mange smittede, kan testing  av hele grupper eller klasser være aktuelt. Det vurderes fra situasjon til situasjon, og følges opp fortløpende. Kriseledelsen i kommunen følger opp smittestatus tett og fortløpende, og vil oppdatere hvis det er hendelser som tilsier det.

  

VIKTIGE SMITTERÅD

I tiden fremover er det viktig å holde god håndhygiene (sprite hender, vaske dem), unngå nysing og hoste på andre, og ikke minst: hvis du har hoste, feber eller halsvondt, hold deg hjemme! Ta hurtigtest hvis mistenkt smittet, og hvis positiv, ta kontakt med legekontoret for å avtale PCR test (prøve som sendes inn til UNN).

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege Balsfjord

 

 

SMITTE I BALSFJORD OG OMEGN

Storsteinnes, 28.10.21 kl. 09.00

 

I Tromsø har det de siste to-tre ukene vært økende smitte. Det har vært opptil 20 personer innlagt på UNN, der en eldre person med flere underliggende tilstander døde i går. De siste to dagene har det vært redusert antall innlagte, men dette vil nok variere i dagene og ukene fremover. 

 

I Balsfjord har vi en til fire smittede per dag, det er både uvaksinerte (barn og unge i hovedsak) og vaksinerte. Vi må forvente at det vil fortsette frem mot jul, med en del smitte i samfunnet vårt. Så lenge man er vaksinert, er man godt beskyttet mot alvorlig sykdom. 

 

Det vil ikke gjøres nye tiltak nasjonalt, heller ikke i Balsfjord per i dag. Det skal veldig mye til for at samfunnet skal stenges igjen, og alle må være forberedt på å måtte leve med korona rundt oss. Der 80% av innbyggerne våre som har tatt 1.dose vaksine. Rundt 12-13% er under 12 år (og har ikke fått vaksine), slik at vi har rundt 8% som ikke har tatt første dose. Igjen, det er særdeles viktig at du tar vaksinen hvis du ikke har det, med dagens smittesituasjon er det stor sannsynlighet for å bli utsatt for smitte.

 

I tiden fremover er det viktig å holde god håndhygiene (sprite hender, vaske dem), unngå nysing og hoste på andre, og ikke minst: hvis du har hoste, feber eller halsvondt, hold deg hjemme! Ta hurtigtest hvis mistenkt smittet, og hvis positiv, ta kontakt med legekontoret på 777 22150 for å avtale PCR test (prøve som sendes inn til UNN).

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege 

STATUS KORONA I BALSFJORD

Tirsdag 19.10.21 kl. 20.00

 

Det har vært jevnt rundt 30 smittede i Tromsø de siste dagene, med flere innleggelser på UNN Tromsø knyttet til Covid-19. Dette er i all hovedsak uvaksinerte og eldre som er innlagt.

 

I Balsfjord har det vært enkelte positive prøver de siste ukene, uten noen videre spredning eller alvorlig forløp. En konkret hendelse er at Elon Storsteinnes måtte stenge noen dager da flere ansatte var smittet. Hvis noen har vært i butikken siste dagene og får symptomer, burde man ta kontakt med legekontoret på Storsteinnes via sms/tlf, før man kommer å tester seg. Det er ikke behov for ytterligere tiltak. Etter gjenåpningen er det mindre behov for å rapportere om smittede med mindre spesielle situasjoner eller hendelser.

 

Erfaringer så langt viser at vaksinerte også kan bli smittet, men symptomene er helt klart mildere hos vaksinerte i forhold til uvaksinerte. Hvis det er innbyggere over 12 år so ikke er vaksinert, så anmoder vi igjen om å ta kontakt med vaksinasjonsteamet for og få tatt vaksine. Det gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom, og redusere muligheten for å spre smitte videre til andre.

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege 

 

OPPDATERING SMITTE

Balsfjord 23.09.21 kl. 09.30

I går kveld ble det påvist 10 smittede ved industrianlegget Element Nor. Smittesporingsteamet og kommunen er i kontinuerlig oppfølging sammen med ledelsen for å ivareta både smittede og at smitten ikke påvirker samfunnet i Balsfjord generelt. De aller fleste ansatte er vaksinert to ganger, og derfor redusert sannsynlighet for en større spredning. Videre er nå store deler av befolkningen i Balsfjord vaksinert to ganger, og er godt beskyttet mot alvorlig sykdom eller å bli smittet.

 

Det vil gis oppdatering på situasjonen fremover på kommunens nettside og Facebook.

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

 

OPPDATERING SMITTE

Balsfjord, 20.09.21 kl. 17.00

En elev ved 7.klasse på Storsteinnes skole er påvist positiv med Covid-19. I henhold til rutiner vil elevene i klassen bli testet av helsepersonell i morgen tirsdag 21.09. i første skoletime. Det er en skånsom hurtigtest som kun tas på innsiden av neseåpningen. Vi får testsvar innen 20 min, og hvis de er negativ kan eleven gå tilbake til time/på skolen. Det er ikke behov for å testes igjen med mindre eleven utvikler symptomer som tørrhoste, feber, halsvondt eller liknende forkjølelsessymptomer.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

 

OPPDATERING COVID-19 

Balsfjord, 1.9.21 kl. 10.00.

Siden forrige uke har det vært påvist fire personer med Covid-19 i Malangen området, samtlige i samme husstand. Det har vært tatt utvidet testing i en avdeling ved Skrållan barnehage, og etter to test-runder er samtlige berørte nærkontakter negativ. Balsfjord har nå mottatt en ny type hurtigtester som er mer skånsom, og vi vil i tiden fremover bruke disse ved testing av barn og elever ved mulige smitte-hendelser.

Det er god kontroll på smittesituasjonen i Balsfjord kommune, og det er ingen grunn til å mistenke ukjent smitte.

Vi minner likevel på at det er svært viktig å følge hverdagslige smittevernregler, det være å holde 1m avstand til andre, sprite hender når man er i butikker og liknende, og hold deg hjemme hvis du er syk med feber, hoste eller halsvondt.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

 

 

 

STATUS SMITTE

Balsfjords 11.08.21 kl. 10.30

 

Det er påvist en smittet i Balsfjord det siste døgnet, og et begrenset antall nærkontakter er satt i karantene og er testet i går. Det vil komme prøvesvar ila dagen, og ny oppdatering vil komme i morgen. 

 

Situasjonen anses for å være under kontroll, og kriseledelsen vil informere våre innbygger umiddelbart ved nye hendelser knyttet til smitte i kommunen.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

 

 

 

PÅVIST SMITTE I BALSFJORD

BALSFJORD 30.07.21 kl. 15.30

Totalt har syv personer fått påvist korona denne uken: de er gjester i Balsfjord og tilhører samme gruppe. De er isolert og de få nærkontaktene de har hatt er kontaktet og testet. Disse er per i dag negativ, men er fortsatt i karantene.

 

Kriseledelsen i kommunen vil holde våre innbyggere oppdatert raskt og kontinuerlig hvis det er informasjon eller hendelser av betydning knyttet til smitte-situasjonen.  

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

 

 

PÅVIST SMITTE I BALSFJORD

BALSFJORD 27.07.21 kl. 17.15

Fire personer har fått påvist korona: de er gjester i Balsfjord og tilhører samme gruppe. De er isolert og de få nærkontaktene de har hatt er kontaktet og testet. I tillegg har de vært på to steder på Nordkjosbotn i går mandag 26.07.21 kl. 13.15-13.45: Frydenlund blomsterbutikk og Gyda Trekantkiosk. Hvis du har vært på en av disse to stedene i angitt tidsrom, skal du være oppmerksom på eventuelle symptomer som feber, lett hoste og halsvondt. Du må da ta kontakt med legekontoret for testing. Generelt oppfordrer vi innbyggere i Balsfjord til å ha lav terskel for å teste seg ved lette symptomer gjengitt over.

Kriseledelsen i kommunen vil holde våre innbyggere oppdatert raskt og kontinuerlig hvis det er informasjon eller hendelser av betydning knyttet til smitte-situasjonen.  

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

 

 

Balsfjord 12.07.21.

Smittesituasjon i vår region

Den siste uken har vi påvist ett nytt tilfelle av covid-19, og dette sees i sammenheng med tidligere smittede. Vi har god kontroll på situasjonen, og det er ikke mistanke om smitte videre. 

 

Det har vært en gjest på Vollan gjestestue som i etterkant har testet positivt på COVID-19.  Personen har ikke tilhold i kommunen og har hovedsakelig vært utendørs ved besøket på gjestestua, men vi ber likevel personer som har vært på Vollan gjestestue lørdag 10.07.21 kl. 18 om å ta kontakt med legekontoret på Storsteinnes for testing dersom du opplever luftveissymptomer. 

 

Kontaktinformasjon til legekontoret finner du her: http://storsteinneslegekontor.no

 

Vaksinering

Vi holder fortsatt på å fullvaksinere personer i risikogruppen, samt gruppe 9 (45-54 år).  Vi får 370 vaksiner i uke 29 noe som er en økning fra tidligere. Ifølge statistikk fra FHI, har nå 2739 personer i Balsfjord fått første dose, og 1539 personer fått andre dose. 

 

Informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet finnes her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/

 

Balsfjord 28.06.21

Det er påvist covid-19 hos en person knyttet til utbruddet forrige uke.

De smittede og deres nærkontakter følges opp videre,  og situasjonen er under kontroll foreløpig. Relevante tiltak for å begrense smitten er iverksatt.  

Kriseledelsen vil fortsette å ha tett oppfølging og oppdatere umiddelbart hvis det er hendelser av betydning for våre innbyggere fremover.

 

Med vennlig hilsen

Stian Andersen​

Ass. kommuneoverlege

Storfjord og Balsfjord kommune

 

OPPDATERING COVID-19

Balsfjord 25.06.21

Smittesituasjon i vår region

Det er et pågående stort utbrudd i Tromsø knyttet til sammenkomst på utested forrige helga. Det har gitt spredning til andre kommuner, og aktuell variant av virus fremstår som veldig smittsomt.

 

Det er nå påvist en smittet fra Balsfjord, denne også knyttet til utbruddet i Tromsø. Det affiserer en barnehage, der alle berørte nærkontakter og kontakter til nærkontakter er kontaktet og satt i karantene. Vi anser situasjonen for å være under kontroll så langt. Vi anmoder folk til å ha lav terskel for og teste seg da vi anser viruset som veldig smittsomt.

Kriseledelsen vil fortsette å ha tett oppfølging og oppdatere umiddelbart hvis det er hendelser av betydning for våre innbyggere fremover.

 

Vaksinasjon

Totalt har over 40% av befolkningen i Balsfjord fått første vaksinedose, med Pfizer. Hvor stor andel av befolkningen som er vaksinert varierer fra kommune til kommune, og påvirkes av størrelsen på kommunen og hvor stor del av befolkningen som er eldre. Større distriktskommuner med eldre befolkning vil derfor bruke lengre tid på å vaksinere seg ned til normal-befolkningen, slik som Balsfjord. Alle doser som mottas i kommunen, settes samme uke. Vi kan ikke påvirke antall doser vi får, og følger retningslinjene gitt av FHI for hvem som får vaksine når.  

Vi vaksinerer denne og neste uke personer ned til fødselsår 1962: dette er en stor gruppe og det vil ta 2-3 uker før vi er ferdig med denne gruppen. Balsfjord vil begynne med timebok og mulighet for bestilling av time innen kort tid- vi vil gi nærmere informasjon.

For alle innbyggerne i Balsfjord: vaksinasjonsteamet vil fortsette å ta kontakt med deg direkte når det er din tur, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi kan ikke forutse mer enn to uker frem i tid om hvem og når vi skal gi vaksinen, siden vi får vite antall doser først to uker i forveien. Innbyggere må være forberedt på at vaksinasjonen vil fortsette utover sommeren, både for dose 1 og dose 2. Det er viktig at dette prioriteres. Vi gjør også oppmerksom på at innbyggere i Balsfjord tar telefonen selv om det er ukjent nummer i tiden fremover.

Stian Andersen

Ass. kommuneoverlege

 

 

OPPDATERING COVID-19

Balsfjord 11.06.21

Smittesituasjon i vår region

Det har vært et stort utbrudd i Tromsø to uker tilbake, men de siste dagene er det ingen eller noen få smittede: de aller fleste nærkontakter. Utover Tromsø er det ingen smittede påvist i de siste dagene.  Balsfjord har ingen påvist smittede på tre måneder.

Kriseledelsen vil fortsette å ha tett oppfølging og oppdatere umiddelbart hvis det er hendelser av betydning for våre innbyggere fremover.

  

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

 

OPPDATERING COVID-19 27.05.21 kl 10.00

Status smitte

En påvist smittet siste tre dager i vår region (Tromsø/nabokommuner): en i Tromsø som kom fra utlandet. Det omfattende utbruddet i Hammerfest har i så måte ikke påvirket vårt område i særlig grad.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

 

 

OPPDATERING COVID-19

Smittesituasjon i vår region

De siste to døgn har det ikke vært påvist noen smittede i vår nærregion (Tromsø og nabokommuner), Balsfjord har ingen påvist smittede fra vår region siden påsken (hatt tilfelle med utenlandsk arbeider).

Det er altså god kontroll på smitten i vår region, men vi vil fortsette å ha tett oppfølging og oppdatering hvis det er hendelser av betydning for våre innbyggere. 

Vaksinasjon

Vaksinasjon med Pfizer fortsetter, men for denne uken er det kun vaksiner for dose 2 (altså ingen nye innbyggere som vil  bli vaksinert).

Totalt har i overkant av 26% av befolkningen i Balsfjord fått første vaksinedose. Hvor stor andel av befolkningen som er vaksinert varierer fra kommune til kommune, og påvirkes av størrelsen på kommunen og hvor stor del av befolkningen som er eldre. Større distriktskommuner med eldre befolkning vil derfor bruke lengre tid på å vaksinere seg ned til normal-befolkningen, slik som Balsfjord. Alle doser som mottas i kommunen, settes samme uke. Vi kan ikke påvirke antall doser vi får, eller prioritere annerledes enn retningslinjene som er gitt av FHI.  

Neste uke vil vi fortsette med ny-vaksinering, da risikogrupper fra 65 år og ned til 18 år (fra eldst til yngst). Vi vil trolig starte med vaksinering av alder 55-64 i midten av juni, men vil informere mer når det nærmer seg.

Fastlegene har hentet ut pasientlister som viser hvem som er i risikogruppene, og disse vil også bli kontaktet direkte av vaksinasjonstemaet i tiden fremover. Se link for informasjon om risikogrupper i gruppe 5-7:  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#risikogrupper. Hvis man har fastlege i annen kommune og har risiko-tilstand, blir dette meldt til Balsfjord kommune slik at det blir registrert for å få vaksine hos oss.

   

For alle innbyggerne i Balsfjord, om du er eldre, i risikogruppe eller helsepersonell: vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte når det er din tur, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi kan ikke forutse mer enn to uker frem i tid om hvem og når vi skal gi vaksinen, siden vi får vite antall doser først to uker i forveien. Innbyggere må være forberedt på at vaksinasjonen vil fortsette utover sommeren, både for dose 1 og dose 2. Det er viktig at dette prioriteres. Vi gjør også oppmerksom på at innbyggere i Balsfjord tar telefonen selv om det er ukjent nummer i tiden fremover.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

 

 

 


Med hilsen

Storsteinnes legekontor
Hans-Olav Holtermann Eriksen
Kommuneoverlege
tlf   77 72 21 50
www.balsfjord.kommune.no
Bli kjent med Balsfjord i brosjyren vår

 

Balsfjord 12.05.21 kl. 14:30

 

Smittesituasjon i vår region

De siste to døgn har det vært påvist to i Tromsø (kjente nærkontakter). det har ikke vært smitte i våre nabokommuner. Balsfjord har ingen påvist smittede fra vår region siden påsken (hatt tilfelle med utenlandsk arbeider).

Det er altså god kontroll på smitten i vår region, men vi vil fortsette å ha tett oppfølging og oppdatering hvis det er hendelser av betydning for våre innbyggere. 

Vaksinasjon

Vaksinasjon med Pfizer fortsetter, men for denne og neste uke er det kun vaksiner for dose 2. Det vil si at det er ingen nye innbyggere som vil  bli vaksinert i perioden 10.-24.05.21 som følge av at vi ikke får  tilsendt flere vaksiner da. Det forsinker også tempoet på vaksinasjonen med to uker.

Totalt har i overkant av 26% av befolkningen i Balsfjord fått første vaksinedose, og vi nærmer oss aldersgruppen 65 år. I tillegg vaksinerer vi personer mellom 18 og 64 år i særlige risikogrupper. Trolig vil vi starte med risikogruppe 5 og alder 55-64 i slutten av mai, men vil informere mer når det nærmer seg.

Fastlegene har hentet ut pasientlister som viser hvem som er i risikogruppene, og disse vil også bli kontaktet direkte av vaksinasjonstemaet i tiden fremover. Se link for informasjon om særlige risikogrupper (angitt med *):  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#risikogrupper. Hvis man har fastlege i annen kommune og har risiko-tilstand, blir dette meldt til Balsfjord kommune slik at det blir registrert for å få vaksine hos oss.

For alle innbyggerne i Balsfjord, om du er eldre, i risikogruppe eller helsepersonell: vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte når det er din tur, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi kan ikke forutse mer enn to uker frem i tid om hvem og når vi skal gi vaksinen, siden vi får vite antall doser først to uker i forveien. Innbyggere må være forberedt på at vaksinasjonen vil fortsette utover sommeren, både for dose 1 og dose 2. Det er viktig at dette prioriteres. Vi gjør også oppmerksom på at innbyggere i Balsfjord tar telefonen selv om det er ukjent nummer i tiden fremover.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

 

OPPDATERING COVID-19

Balsfjord 04.05.2021

Smittesituasjon i vår region

De siste tre døgn har det vært påvist fire smittede i Troms, i Tromsø (kjent nærkontakt), Harstad og Bardu. Balsfjord har ingen påvist smittede fra vår region siden påsken (hatt tilfelle med utenlandsk arbeider).

Det er altså god kontroll på smitten i vår region, men vi vil fortsette å ha tett oppfølging og oppdatering hvis det er hendelser av betydning for våre innbyggere. 

Vaksinasjon

Vaksinasjon med Pfizer fortsetter, og personer som har fått første dose av Astra Zeneca vil få Pfizer med dose 2. Vaksinasjonsteamet vil ta direkte kontakt for å avtale time.

Denne uken har i overkant av 25% av befolkningen i Balsfjord fått første vaksinedose, og vi nærmer oss aldersgruppen 65 år. I tillegg vaksinerer vi personer mellom 18 og 64 år i særlige risikogrupper og et mindre antall kritisk helsepersonell, etter egen prioriteringsliste. Trolig vil vi starte med risikogruppe 5 og alder 55-64 innen midten av mai, men vil informere mer når det nærmer seg.

Fastlegene har hentet ut pasientlister som viser hvem som er i risikogruppene, og disse vil også bli kontaktet direkte av vaksinasjonstemaet i tiden fremover. Se link for informasjon om særlige risikogrupper (angitt med *):  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#risikogrupper. Hvis man har fastlege i annen kommune og har risiko-tilstand, blir dette meldt til Balsfjord kommune slik at det blir registrert for å få vaksine hos oss.

For alle innbyggerne i Balsfjord, om du er eldre, i risikogruppe eller helsepersonell: vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte når det er din tur, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi kan ikke forutse mer enn to uker frem i tid om hvem og når vi skal gi vaksinen, siden vi får vite antall doser først to uker i forveien. Innbyggere må være forberedt på at vaksinasjonen vil fortsette utover sommeren, både for dose 1 og dose 2. Det er viktig at dette prioriteres. Vi gjør også oppmerksom på at innbyggere i Balsfjord tar telefonen selv om det er ukjent nummer i tiden fremover.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

 

OPPDATERING COVID-19

Balsfjord 28.04.21 kl. 08.30

Smittesituasjon i vår region

Det siste døgnet har det vært påvist en smittet i Troms og Finnmark, i Tromsø (knyttet til mannskap på en båt med smitte). Balsfjord fikk en positiv test fra arbeider fra utlandet på mandag: personen kom fra utlandet og rett i karantene, og har ikke vært ute i samfunnet.

Det er altså god kontroll på smitten i vår region, men vi vil fortsette å ha tett oppfølging og oppdatering hvis det er hendelser av betydning for våre innbyggere. 

Vaksinasjon

Vaksinasjon med Pfizer fortsetter utover våren. Astra Zeneca er fortsatt på pause, og personer som har fått dose en av Astra Zeneca vil få Pfizer med dose 2. Vaksinasjonsteamet vil ta direkte kontakt for å avtale time.

Denne uken har i overkant av 23% av befolkningen i Balsfjord fått første vaksinedose, og vi holder fortsatt på med gruppene 65-75 år og personer mellom 18 og 64 år i særlige risikogrupper. I tillegg brukes 20% av dosene til å vaksinere kritisk helsepersonell, etter egen prioriteringsliste. Trolig vil vi starte med risikogruppe 5 og alder 55-64 innen midten av mai, men vil informere mer når det nærmer seg.

Fastlegene har hentet ut pasientlister som viser hvem som er i risikogruppene, og disse vil også bli kontaktet direkte av vaksinasjonstemaet i tiden fremover. Se link for informasjon om særlige risikogrupper (angitt med *):  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#risikogrupper. Hvis man har fastlege i annen kommune og har risiko-tilstand, blir dette meldt til Balsfjord kommune slik at det blir registrert for å få vaksine hos oss.

For alle innbyggerne i Balsfjord, om du er eldre, i risikogruppe eller helsepersonell: vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte når det er din tur, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi kan ikke forutse mer enn to uker frem i tid om hvem og når vi skal gi vaksinen, siden vi får vite antall doser først to uker i forveien. Innbyggere må være forberedt på at vaksinasjonen vil fortsette utover sommeren, både for dose 1 og dose 2. Det er viktig at dette prioriteres. Vi gjør også oppmerksom på at innbyggere i Balsfjord tar telefonen selv om det er ukjent nummer i tiden fremover.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

 

 

 

 

OPPDATERING COVID-19

Balsfjord 19.04.21 kl. 15.30

Smittesituasjon i vår region

De siste fire døgnene er det ikke påvist noen smittede i Troms og Finnmark. I nasjonal oversikt kommer Lyngen opp med en person: denne ble smittet i utlandet for flere uker siden, og var ankommet Norge etter isolasjon var sluttført. Noen har positiv prøve lengre tid etterpå, men kan ikke smitte andre.

Det er altså god kontroll på smitten i vår region, men vi vil fortsette å ha tett oppfølging og oppdatering hvis det er hendelser av betydning for våre innbyggere. 

Vaksinasjon

Vaksinasjon med Pfizer fortsetter utover våren. Astra Zeneca er fortsatt på pause, og det er fortsatt uavklart hva som skjer med dose 2 for de som har fått dose 1.

Denne uken har i overkant av 20% av befolkningen i Balsfjord fått første vaksinedose, og vi holder på med gruppene 65-75 år og personer mellom 18 og 64 år i særlige risikogrupper. I tillegg brukes 20% av dosene til å vaksinere kritisk helsepersonell, etter egen prioriteringsliste. Trolig vil vi starte med risikogruppe 5 og alder 55-64 innen midten av mai, men vil informere mer når det nærmer seg.

Fastlegene har hentet ut pasientlister som viser hvem som er i risikogruppene, og disse vil også bli kontaktet direkte av vaksinasjonstemaet i tiden fremover. Se link for informasjon om særlige risikogrupper (angitt med *):  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#risikogrupper. Hvis man har fastlege i annen kommune og har risiko-tilstand, blir dette meldt til Balsfjord kommune slik at det blir registrert for å få vaksine hos oss.

For alle innbyggerne i Balsfjord, om du er eldre, i risikogruppe eller helsepersonell: vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte når det er din tur, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi kan ikke forutse mer enn to uker frem i tid om hvem og når vi skal gi vaksinen, siden vi får vite antall doser først to uker i forveien. Det er viktig at innbyggere i Balsfjord tar telefonen selv om det er ukjent nummer i tiden fremover.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

 

 

OPPDATERING COVID-19

Balsfjord tirsdag 13.04.21 kl. 14.30

Smittesituasjon i vår region

Det siste døgnet har det ikke vært en positiv prøve i Troms og Finnmark. I Balsfjord var den sist påvist smittede i påsken, og alle nærkontakter har i ettertid vært bekreftet negativ. Det er altså god kontroll på smitten i vår region, men kommunen vil fortsette å ha tett oppfølging og oppdatering hvis det er hendelser av betydning for våre innbyggere.

Vaksinasjon

Vaksinasjon med Pfizer fortsetter i ukene fremover (Astra Zeneca er fortsatt på pause). Per nå har rundt 15% av befolkningen i Balsfjord fått første vaksinedose. Denne uken fortsetter vi med gruppen 65-75 år og personer mellom 18 og 64 år i særlige risikogrupper. Alle fastlegene i Balsfjord har hentet ut pasientlister som viser hvem som er i risikogruppene, og disse vil også bli kontaktet direkte av vaksinasjonstemaet i tiden fremover. Se link for informasjon om særlige risikogrupper (angitt med *):  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#risikogrupper

For alle innbyggerne i Balsfjord, eldre som helsepersonell: vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi vil ta kontakt med deg når den tid kommer med nummer 940 12013. Det er viktig at innbyggere i Balsfjord tar telefonen selv om det er ukjent nummer i tiden fremover.

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

 

Korona-telefon

Koronatelefonen er åpen mellom kl 09:00 - 15:00 - telefonnr: 940 12 013

Informasjon til innbyggerne om covid-19 i Balsfjord 03.12.12

Besøk på sykehjem og omsorgsboliger

Covid19 tiltak i Balsfjord kommune, 26.11.21.

Det vil fra i ettermiddag åpnes for besøk på sykehjem på de avdelinger som er åpen for det. En avdeling på Balsfjord bo- og servicesenter (BBS) vil være stengt for besøk inntil videre, der gjøres ny vurdering over helga.  Alle avdelinger på Malangstun sykehjem er åpen for besøk.

Det er nødvendig med forsterkede smittevernstiltak, og det er viktig at besøkende overholder retningslinjer som er gitt. Dette for å beskytte våre mest sårbare innbyggere, våre pasienter og beboere, samt bidra til å redusere smitte i lokalmiljø og omliggende region.

Retningslinjer for besøk i sykehjem.

 

 1. Du må ringe og avtale besøk før du ankommer sykehjemmet
  • Du må være 100 % frisk (ingen symptomer på luftveisinfeksjoner/forkjølelse/influensa), da bes du utsette besøket.
 2. Følg smittevernregler inne på sykehjemmet:
 • Du vil bli hentet ved hovedinngang ved sykehjemmene (på BBS er de andre dører låst).
 • Skriv deg inn i besøksprotokoll ved ankomst, enten ved hovedinngang eller avdelingen.
 • Alle besøkende skal bruke munnbind under hele besøket, fra ankomst innendørs, og til du /dere er utenfor bygningen.
 • Du må sprite hender ved ankomst og avreise
 • Besøket skal gjennomføres på pasientens rom. Det er tiltatt med inntil 4 besøkende på rommet på BBS, og på Malangtun er det inntil 2 besøkende  på rommet ( pga areal på pasientrom)
 • Du skal holde avstand til personell, minst 1 meter
 • Det er ikke tillatt å oppholde seg i fellesareal/stuer.
 • Dere kan gi gaver og mat til beboer (vær nøye med sprite hender)
 • Dere kan stryke på og gi klem til personen dere besøker.

 

Smittevern med bruk av munnbind, være frisk/uten symptomer, og sprite hender gjelder også for besøk til sårbare pasienter i noen omsorgsboliger med redusert fysisk helse/immunforsvar.

 

Storsteinnes, 26.11.21

På vegne av kriseledelsen- Balsfjord kommune

Rigmor Hamnvik, Kommunalsjef helse og omsorg

 

 

Kommunens sykehjem stenges for besøkende.

Covid 19 tiltak i Balsfjord kommune pr 13.11.21.

 

Som følge av påvist Covid19 smitte knyttet til Balsfjord bo og servicesenter, er sykehjemmet stengt for besøkende inntil en for oversikt over situasjonen.

Kriseledelsen har også besluttet å stenge Malangstun eldresenter og sykehjem for besøkende inntil videre.

Storsteinnes13.11.21

 vegne av kriseledelsen- Balsfjord kommune

Rigmor Hamnvik, Kommunalsjef helse og omsorg


Besøk på sykehjem og omsorgsboliger

Covid 19 tiltak i Balsfjord kommune pr 12.11.21.

Ved besøk på sykehjem eller omsorgsboliger vil vi fortsette å ha fokus på smittevern, og det er viktig at besøkende overholder retningslinjer gitt. 

Som følge av økende påvist smitte i vårt lokalmiljø og omliggende kommuner, har kriseledelsen i kommunen besluttet at det er nødvendig å innføre forebyggende smittevernstiltak. Dette for å beskytte våre mest sårbare innbyggere, våre pasienter og beboere.

Retningslinjer

 

1. Før ankomst/ inngang på institusjonene
● Du må være 100% frisk (ingen symptomer på luftveisinfeksjoner/forkjølelse/influensa), da bes du utsette besøket.
2. Følg smittevernregler inne på sykehjemmet:
● Det innføres besøksprotokoll som du registrerer deg i ved ankomst.
• Alle besøkende anmodes om å bruke munnbind under hele besøket. 
• Sprite hender ved ankomst og avreise
• Unngå å benytte fellesarealer under besøket, og hold 1m avstand til andre beboere/ansatte
• Dere kan gi gaver og mat til beboer (vær nøye med sprite hender)
• Dere kan stryke på og gi klem til beboer

 

 

 

 

Storsteinnes11.11.21

 vegne av kriseledelsen- Balsfjord kommune

Rigmor Hamnvik, Kommunalsjef helse og omsorg

 

INFORMASJON TIL INNBYGGERE OM COVID-19

Som følge av økende Covid19 smitte i lokalmiljøet og i omliggende kommuner anbefales at befolkningen bruker munnbind der man ikke klarer å holde 1 meters avstand til andre personer ( gjelder ikke private hjem).

Det anbefales videre at det er lav terskel for å ta hurtigtest dersom symptomer på luftveisinfeksjon, følge generelle råd om smittevern, samt holde seg hjemme med symptomer på luftveisinfeksjoner.

 

På vegne  av kommunens kriseledelsen

Rigmor Hamnvik, kommunalsjef helse og omsorg

 

Regler for karantene, isolasjon og testing - 02.11.21

Når du tar hurtigtest for covid 19 er det viktig at du følger bruksanvisningen nøye.

 • Negativ prøve: likevel viktig å holde seg hjemme til du er frisk (feberfri, ingen hoste)
 • Positiv prøve: du har trolig Covid-19: følge tiltakene som gjengitt under ISOLASJON

 

Du har positiv test: gå i Isolasjon

 • Du må varsle legetjenesten om den positive prøven for å få gjort avtale om en bekreftende PCR prøve: ring legetjenesten på 777 22150 mandag-fredag kl. 09-13.

·         Hold helt avstand til andre. Hvis prøven er tatt i helg, kontakt legekontoret mandag.

·         Du bør ha ditt eget rom og helst eget toalett og bad. Bruk egne baderoms artikler, som f.eks. håndklær. Du bør få maten levert til rommet og være alene på kjøkkenet.

·         Bor du sammen med andre, bør du isolere deg på rommet ditt og holde helt avstand til de du bor med. Du kan oppholde deg ute alene, men ikke være i sosiale lag eller butikker. 

·         Du og din husstand kan ikke ha besøk.

·         Ring helsevesenet hvis du har behov for legehjelp fordi sykdommen din forverres (for eksempel ved pustevansker). Fortell at du har covid-19 når du ringer. 

 

Varighet av isolasjon: 5 døgn fra dagen du fikk symptomer (og må være feberfri i minst 24 timer) eller 5 døgn etter testen er tatt (hvis du er symptomfri).

 

 

Som smittet er du ansvarlig for smittesporing

·         Du er nå selv ansvarlig for smittesporing: gi beskjed til alle dine nærkontakter 

·         Nærkontakt: person som har vært nærmere enn 2 m i mer enn 15 min de siste 48 timene

·         Se under KARANTENE om retningslinjer for karantene og testing for nærkontaktene dine.

 

 

Nærkontakter: karantene brukes ikke lengre, og testing er anbefalt

Karantene er opphørt for alle (også husstandsmedlemmer): det er erstattet av følgende råd:

 • Hvis ikke er vaksinert, bør selvtest tas daglig i 7 dager (men er ikke pålagt). Man kan altså gå på jobb selv om man ikke tester seg, men ved symptomer skal du holde deg hjemme.
 • Delvaksinerte anbefales å ta en hurtigtest så snart som mulig
 • Fullvaksinerte skal i utgangspunktet ikke teste seg, med mindre får symptomer
 • Tester fås ved legekontoret, avtal henting på 777 22150

Symptomer: har du feber holder du deg hjemme og test deg til du er feberfri. Ved ny-oppstått hoste/forkjølelse: test deg og vær hjemme til du er i bedre form. Hvis jobber tett med andre og har fortsatt lett forkjølelse og/eller hoste, vurder å bruke munnbind til det er borte.  

 

Alle barn fra 0 til 12 år regnes som uvaksinert og bør teste seg om morgenen/daglig i 7 dager. Det er ikke pålagt å teste seg, og barn kan gå på skole/i barnehage selv om ikke tester seg. Det er foresatte som bestemmer om de skal testes eller ikke. Hvis barnet utvikler symptomer, skal de holdes hjemme og burde absolutt teste seg.

 

Hans-Olav H. Eriksen

Kommuneoverlege

 

 

TESTING FOR KORONA I HELGER

Balsfjord 01.10.21 kl. 14.15

 Fra 01.10.21 skal du ta kontakt med korona telefon hvis du har positiv hurtigtest, på følgende tidspunkt:

 • Lørdag kl. 10.00 – 12.00
 • Søndag kl. 10.00 – 12.00
 • Korona-telefon: 940 12013

 

Det vil si at ved positiv test på fredag ettermiddag, ringer du inn til korona-telefon lørdag mellom kl. 10 og 12. Har du positiv test søndag etter kl. 12.00, tar du kontakt mandag morgen på samme nummer.

 

Hvis du har positiv test, skal du gi beskjed til dine nærkontakter og isolere deg, se følgende link for mer informasjon:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/narkontakter-og-isolering/

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

 

Ved symptomer som hoste, halsvondt, feber eller mistet smaks- og luktesans burde man teste seg for viruset. Dette foregår kl. 10.45 på Storsteinnes legekontor mandag til fredag. For å bestille testing må man ringe 777 22000.

I helger (fredag og lørdag) er det kun ved mistenkt smitte eller nærkontakt det er aktuelt med testing. Da kontaktes legevakten på telefon 116 117.

Det gis følgende råd til befolkningen:

 1. Ved time hos lege: hvis det er mulig, ta timen via telefon eller video. Viktig å holde antall mennesker samlet på venterommet så lavt som mulig
 2. Pasienter må bruke munnbind ved besøk på legekontoret: ikke ta flere enn ett munnbind!
 3. Aldri kom til legekontoret med symptomer på Covid-19 uten å ha varslet/avtalt med legekontoret!
 4. Reise minst mulig, både regionalt og nasjonalt
 5. Unngå store arrangementer og ansamlinger, også sosialt hjemme
 6. Når på butikk og ute blant folk: hold 1m avstand, sprit hender så ofte som mulig og hold deg hjemme hvis syk

Kriseledelsen i kommunen med ordfører, rådmann og kommuneoverlege gir oppdatering på status smitte tirsdag og fredag på hjemmeside og Facebook, og umiddelbart hvis det er påvist smitte eller det er annen spesiell situasjon som befolkningen må ta hensyn til.

For fortløpende informasjon om viruset i Norge, følg link:  https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege - Balsfjord

Om vaksinasjon i Balsfjord - oppdatert 14.01.22

INFO VAKSINERING AV BARN OG UNGE

14.01 ble det gjort endringer i fht vaksinasjonsprogram for barn og unge.

Balsfjord kommune mottar barnevaksiner i uke 4 og påregner oppstart av tilbud med barnevaksinering i uke 5. Det vil bli lagt ut info på kommunens hjemmeside om hvilke dager og hvordan vaksineringen vil bli organisert og gjennomført.

Anbefalingene /rådene fra FHI er som følge: 

Ungdom født 2003, 2004 og 2005 (elever på videregående skole)

• Alle som ikke har startet grunnvaksinering bør ta 2 doser med mRNA-vaksine så snart som mulig.

• De som er fylt 18 år kan ta en oppfriskingsdose 20 uker etter siste dose i grunnvaksineringen hvis de ønsker.

Ungdom født 2006, 2007 og 2008 (ungdomskolen) og barn født 2009 (siste år barneskolen)

• Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de/ barnet selv ønsker det, og en dose vil redusere den allerede lave risikoen for et mer alvorlig forløp.

• Foresatte kan la sitt barn vaksinere med dose to 8- 12 uker etter dose 1 hvis foresatte/barnet selv

Barn født 2010 til 2016 (barneskolen og siste år i barnehagen) Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de ønsker det.

 Det er mest aktuelt for:

• Barn med kroniske sykdommer (tilsvarende grupper som anbefales influensavaksine)

• Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse

• Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon En dose vurderes å gi best nytte-ulempebalanse, men det er mulig å gi dose 2 etter 8-12 uker der foresatte ønsker dette (kortere intervall hvis særlige forhold tilsier det)

 

UKE 3 vaksinerer vi onsdag 19 og fredag 21.01. Disse dagene er det oppsatte timer etter innkalling. Onsdag tilgang på både Pfizer og Moderna. Gi beskjed på forhand om du ønsker Moderna.

LØRDAG 22.01 kl 11.00 til 13.00 er det Drop in

Har det gått 4,5 mnd siden dose 2 og ikke mottatt tidspunkt for dose 3 ta kontakt for avtale eller møt opp på drop in.

Folkehelseinstituttet anbefaler også at innbyggere som ikke har tatt vaksine for sesonginfluensa tar den. Balsfjord kommune har fortsatt god tilgang på influensavaksine. Ta kontakt og gjør avtale.

Mob nr 40436469

 

INFO KORONAVAKSINERINGSPROGRAMMET

Det tilbys oppfriskningsdose til personer over 18 år. Det skal være 4,5 mnd mellom dose 2 og oppfriskningsdose.

Dersom det er ønske om å få Moderna som oppfriskningsdose ber vi om at det gis beskjed om det i forkant, slik at vi slipper å kaste vaksine doser. Dette for å kunne tilrettelegge for det da de fleste ønsker Pfizer.

Det oppfordres til at personer som oppholder seg i Balsfjord over lengere tid i forbindelse med arbeid eller av annen grunn, tar kontakt for vaksinering. Dette gjelder uansett dose. Det er viktig å forevise dokumentasjon på tidligere satte koronavaksiner.

Dersom du ikke har mottatt tilbud om time til vaksinedose 3 (oppfriskningsdose) ta kontakt med vaksineteamet på mob 404 36 469 for å gjøre avtale dersom det er gått over 4,5 mnd siden dose 2. Drop in kan også benyttes.

Personer som har gjennomgått koronasykdom vaksineres etter egne regler. Et sykdomstilfelle er det samme som en vaksinasjon. Ta kontakt om du har spørsmål.

Personer med alvorlig svekket immunforsvar tilbys oppfriskningsdose etter 3 mnd. Dvs at dose 4 som oppfriskningsdose. Her gjelder de samme reglene som for dose 3 i primærvaksineringen.

 Gruppe 1  

• Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon

 • alvorlig og moderat primær immunsvikt  

• aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5

 • avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Gruppe 2

Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak:  Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /eresept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår. 

  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.

 

 

 

 

 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.

Dersom du tilhører risikogruppene ovenfor er det viktig å avklare time med vaksinasjonsteamet og ikke møte opp på Drop in uten å sjekke ut på forhand.

 

Drop in;

Torsdag 06.01 kl 16.00 til 17.00, fredag 07.01 kl 15.00 til 17.00 og torsdag 13.01 kl 15.30 til kl 17.00

For øvrig innkalles befolkningen til vaksinering med sms som tidligere. Vaksinering i kantina på helsesenteret, det er pt onsdag, torsdag og fredag på dagtid som benyttes til massevaksinasjon.

 

Balsfjord kommune oppfordrer innbyggerne til å følge vaksinasjonsprogrammet og møte opp til vaksinering. Det er ikke for seint å ta første dose.

 

Vaksinasjon uke 1 er følgende dager:

5.01, 06.01 og 07.01.

 

Det legges opp til drop in mellom kl 16.00 – 17.00 torsdag 06.01 og fredag 07.01. fra kl 15.00 til kl 17.00.

Tidspunkt vil oppdateres ukentlig.

Vaksinasjonsteamet

 

 

Gjennomgått covid-19, info pr 19.12.21

Det er anbefalt at personer som tidligere har gjennomgått covid-19, vaksinerer seg.

Det bør gå 3 måneder fra du har blitt frisk etter å ha hatt covid-19 til du får vaksinedosen. Dette er fordi et langt intervall mellom gir bedre effekt og langvarig beskyttelse av vaksinen..

Barn og unge i alderen 12-15 år som har hatt covid-19 anbefales foreløpig ikke vaksinering.

Ang påvist covid-19 sykdom etter dose 1,  2 eller dose 3

 

FHI har  gitt tilbakemelding om at en dose vaksine eller ett sykdomstilfelle skal telle som en immunologisk hendelse. Dvs. at dersom en person fikk korona etter dose 2, så skal ikke personen ha dose 3.

Dersom en person med immunsvikt har hatt korona etter dose 3, så skal man ikke ha enda en dose 4.

 

De som har 3 doser i primærvaksinasjonen (de som ble anbefalt 3 doser tidligst i høst grunnet redusert immunforsvar) skal få tilbud om en boosterdose minst 5 måneder etter dose 3.

 

Har du spørsmål ta kontakt på tlf 404 36469

 

 

INFO til innbyggere som ikke har fått tildelt time til vaksinering.

Korona vaksinering

Tirsdag 28.12.21 kl 10.00 til 12.00 Drop- in

Mandag 20.12.21 kl 15.30 til kl 18.00 Drop - in

Vaksinering i kantina på Helsesenteret Storsteinnes.

I tillegg er det mulighet til å få vaksine uten oppsatt time på dagtid mellom 12.00 og 14.00 den 15.12 og 20.12 .

For å få vaksine dose 3 må det være gått 4,5 mnd siden dose 2. Gjelder for personer som er 45 år eller eldre.

Vi oppfordrer også til å komme for å få dose 1 og 2 dersom du av ulike årsaker ikke har tatt vaksine.

Informasjon om vaksinetider vil oppdateres ved endringer.

Vi oppfordrer ungdommer som kommer hjem til jul om å ta kontakt for vaksinering dersom de ikke er vaksinert eller det er tid for dose 2.

Helsepersonell kan uansett alder får dose 2 etter 4,5 mnd.

Ta gjerne kontakt med oss på mobnr 404 36 469 om du har spørsmål eller ønsker å få gjort en avtale med oss.

 

INFLUENSAVAKSINE

Minner om at det fortsatt er mulig å få satt influensavaksine. Folkehelseinstituttet oppfordrer alle over 65 år om å ta influensavaksine. Det forventes en mere utfordrende influensa i år enn tidligere, dette pga nedstenging av samfunnet som har vært.

Ta kontakt på mob 900 18 843 eller vaksinetelefon 404 36 469

 

Vaksinasjonsteamet

 

INFO til innbyggere som ikke har fått tildelt time til vaksinering.

 

Lørdag 18.12. 21 kl 10.00 til 12.30 Drop-in

Vaksinering i kantina på Helsesenteret Storsteinnes.

I tillegg er det mulighet til å få vaksine uten oppsatt time på dagtid mellom 12.00 og 14.00 den 13.12, 15.12 og 20.12 .

For å få vaksine dose 3 må det være gått 5 mnd siden dose 2. Gjelder for personer som er 45 år eller eldre.

Vi oppfordrer også til å komme for å få dose 1 og 2 dersom du av ulike årsaker ikke har tatt vaksine.

Informasjon om vaksinetider vil oppdateres ved endringer.

Vi oppfordrer ungdommer som kommer hjem til jul om å ta kontakt for vaksinering dersom de ikke er vaksinert eller det er tid for dose 2.

Helsepersonell kan uansett alder får dose 2 etter 5 mnd.

 

Ta gjerne kontakt med oss på mobnr 404 36 469 om du har spørsmål eller ønsker å få gjort en avtale med oss.

 

Vaksinasjonsteamet

 

INFO til innbyggere som ikke har fått tildelt time til vaksinering.

 

Balsfjord kommune åpner for dropp inn vaksinering onsdag 08.12 kl 15.30 til 17.00.

Lørdag 18.12. 21 kl 10.00 til 12.30.

Vaksinering i kantina på Helsesenteret Storsteinnes.

I tillegg er det mulighet til å få vaksine uten oppsatt time på dagtid mellom 12.00 og 14.00 den 13.12 og 15.12 .

For å få vaksine må det være gått 6 mnd siden dose 2 dersom du er mellom 45 - 65 år og 5 mnd dersom du er over 65 år.

Vi oppfordrer også til å komme for å få dose 1 og 2 dersom du av ulike årsaker ikke har tatt vaksine.

Informasjon om vaksinetider vil oppdateres ved endringer.

Ta gjerne kontakt med oss på mo bnr 404 36 469 om du har spørsmål eller ønsker å få gjort en avtale med oss.

 

 

Vaksinasjonsteamet

 

OPPDATERING 08.11.21

HENVENDELSER OM COVID-19 VAKSINASJON: 404 36 469

 

OPPDATERING 14.10.21

Balsfjord kommune starter opp med koronavaksinering, dose 3

Følgende grupper innkalles og prioriteres i samme rekkefølge;

 

 

Regjeringen har, etter råd fra Folkehelseinstituttet (FHI), besluttet å tilby en oppfriskningsdose (boosterdose) til de eldre aldersgruppene. Det anbefales å starte med vaksinasjon til aldersgruppen 85 år og eldre samt sykehjemsbeboere.

Oppfriskningsdosene til gruppen som er 85 år og over etterfølges av en trinnvis oppfriskningsvaksinering av 75-84-åringene og deretter 65-74-åringene.

 

Den tredje vaksinedosen kan gis tidligst 6 måneder etter at de har fått sin andre vaksinedose. For ytterligere informasjon se FHI sin side.

Minner om at det må være minst en uke mellom influensa- og koronavaksinet.

 

OPPDATERING: 3.DOSE VAKSINE

Balsfjord 30.09.21 kl. 12.00

 

Hvem skal ha dose 3?

Personer med nedsatt immunforsvar skal få tre doser av vaksinen, og gjelder følgende tilstander:

· Organtransplanterte, beinmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft-versus- host-sykdom som krever immunsuppresjon   

·  Alvorlig og moderat primær immunsvikt    

·  Aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5   

·  Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon   

·  Kreftpasienter med pågående eller nylig gjennomgått immundempende behandling

·  Person som bruker medisiner for å gi immunsuppresjon, se følgende link:https://www.legeforeningen.no/contentassets/eae2963fa72e4517b34feba08a26da66/medikamentliste_170921.pdf

For dem som har sykdommer eller bruker legemidler som ikke er nevnt over vil sykehuslegene gjøre en individuell vurdering. Dere må da vente på brev fra sykehuset. 

For mer informasjon: trykk på følgende link:

https://www.fhi.no/nyheter/2021/enklere-tilgang-til-3.-dose-for-personer-med-nedsatt-immunforsvar/

 

Hvordan gå frem for å få dose 3:

1. Du kan selv dokumentere sykdom/legemiddelbruk

Personer med sykdommer/legemiddelbruk som beskrevet under kan selv ta med journalnotat eller epikrise fra sykehuset som viser at man har en av disse sykdommene, eller resept eller forpakning som viser at man bruker en av legemidlene. Ring for å avtale vaksinering på 940 12013,og husk å ta med dokumentasjon!

2. Du får beskjed fra sykehuset om at du får tilbud om tredje dose

UNN vil gi beskjed til enkelte pasienter om at de kan motta tredje vaksinedose. Når du har fått brevet kan du ta kontakt på telefon 940 12013.

 

Husk da å ha med brevet, og legitimasjon!

 

Hva kreves av dokumentasjonen?

For notater, journalnotater eller epikriser må følgende være med:

· Navn på pasient 

· Navn på sykdommen 

· Navn på sykehus eller sykehusavdeling 

For legemidler må det være resept, e-resept eller emballasje der navn på pasienten og legemiddelet er tydelig. I tillegg må du ha kort med identifikasjon (slik som førerkort).

 

Hvor lang tid må det være gått siden vaksinedose 2?

Det må ha gått minst fire uker siden du fikk din andre vaksinedose før du kan få den tredje.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

 

 

Vaksinering av personer som har gjennomgått covid-19

Personer med gyldig dokumentasjon på gjennomgått sykdom fra Norge Det er ennå ikke klart hvor lenge beskyttelsen av det å ha gjennomgått covid-19 varer. Det anbefales derfor at personer som tidligere har gjennomgått covid-19 også vaksinerer seg. Personer 16 år eller eldre som har hatt covid-19 trenger imidlertid bare én vaksinedose.

Folkehelseinstituttet anbefaler at denne vaksinedosen avventes til 3 måneder etter tilfriskning, da et lenger intervall gir bedre effekt av vaksinasjon. Oppfølgingsstudier viser at beskyttelsen etter gjennomgått infeksjon er høy de første 6 månedene og man kan derfor velge å avvente opp til 6 måneder før vaksine gis. Dersom dosen gis tidligere enn 3 måneder vil den allikevel være gyldig, og man anses som fullvaksinert, så lenge det er mer enn 3 uker mellom positiv test og vaksinasjon.

Dersom en person får covid-19 i løpet av de første 3 ukene etter første dose, anbefales én ny vaksinedose 3 måneder etter tilfriskning. Dersom covid-19 inntrer mer enn 3 uker etter første dose, er det ikke nødvendig med ytterligere vaksinedoser.

Ungdom 12-15 år som tidligere har gjennomgått koronasykdom anbefales foreløpig ikke vaksinering.

Vaksinasjonsteamet i Balsfjord kommune

 

STATUS VAKSINASJON 

Det er vedtatt at ungdom som fyller 16 år inneværende år og de som er 17 år skal tilbys korona vaksine. I de anbefalte prioriteringer skal dette iverksettes etter at befolkningen over 18 har fått dose 2. Denne anbefalingen følges og det forventes at tilbudet kan gis andre halvdel av september.

Det vil bli gitt nærmere informasjon når datoen for iverksettelse nærmer seg.

Samtlige født i 2004 og 2005 vil få tilbud om vaksine.

 

Vaksinasjonsteamet

 

Balsfjord, 18.08.21

Balsfjord har kommet langt i sin vaksinasjon, og vil neste uke få en stor mengde vaksiner: hele 1140 doser på en gang. Det betyr at vi anbefaler alle våre innbyggere som ikke har tatt første vaksinedose om å bestille time for vaksinasjon!  

Time til vaksinering til dose 1 kan bestilles på timebok på Helsenorge.no eller ved å ringe 94012013.

Etter 23.08.21 vil kommunen måtte bestille vaksinedoser ut fra behov, så det er behov for god planlegging i god tid. 

I ukene fremover vil vi få Moderna vaksine i tillegg til Pfizer. Den beskytter minst like bra, er nokså lik Pfizer og kan settes som dose 2 selv om du har tatt Pfizer i første dose. Det er nokså like bivirkninger, og effekten av å få en dose Pfizer og en dose Moderna gir muligens enda bedre beskyttelse. Dere kan ikke velge hvilken vaksine dere får: vi er nødt å bruke det vi har på gitte tidspunkt.

Fra neste uke vil vi korte ned tiden mellom 1. og 2.dose vaksine, fra 12 uker til 4-6 uker. Det vil ikke være aktuelt med dose to før etter fire uker uansett.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

 

 

OPPFORDRING OM VAKSINASJON

BALSFJORD 26.07.21 kl. 14.15

 

Smittesituasjon i vår region

Det har vært spredte hendelser med smitte i region rundt Balsfjord, men ikke større utbrudd den siste uken.

  

Vaksinasjon

Over 55% av befolkningen i Balsfjord fått første Pfizer vaksinedose, og vel 650 innbyggere over 18 år gjenstår for å få første dose. Vi har nå tilgjengelig første vaksinedose til alle innbyggerne i Balsfjord i løpet av de neste 2-3 ukene, og det er svært viktig at man kommer til oppsatt time for vaksine eller bestiller seg time for å få vaksine. Hver torsdag åpner vi opp timeboka slik at du som innbygger kan gå inn og bestille time hos oss uka etterpå. Det er ikke avhengig av alder lengre, alle kan bestille så lenge du er over 18 år. Bestill time på for vaksine på følgende link:

https://www.helsenorge.no/timeavtaler/

PS: timeboka åpnes hver torsdag for nye timer: når det er fullt, må du vente til neste torsdag for nye timer.

 

Vi kommer med en sterk anmodning om å ta vaksinen, for å skape trygghet i hele samfunnet og ikke minst for deg selv. Å få korona kan gi sykdom som er betydelig mer alvorlig enn de forbigående bivirkningene som du får av vaksinen. Den beskytter svært godt mot å bli smittet, både deg og de som står deg nær. For mer informasjon om bivirkninger:

https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/#bivirkninger

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

 

 

OM VAKSINASJON

Oppdatering 26.7.21

Balsfjord kommune åpner for at samtlige som ikke har fått dose 1med Korona-vaksine kan bestille time på nett.  
 

Ledige timer legges ut 7 dager før (torsdager).

Slik booker du time hvis du har fastlege i Balsfjord kommune og er folkeregistrert i kommunen:

- Logg deg inn på helsenorge.no

- Gå på timebestilling der du booker time. 

- Velg timebok: vaksine. Her kan det være flere alternativer for timebøker.

- Velg et tidspunkt som passer.

Time til dose 2 får du hos oss etter at du har fått dose 1 med vaksinen. Det er tolv uker mellom dosene, og man kan ikke flytte på dose 2 når man har fått time til vaksinering av dose 1. Det er viktig å sjekke når du bestiller time til dose 1 at du er hjemme tolv uker senere. Dersom det oppstår noe slik at du må endre timen kan du ta kontakt med oss.

Du kan fortsatt motta SMS innkalling, den benyttes dersom vi har ledig kapasitet. Ringelisten for hurtig innkalling brukes fortsatt for de som til nå har meldt seg.

 

Personer som er folkeregistret i Balsfjord kommune vil få innkalling på SMS dersom de ikke selv bestiller via helsenorge.no.

Vi har begrenset med vaksiner så det er veldig viktig at du møter opp til avtalt tidspunkt. Hvis du er forhindret fra å møte må du ringe 94012013 så fort som mulig.

Oppdatering 15.07.21

VIKTIG INFO!

Balsfjord kommune inviterer nå innbyggere født i 1997 – 2003, samt 1977 – 1981 til å booke time til vaksinering.

Inntil videre benyttes torsdager til første vaksine. Det oppdateres fortløpende på Helsenorge. Timer legges ut 7 dager før de er tilgjengelig.

Slik booker du time hvis du har fastlege i Balsfjord kommune og er folkeregistrert i kommunen:

- Logg deg inn på HelseNorge

- Gå på timebestilling der du booker time.

- Velg timebok: vaksine. Det kan være flere alternativer for timebøker.

- Velg et tidspunkt som passer.

Time til dose to får du hos oss etter at du har fått dose en med vaksine. Det er tolv uker imellom dosene, og man kan ikke flytte på dose to når man har fått time til vaksinering av dose en. Så det er viktig å sjekke når du bestiller time til dose en at du er hjemme tolv uker senere.

 

Du kan fortsatt motta SMS innkalling, den benyttes dersom vi har ledig kapasitet. Ringelisten for hurtig innkalling brukes fortsatt for de som til nå har meldt seg.

- Hvis du ikke har tilgang til HelseNorge kan du ringe 94012013 mandag-fredag 08.30 -14.00.

 

Personer som er folkeregistret i Balsfjord kommune  vil få innkalling på SMS dersom de ikke selv bestiller via Helse Norge.

Vi har begrenset med vaksiner så det er veldig viktig at du møter opp til avtalt tidspunkt. Hvis du er forhindret fra å møte pga. sykdom må du ringe 94012013 så fort som mulig.

 

Oppdatering 12.07.21

Vi holder fortsatt på å fullvaksinere personer i risikogruppen, samt gruppe 9 (45-54 år).  Vi får 370 vaksiner i uke 29 noe som er en økning fra tidligere. Ifølge statistikk fra FHI, har nå 2739 personer i Balsfjord fått første dose, og 1539 personer fått andre dose. 

Informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet finnes her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/

 

Vedrørende ringeliste for Covid-19 vaksinering.

Vi har fått mange henvendelser fra innbyggere som kan møte opp til vaksinering på kort varsel.

Kravet for å stå på lista var at man kan møte innen 30 minutter.

Ringelista er nå lang, og inntil videre så vil det ikke bli satt opp flere på lista.

Vennlig hilsen Vaksinasjonsteamet 

 

Oppdatering 1.7.21

Balsfjord kommune åpner nå for at innbyggere kan sette seg på ringeliste for innkalling til koronavaksine  på kort varsel ( inntil 30 min) . Det gjøres ved å sende sms til tlf nr 94012013.

Vaksinasjon foregår fortrinnsvis på onsdag og torsdag, i en periode også på fredager.

Aldersgruppen som nå innkalles etter liste er født i 1969, tilhører gruppe 9 i prioriteringen.

 

Det viser seg at flere ikke møter opp til time de har fått innkalling til, dette er meget arbeidskrevende og en ber om at innbyggerne møter opp til timen eller snarest mulig gir beskjed dersom de ikke skal ha vaksine.

Det har vært utfordrende å få timeboka på plass, men håper at det løser seg neste uke.

 

Stian Andersen

ass.kommuneoverlege

 

Oppdatering 25.6.21

Vaksinasjon

Totalt har over 40% av befolkningen i Balsfjord fått første vaksinedose, med Pfizer. Hvor stor andel av befolkningen som er vaksinert varierer fra kommune til kommune, og påvirkes av størrelsen på kommunen og hvor stor del av befolkningen som er eldre. Større distriktskommuner med eldre befolkning vil derfor bruke lengre tid på å vaksinere seg ned til normal-befolkningen, slik som Balsfjord. Alle doser som mottas i kommunen, settes samme uke. Vi kan ikke påvirke antall doser vi får, og følger retningslinjene gitt av FHI for hvem som får vaksine når.  

 

Vi vaksinerer denne og neste uke personer ned til fødselsår 1962: dette er en stor gruppe og det vil ta 2-3 uker før vi er ferdig med denne gruppen. Balsfjord vil begynne med timebok og mulighet for bestilling av time innen kort tid- vi vil gi nærmere informasjon.

   

For alle innbyggerne i Balsfjord: vaksinasjonsteamet vil fortsette å ta kontakt med deg direkte når det er din tur, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi kan ikke forutse mer enn to uker frem i tid om hvem og når vi skal gi vaksinen, siden vi får vite antall doser først to uker i forveien. Innbyggere må være forberedt på at vaksinasjonen vil fortsette utover sommeren, både for dose 1 og dose 2. Det er viktig at dette prioriteres. Vi gjør også oppmerksom på at innbyggere i Balsfjord tar telefonen selv om det er ukjent nummer i tiden fremover.

 

Stian Andersen

Ass. kommuneoverlege

 

 

Oppdatering 11.06.21 kl 12:30

Vaksinasjon

Totalt har rundt 34% av befolkningen i Balsfjord fått første vaksinedose, med Pfizer. Det vil ikke være aktuelt å vaksinere med Janssen vaksinen i Balsfjord kommune per i dag. Hvor stor andel av befolkningen som er vaksinert varierer fra kommune til kommune, og påvirkes av størrelsen på kommunen og hvor stor del av befolkningen som er eldre. Større distriktskommuner med eldre befolkning vil derfor bruke lengre tid på å vaksinere seg ned til normal-befolkningen, slik som Balsfjord. Alle doser som mottas i kommunen, settes samme uke. Vi kan ikke påvirke antall doser vi får, og følger retningslinjene gitt av FHI for hvem som får vaksine når.  

Neste uke vil vi fortsette med risikogrupper ned til 18 år, og vi vil starte opp med vaksinering av normalbefolkningen innen få uker: trolig vil vi begynne med timebok der du kan bestille selv. Nærmere informasjon vil komme. 

Fastlegene har hentet ut pasientlister som viser hvem som er i risikogruppene, og disse vil også bli kontaktet direkte av vaksinasjonstemaet i tiden fremover. Se link for informasjon om risikogrupper i gruppe 5-7:  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#risikogrupper.

Hvis man har fastlege i annen kommune og har risiko-tilstand, blir dette meldt til Balsfjord kommune slik at det blir registrert for å få vaksine hos oss. Hvis du er i tvil om du er meldt, trykk på link og se om du er i risikogruppe. Hvis du er det, ta kontakt med legekontoret på 77722000 og meld deg.

For alle innbyggerne i Balsfjord: vaksinasjonsteamet vil fortsette å ta kontakt med deg direkte når det er din tur, og du trenge rikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi kan ikke forutse mer enn to uker frem i tid om hvem og når vi skal gi vaksinen, siden vi får vite antall doser først to uker i forveien. Innbyggere må være forberedt på at vaksinasjonen vil fortsette utover sommeren, både for dose 1 og dose 2. Det er viktig at dette prioriteres. Vi gjør også oppmerksom på at innbyggere i Balsfjord tar telefonen selv om det er ukjent nummer i tiden fremover.

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

 

OM VAKSINASJON I BALSFJORD

Oppdatering 4.6.21 kl 14:00.

Vaksinasjon

Totalt har i underkant av 30% av befolkningen i Balsfjord fått første vaksinedose. Hvor stor andel av befolkningen som er vaksinert varierer fra kommune til kommune, og påvirkes av størrelsen på kommunen og hvor stor del av befolkningen som er eldre. Større distriktskommuner med eldre befolkning vil derfor bruke lengre tid på å vaksinere seg ned til normal-befolkningen, slik som Balsfjord. Alle doser som mottas i kommunen, settes samme uke. Vi kan ikke påvirke antall doser vi får, og følger retningslinjene gitt av FHI for hvem som får vaksine når.  

Neste uke vil vi fortsette med risikogrupper fra 65 år og ned til 18 år (fra eldst til yngst). Oppstart med vaksinering av normalbefolkningen nærmer seg. Trolig vil vi begynne med timebok, der innbyggerne kan bestille time til vaksinasjon selv. Nærmere informasjon vil komme.

Fastlegene har hentet ut pasientlister som viser hvem som er i risikogruppene, og disse vil også bli kontaktet direkte av vaksinasjonstemaet i tiden fremover. Se link for informasjon om risikogrupper i gruppe 5-7:  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#risikogrupper. Hvis man har fastlege i annen kommune og har risiko-tilstand, blir dette meldt til Balsfjord kommune slik at det blir registrert for å få vaksine hos oss.

For alle innbyggerne i Balsfjord, om du er eldre, i risikogruppe eller helsepersonell: vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte når det er din tur, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi kan ikke forutse mer enn to uker frem i tid om hvem og når vi skal gi vaksinen, siden vi får vite antall doser først to uker i forveien. Innbyggere må være forberedt på at vaksinasjonen vil fortsette utover sommeren, både for dose 1 og dose 2. Det er viktig at dette prioriteres. Vi gjør også oppmerksom på at innbyggere i Balsfjord tar telefonen selv om det er ukjent nummer i tiden fremover.

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

 

Sist oppdatert tirsdag 25.05.21.

Vaksinasjon

Vaksinasjon med Pfizer fortsetter, men for denne uken er det kun vaksiner for dose 2 (altså ingen nye innbyggere som vil  bli vaksinert).

Totalt har i overkant av 26% av befolkningen i Balsfjord fått første vaksinedose. Hvor stor andel av befolkningen som er vaksinert varierer fra kommune til kommune, og påvirkes av størrelsen på kommunen og hvor stor del av befolkningen som er eldre. Større distriktskommuner med eldre befolkning vil derfor bruke lengre tid på å vaksinere seg ned til normal-befolkningen, slik som Balsfjord. Alle doser som mottas i kommunen, settes samme uke. Vi kan ikke påvirke antall doser vi får, eller prioritere annerledes enn retningslinjene som er gitt av FHI.  

Neste uke vil vi fortsette med ny-vaksinering, da risikogrupper fra 65 år og ned til 18 år (fra eldst til yngst). Vi vil trolig starte med vaksinering av alder 55-64 i midten av juni, men vil informere mer når det nærmer seg.

Fastlegene har hentet ut pasientlister som viser hvem som er i risikogruppene, og disse vil også bli kontaktet direkte av vaksinasjonstemaet i tiden fremover. Se link for informasjon om risikogrupper i gruppe 5-7:  

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#risikogrupper. Hvis man har fastlege i annen kommune og har risiko-tilstand, blir dette meldt til Balsfjord kommune slik at det blir registrert for å få vaksine hos oss.

 For alle innbyggerne i Balsfjord, om du er eldre, i risikogruppe eller helsepersonell: vaksinasjonstemaet tar kontakt med deg direkte når det er din tur, og du trenger ikke å kontakte legekontoret eller spørre fastlege om når det er din tur. Vi kan ikke forutse mer enn to uker frem i tid om hvem og når vi skal gi vaksinen, siden vi får vite antall doser først to uker i forveien. Innbyggere må være forberedt på at vaksinasjonen vil fortsette utover sommeren, både for dose 1 og dose 2. Det er viktig at dette prioriteres. Vi gjør også oppmerksom på at innbyggere i Balsfjord tar telefonen selv om det er ukjent nummer i tiden fremover.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

 

Oppdatering mandag 25.01.21

Balsfjord kommune begynte vaksinasjon av befolkningen 05.01.2021, med vaksiner fra Pfeizer. Hver uke mottar Balsfjord mellom 25 og 30 vaksiner. Vaksinen må settes to ganger med tre ukers mellomrom for å kunne gi full effekt. 97% av de vaksinerte er beskyttet av dette, noe som gir stor trygghet. 

Etter hvert kan det bli aktuelt med massevaksinasjon med en ny vaksine, såkalte Oxford vaksinen. Balsfjord kommune er rustet for å kunne gjøre massevaksinering på kort varsel og har kapasitet til å vaksinere opptil halve befolkningen i løpet av 2-4 uker. Per i dag vet vi ikke når vi får Oxford vaksinen, men vil komme tilbake med mer informasjon.

Rekkefølgen for vaksinen

Vaksineringen foregår etter en bestemt rekkefølge, ut fra hvem i befolkningen som er mest sårbar for Covid-19 og hvem som blir mest eksponert for det i sin jobb. Ut fra FHI sine anbefalinger har vi altså følgende rekkefølge for prioritering:

1-Beboere på sykehjem og omsorgsboliger: BBS og Malangstun.

2-Brukere av pleie-omsorgstjenester, slik som hjemmetjenesten med flere: det er egen liste for prioritering som avdelingsledere i kommunen har.

3-Fra 10.01.21 blir dessuten 20% av dosene gitt til helsepersonell, det vil si legetjenesten, legevakten og helsepersonell i helse-omsorgstjenesten. Kommunen  har utarbeidet en egen liste for prioritering av ansatte (hvem skal få når).

4-Hjemmeboende eldre ned til 85 år som ikke bruker pleie-omsorgstjenester: trolig tidligst i midten av februar 2021, og disse vil bli kontaktet for å ta vaksinen når det nærmer seg (minst en uke i forveien).

5-Hjemmeboende eldre ned til 65 år som ikke bruker pleie-omsorgstjenester: trolig tidligst i begynnelsen av mars 2021, og disse vil bli kontaktet for å ta vaksinen når det nærmer seg (minst en uke i forveien).

6-Personer i risikogrupper: fastlege vil finne ut hvem dette er, og vil starte mest trolig ila mars måned. VI vil ta kontakt når dette nærmer seg (minst en uke i forveien).

7-Resterende del av befolkningen vil trolig få vaksinen vår/sommer 2021.

Når får du vaksinen?

Det er fortsatt usikkerhet om hvor mange doser vi får tilsendt uke for uke. Det vil si at vi kun kan planlegge vaksinasjon uke for uke, og kan ikke gi en sikker vaksinasjonsplan enda. Derfor trenger Ingen å ta kontakt med legekontoret om vaksinen: vi vil gi mer informasjon og kontakte de som er aktuell for vaksine fortløpende i tiden fremover .Vi anbefaler at du følger med på våre oppdateringer ukentlig, som legges ut på kommunens hjemmeside og Facebook.

Alle innbyggere i Balsfjord må ta stilling til om de skal ha vaksinen eller ikke, og vi håper og anbefaler alle å ta denne.

Generelt om vaksineringen, følg link fra FHI: https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-pa-1-2-3/

Nye retningslinjer covid-19 fra regjeringen, pr 07 des 21

Nye nasjonale smitteverntiltak for å beholde kontrollen

Pressemelding | Dato: 07.12.2021

| Nr: 164/21

Regjeringen har besluttet å innføre en rekke nasjonale smitteverntiltak for å få ned belastningen på helse- og omsorgstjenesten, og forsinke og begrense spredningen av omikron.

Alle nye nasjonale påbud og anbefalinger trer i kraft klokka 24 natt til torsdag 9. desember. De varer i fire uker – men vil bli vurdert på nytt etter to uker.

Hele pressemeldingen med nasjonale påbud og råd finnes her:

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-nasjonale-smitteverntiltak-for-a-beholde-kontrollen/id2891395/

 

Nedenfor følger nasjonale tiltak som er beskrevet i pressemeldingen og oppdatert pr 7.12.2021 kl. 21:55.  

Dette er de nasjonale tiltakene

Råd og anbefalinger

Avstand og sosial kontakt

 • Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Anbefalingen gjelder ikke barn i barnehager og barneskoler. Det er også unntak for voksne som jobber med tjenester for barn og unge og sårbare grupper.
 • Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand. Man kan ha inntil 20 gjester en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden, men det bør være en meters avstand mellom gjestene. Alle må tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester.
 • Reduser antall nærkontakter, men ikke isoler deg.
 • Treff andre utendørs når det er mulig.

Organiserte fritidsaktiviteter

 • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt.
 • Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv trening.
 • Det gis ikke konkret anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter.
 • Toppidrett kan gjennomføres som normalt.

Skoler, barnehager og SFO

 • Jevnlig testing i skoler med høyt smittetrykk.
 • Kommunene skal ved behov igjen ta i bruk trafikklysmodellen i skoler og barnehager. Utgangspunktet er grønt nivå, med mindre noe annet besluttes lokalt.
 • Det kan arrangeres sammenkomster for barn i barnehage eller barneskole med hele klasser/avdelinger/grupper med nødvendig antall voksne til stede.
 • Universiteter, høyskoler og fagskoler bør så raskt som praktisk mulig innføre undervisning i mindre grupper og mer digital undervisning. Studenter som er avhengige av å gjennomføre forsøk i laboratorier eller ferdighetstrening, bør prioriteres for fysisk undervisning.
 • Universiteter, høgskoler og fagskoler bør legge til rette for eksamen og obligatoriske kurs, enten digitalt eller fysisk der det er praktisk mulig med godt smittevern. Det samme gjelder for andre utdanningsinstitusjoner for voksne.

Se egen nettsak om tiltak i skole/barnehage og høyere utdanning.

Arbeidsliv

 • Anbefaling om 1 meters avstand og økt bruk av hjemmekontor.
 • Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.
 • Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.

Lufting

 • Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Forskriftsfestede tiltak

Arrangementer og sammenkomster

 • Maksimalt 20 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler
 • Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer innendørs. Selve begravelsen regnes som et offentlig arrangement med faste tilviste sitteplasser, se nedenfor.
 • 3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige innendørs arrangementer med faste tilviste sitteplasser.
 • Maksimalt 50 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.
 • Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.
 • Skjenkestopp klokken 24:00 på innendørs arrangementer med skjenkebevilling.
 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
 • På innendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

Serveringssteder

 • Påbud om at serveringssstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Det skal være minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst, likevel slik at personer i samme husstand eller tilsvarende nære kan sette seg nærmere hverandre.
 • Serveringssteder med skjenkebevilling skal ha sitteplasser til alle gjester, men det er ikke et krav ved kulturarrangementer på serveringsstedet.
 • Alkohol kan kun serveres ved bordene.
 • Skjenkestopp klokken 24.00.
 • Serveringsstedet skal registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det.

Smittevernfaglig forsvarlig drift

 • Påbud om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet. Kommunene skal igjen ta i bruk trafikklysmodellen. Tiltaksnivået er grønt med mindre det besluttes noe annet lokalt. Det kan bli aktuelt å igjen sette alle barnehager og skoler i landet på gult nivå.
 • Følgende virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, fornøyelsesparker, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, bingohaller, spillehaller, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og lignende.
 • Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
 • Med unntak av bibliotek, butikker og kjøpesentre skal virksomhetene registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.
 • Bransjeveiledere bør gjeninnføres for bl.a. treningssentre og svømmehaller.

Munnbind

 • Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.
 • Munnbindpåbud gjelder også hos frisører, hudpleiere og andre en-til-en-virksomheter.
 • Det er allerede nasjonal anbefaling om å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av en fotballstadion.

Hjemmekontor

 • Påbud om at arbeidsgiver skal legge til rette for hjemmekontor der det er mulig uten at det går ut over tjenester som krever tilstedeværelse som er viktig og nødvendig for virksomheten, for eksempel for å ivareta barn og sårbare grupper.

Karantene

 • Karanteneplikt for nærkontakter med en bekreftet smittet hvor det er mistanke om omikron, utvides til også å gjelde øvrige nærkontakter, ikke bare husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

 

 

Regjeringen innførte nye tiltak fra 1. desember 2021. Disse regler og anbefalinger oppfordrer kriseledelsen og kommuneoverlegen at befolkingen følger.

 • Hvis du bor sammen med en som er smittet må du holde deg hjemme i karantene til du har svar på en negativ test (gjelder også tilsvarende nære, f. eks kjærester, som ikke bor sammen.) Dette gjelder for voksne, enten de er vaksinert eller uvaksinert. Hvis du er vaksinert kan du ved negativ test gå ut av karantene, men plikter å teste deg på nytt senest etter sju dager. Hvis du er uvaksinert kan du ved negativ test gå ut av karantene, men plikter å teste deg daglig i syv dager med hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test. Barn som bor sammen med en som er smittet er ikke pliktet å teste seg, men det er en anbefaling.
 • Hvis du blir smittet av covid-19, må du være isolert i fem dager. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke. Frem til i dag har kravet vært 2 dager for vaksinerte uten symptomer. I tillegg må du ha vært feberfri i 24 timer før du går ut av isolasjon.

Følgende anbefalinger og kontaktreduserende tiltak er gjeldende fra 02.12.21;

 • Hold avstand til andre, gjerne en meter der det er mulig. Unngå klemming (nytt) og håndhilsing.
 • Vi ber voksne vurdere om man kan redusere antall nærkontakter noe (nytt).
 • Det er en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.
 • Det er nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand. Det anbefales også å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, f.eks når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av en fotballstadion.

 

Nasjonale tiltak for å begrense og forsinke spredningen av den nye omikronvarianten i Norge, fra 29.11.21;

Isolasjonstiden forlenges til 7 dager for de som tester positivt og som det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron.

 • Det pålegges smittekarantene i 10 dager for nærkontakter som er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære til personer det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron. Disse har krav om PCR-test så snart som mulig og på dag 7. Ved negativ test på dag 7 kan karantenen avsluttes.
 • Det innføres testplikt for øvrige nærkontakter ved mistanke om smitte av omikronvarianten. De skal testes med PCR-test så snart som mulig og mellom dag 3 og 7 etter nærkontakten og skal om mulig unngå nærkontakt med andre personer frem til første test er negativ.
 • Alle tiltakene gjelder uansett vaksinasjonsstatus.
 • Pliktene opphører dersom det senere bekreftes at smitten ikke skyldes virusvarianten omikron.

Les mer om nasjonale tiltak her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-innforer-nye-nasjonale-tiltak2/id2890578/

 

Regjeringen har endret innreise regler til Norge fra 03.12.21:

Alle som reiser inn til Norge må registrere seg før ankomst til Norge, dette gjelder også norske borgere. Alle som kommer til Norge må teste seg etter ankomst, uavhengig av vaksinasjonsstatus. Her finner du mer informasjon om innreiseregistrering, innreisekarantene, testing og koronasertifikat ved innreise.

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/innreise-til-norge/id2791503/

 

 

 

 Stian Andersen, Kommuneoverlege/ Rigmor Hamnvik, kommunalsjef helse og omsorg.

 


 

 

Regjeringen innfører nye nasjonale tiltak:

Pressemelding 30.11.21 Nr156/21.

 

Regjeringen innfører flere nye tiltak. Tiltakene gjelder fra 1. desember 2021.

 

 • Hvis du bor sammen med en som er smittet må du holde deg hjemme i karantene til du har svar på en negativ test (gjelder også tilsvarende nære, f. eks kjærester, som ikke bor sammen.) Dette gjelder for voksne, enten de er vaksinert eller uvaksinert. Hvis du er vaksinert kan du ved negativ test gå ut av karantene, men plikter å teste deg på nytt senest etter sju dager. Hvis du er uvaksinert kan du ved negativ test gå ut av karantene, men plikter å teste deg daglig i syv dager med hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test. Barn som bor sammen med en som er smittet er ikke pliktet å teste seg, men det er en anbefaling.
 • Hvis du blir smittet av covid-19, må du være isolert i fem dager. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke. Frem til i dag har kravet vært 2 dager for vaksinerte uten symptomer. I tillegg må du ha vært feberfri i 24 timer før du går ut av isolasjon.

 

Det er også nye nasjonale anbefalinger:

 • Det innføres også en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.
 • Regjeringen innfører en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.
 • I tillegg viderefører vi anbefalingen om jevnlig teste skoleelever i områder med økende smittespredning og høy belastning i helse- og omsorgstjenesten
 • Regjeringen ber om at kommuner med økende smitte og høy belastning i helsetjenesten vurderer økt brukt av hjemmekontor.

 

Hele pressemeldingen finner du her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-innforer-nye-nasjonale-tiltak/id2890216/

 

 

 

 

INFORMASJON TIL INNBYGGERE OM COVID-19

 

Regler for karantene, isolasjon og testing - 25.11.2021

 

 

Når du tar hurtigtest for covid 19 er det viktig at du følger bruksanvisningen nøye.

 

 • Negativ prøve: likevel viktig å holde seg hjemme til du er frisk (feberfri, ingen hoste)
 • Positiv prøve: du har trolig Covid-19: følge tiltakene som gjengitt under ISOLASJON

 

Du har positiv test: gå i Isolasjon

 • Du må varsle legetjenesten om den positive prøven for å få gjort avtale om en bekreftende PCR prøve: ring legetjenesten og avtal testing.
 • Hold helt avstand til andre. Hvis prøven er tatt i helg, kontakt legekontoret mandag.
 • Du bør ha ditt eget rom og helst eget toalett og bad. Bruk egne baderoms artikler, som f.eks. håndklær. Du bør få maten levert til rommet og være alene på kjøkkenet.
 • Bor du sammen med andre, bør du isolere deg på rommet ditt og holde helt avstand til de du bor med. Du kan oppholde deg ute alene, men ikke være i sosiale lag eller butikker.
 • Du og din husstand kan ikke ha besøk.
 • Ring helsevesenet hvis du har behov for legehjelp fordi sykdommen din forverres (for eksempel ved pustevansker). Fortell at du har covid-19 når du ringer.

 

Varighet av isolasjon: 5 døgn fra dagen du fikk symptomer (og må være feberfri i minst 24 timer) eller 5 døgn etter testen er tatt (hvis du er symptomfri).

 

I perioder med høyt smittetrykk vil det kunne være forsterkede lokale smittevernstiltak

 

Som smittet er du ansvarlig for smittesporing

·Du er nå selv ansvarlig for smittesporing: gi beskjed til alle dine nærkontakter

·Nærkontakt: person som har vært nærmere enn 2 m i mer enn 15 min de siste 48 timene

·Se under (nærkontakter) om retningslinjer for testing for nærkontaktene dine.

 

 

Nærkontakter: karantene brukes ikke lengre, og testing er anbefalt

Karantene er opphørt for alle (også husstandsmedlemmer): det er erstattet av følgende råd:

 • Hvis ikke er vaksinert eller bare en dose skal hurtigteste deg daglig, i 7 dager
 • Fullvaksinerte skal hurtigteste seg 1x snarlig, og så gang nr 2 dag 3-7 etter eksponering.

 

Symptomer: har du feber holder du deg hjemme og test deg til du er feberfri. Ved ny-oppstått hoste/forkjølelse: test deg og vær hjemme til du er i bedre form. Hvis jobber tett med andre og har fortsatt lett forkjølelse og/eller hoste, vurder å bruke munnbind til det er borte.  

 

Alle barn fra 0 til 12 år regnes som uvaksinert og bør teste seg om morgenen/daglig i 7 dager hvis de er nærkontakt. Det er ikke pålagt å teste seg, og barn kan gå på skole/i barnehage selv om ikke tester seg. Det er foresatte som bestemmer om de skal testes eller ikke. Hvis barnet utvikler symptomer, skal de holdes hjemme og burde absolutt teste seg.

 

Stian Andersen

Kommuneoverlege

AeN 6XOXqfIwtAAAAAElFTkSuQmCC

 

NYE RETNINGSLINJER COVID-19      

Torsdag 27.05.21 kl. 10.00

 

Skoler og barnehager

Fra mandag 31.05.21 vil skoler og barnehager i Balsfjord gå over på grønt. Det betyr at barn og elever kan bevege seg mer fritt og ikke bare i kohorter, og hverdagen kan organiseres mer som normalt.

Vi minner på at smittevernregler fortsatt skal overholdes: 1m avstand mellom voksne, ikke håndhilse/unngå nærkontakt og vaske/sprite hender så ofte som mulig. Og selvsagt holde seg hjemme og teste seg hvis man har hoste, feber eller halsvondt.

Arrangementer og sammenkomster

 • Hjemme kan du ha 10 personer på besøk, i tillegg til fullvaksinerte (de teller ikke)
 • Utenfor hjemmet kan det være samlet inntil 20 personer innendørs (leid lokale/offentlig sted) og 30 personer utendørs
 • Arrangementer innendørs kan ha inntil 50 personer uten faste plasser/100 personer med faste plasser
 • Arrangementer utendørs kan ha inntil 200 personer uten faste plasser/600 person er med faste plasser

For mer informasjon om arrangementer og smitteregler, bruk følgende link:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

 

Status smitte

En påvist smittet siste tre dager i vår region (Tromsø/nabokommuner): en i Tromsø som kom fra utlandet. Det omfattende utbruddet i Hammerfest har i så måte ikke påvirket vårt område i særlig grad.

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

 


 

Oppstart vaksinasjon i Balsfjord - 8. februar 2021

 

OPPSTART: VAKSINASJON I BALSFJORD
Vi vil med stor sannsynlig begynne med vaksinasjon av innbyggere folkeregisterert i Balsfjord i løpet av februar 2021.

Først ut er personer i aldersgruppen fra 65 år og oppover, med de eldste først, og risikogrupper i alderen 18 til 64 år. Vi vil ringe deg minst fem dager før vaksinen skal settes, og gi deg tid og sted for vaksinen. Du må gjøre følgende:

 • Ta stilling til om du ønsker eller ikke ønsker å ta vaksinen. Vi anbefaler alle å ta vaksinen, da den beskytter godt mot Covid-19 og gir lite bivirkninger.
 • Ta telefonen hvis vi ringer med nummeret 777 22 150
 • Informere familie-medlemmer som ikke er oppdatert på digitale plattformer om at vi vil ta kontakt.
 • Du trenger ikke å ta kontakt med kommunen eller legekontoret om vaksinen: vi vil kontakte deg!

Om vaksinen

Vi begynner vaksinasjonen med Pfizer. Etter første dose må du ta en til dose 21 dager senere for å gi best mulig beskyttelse, tid og sted vil du få når du får første dose. Neste vaksine til befolkningen vil være Oxford-vaksinen, men vi vil komme tilbake med mer informasjon i løpet av februar når vi har fått vite tidspunkt for oppstart.

For mer informasjon om vaksinasjon, se følgende link: www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/

Vi ser frem til å vaksinere dere frem til en mer normal og trygg hverdag- vel møtt!

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege

Balsfjord kommune

OVERVEKT OG RISIKO 16.04.21

Ved overvekt har man økt risiko for komplikasjoner hvis man blir smittet med Covid-19. Har du eller legen beregnet din BMI, altså et tall som sier noe om vekten i forhold til høyden din? Har du en BMI over 35 skal du prioriteres for vaksine.

Ta testen her, og hvis den er over 35, send oss SMS på 2097: begynn meldingen med STORSTEINNES (store bokstaver), deretter navn, fødselsnr og at du ønsker vaksinen siden du har BMI over 35.

Link til testen: https://nhi.no/skjema-og-kalkulatorer/kalkulatorer/diverse/bmi-kalkulator-kroppsmasseindeks/?fbclid=IwAR21ccH_fxyBtOjgpIJiO4ADTS4PHssCmjIDDBe8SvAmz6bVvIEayH86tHU