Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

VIKTIG ANMODNING

Tromsø har høyt antall smittede per innbygger (topp 10 i Norge) og med ukjent smittevei: det anbefales på det sterkeste å vurdere behovet for å gjøre oppdrag/handle i byen i tiden fremover!

De som ikke  reise noen plass, ut av eller innad i kommunen vår, anbefales på det sterkeste om å holde seg hjemme. Valgene du gjør kan få store konsekvenser for andre! Du kan like gjerne bli smittet rundt bålpanna på fjellet, som på et kjøpesenter i Tromsø.

 

Les mer

Informasjon om Corona i Balsfjord

Oppdatert 01. april 2020
Melding

Har du behov for akutt helsehjelp, ring legevakten på 116117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

VIKTIG ANMODNING

Tromsø har høyt antall smittede per innbygger (topp 10 i Norge) og med ukjent smittevei: det anbefales på det sterkeste å vurdere behovet for å gjøre oppdrag/handle i byen i tiden fremover!

De som ikke  reise noen plass, ut av eller innad i kommunen vår, anbefales på det sterkeste om å holde seg hjemme. Valgene du gjør kan få store konsekvenser for andre! Du kan like gjerne bli smittet rundt bålpanna på fjellet, som på et kjøpesenter i Tromsø.

 

Daglig oppdatering av smittespredningen - 01.04.20

 

Troms og Finnmark

Totalt 162 personer er smittet:

 • 105 i Tromsø (1,1 per 1000 er altså smittet i byen), 7 nye tilfeller siste døgnet
 • 29 i resten av kommunene i Troms (1 per 3500 er smittet), en ny i Salangen
 • 28 i Finnmark (3 nye siste døgnet)

Innlagte på intensiv avdeling UNN: 11 personer (en mer enn i går). Kapasitet på UNN er 50 senger per i dag.

Prøvetaking og smittede i Balsfjord og Storfjord

(Det er felles mottak for pasienter)

Antall smittede: 0

Prøver tatt: 120

Alle prøvesvar er så langt negativ (fått svar på de aller fleste).

Siden utbruddet er det tatt 7 500 prøver ved UNN, som er helt i toppen i Norge når det gjelder antall prøver tatt i forhold til befolkningen.   

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede siste døgnet var 208 tilfeller, en liten nedgang fra i går (221): trenden om reduksjon i antall smittede både i Norge og i Tromsø regionen fortsetter.

Tall fra tirsdag 31.03.20

Troms og Finnmark

Totalt 151 personer er smittet:

 • 98 i Tromsø (1,1 per 1000 er altså smittet i byen), 8 nye tilfeller siste døgnet
 • 28 i resten av kommunene i Troms (1 per 3500 er smittet), ingen nye tilfeller siste døgn
 • 25 i Finnmark (1 ny siste døgnet)

Innlagte på intensiv avdeling UNN: 11 personer (en mer enn i går). Kapasitet på UNN er 50 senger per i dag.

Prøvetaking og smittede i Balsfjord og Storfjord (Det er felles mottak for pasienter)

 • Antall smittede: 0
 • Prøver tatt: 113
 • Alle prøvesvar er så langt negativ (fått svar på de aller fleste).

Siden utbruddet er det tatt 7 200prøver ved UNN, og av alle disse prøvene er det 151 med Corona, resten har forkjølelse, influensa eller bare testet. Mer presist: rundt 97% av alle som testes, har ikke Corona. UNN er en av sykehusene som tar mest tester per innbygger. 

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede siste døgnet var 221 tilfeller, en klar oppgang fra i går (123: Det virker som antall nysmittede i Norge og Tromsø har gått noe ned siste dagene. Kommunene i Troms unntatt Tromsø har lave tall på smitte.

Å HOLDE SEG I KOMMUNEN!

De som ikke  reise noen plass, ut av eller innad i kommunen vår, anbefales på det sterkeste om å holde seg hjemme.

Tromsø har høyt antall smittede per innbygger (topp 10 i Norge) og med ukjent smittevei: det anbefales på det sterkeste å vurdere behovet for å gjøre oppdrag/handle i byen i tiden fremover!

Tall fra mandag 30.03.20

Troms og Finnmark

Totalt 140 personer er smittet:

 • 88 i Tromsø (1 per 900 er altså smitteti byen), bare tre nye tilfeller siste døgnet
 • 28 i resten av kommunene i Troms (1 per 3500 er smittet), 5 nye tilfeller siste døgn (første tilfelle i Nordreisa og Salangen, tre nye på Senja)
 • 24 i Finnmark (ingen nye siste døgnet)

Innlagte på intensiv avdeling UNN: 10 personer (opp fra syv i går). Kapasitet på UNN er 50 senger per i dag.

Prøvetaking og smittede i Balsfjord og Storfjord (Det er felles mottak for pasienter)

 • Antall smittede: 0
 • Prøver tatt: 105
 • Alle prøvesvar er så langt negativ (fått svar på de aller fleste).

Siden utbruddet er det tatt 6 941 prøver ved UNN, og av alle disse prøvene er det 140 med Corona, resten har forkjølelse, influensa eller bare testet. Mer presist: rundt 97% av alle som testes, har ikke Corona. UNN er en av sykehusene som tar mest tester per innbygger. 

 

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede siste døgnet var 124 tilfeller, betydelig nedgang fra i går (257) og det laveste på 10 dager. Troms og Finnmark er nr 7 av våre 11 fylker når det gjelder mest smittede per innbygger. Tromsø er nå blant topp 10 kommuner med flest smittede per innbyggere i Norge.

 

Å HOLDE SEG I KOMMUNEN!

 

De som ikke  reise noen plass, ut av eller innad i kommunen vår, anbefales på det sterkeste om å holde seg hjemme.

 

Tromsø har høyt antall smittede per innbygger (topp 10 i Norge) og med ukjent smittevei: det anbefales på det sterkeste å vurdere behovet for å gjøre oppdrag/handle i byen i tiden fremover!

Tall fra søndag 29.03.20

Troms og Finnmark

Totalt 132 personer er smittet:

 • 85 i Tromsø (1 av 910 er smittet), 8 nye tilfeller siste døgnet
 • 23 i resten av kommunene i Troms (1 per 4000 er smittet), 0 nye tilfeller siste døgn
 • 24 i Finnmark (3 nye siste døgnet)

Prøvetaking og smittede i Balsfjord og Storfjord (Det er felles mottak for pasienter)

Antall smittede: 0

Prøver tatt: 105

Alle prøvesvar er så langt negativ (fått svar på de aller fleste).

Siden utbruddet er det tatt 6 851 prøver ved UNN, og av alle disse prøvene er det 132 med Corona, resten har forkjølelse, influensa eller bare testet. Mer presist: rundt 97% av alle som testes, har ikke Corona. UNN er en av sykehusene som tar mest tester per innbygger. 

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede siste døgnet var 257 tilfeller, altså nokså likt fra i går (264). Troms og Finnmark er nr 7 av våre 11 fylker når det gjelder mest smittede per innbygger. Det er særlig Tromsø som skiller seg ut, med en stor økning i antall smittede siden 24.mars. Det er ukjent grunn til smitten (mest trolig smitte fra person til person i hverdagen).

OM KARANTENE OG HOLDE SEG HJEMME!

Hvis du er i karantene, kan du være ute men med avstand til mennesker! Ikke gå på matbutikk eller andre! Be venner eller familie handle matvarer for deg.

De som ikke  reise noen plass, ut av eller innad i kommunen vår, anbefales på det sterkeste om å holde seg hjemme. Hold avstand og bruk sunn fornuft.

Tallene for lørdag 28.03.20

Troms og Finnmark

Totalt 121 personer er smittet:

 • 77 i Tromsø (1 av 1000 er smittet), 15 nye tilfeller siste døgnet
 • 23 i resten av kommunene i Troms (ca 1 per 4000 er smittet), to nye tilfeller der ene var i Harstad og den andre på Senja.
 • 21 i Finnmark (7 nye)

Prøvetaking og smittede i Balsfjord og Storfjord (Det er felles mottak for pasienter)

Antall smittede: 0

Prøver tatt: 105 (egentlig ca 120- flere måtte ta nye pga for lite prøvemateriell)

Alle prøvesvar er så langt negativ (fått svar på de aller fleste).

Siden utbruddet er det tatt rundt 6 600 prøver ved UNN, og av alle disse prøvene er det 121 med Corona, resten har forkjølelse, influensa eller bare testet. Mer presist: rundt 97% av alle som testes, har ikke Corona. UNN er en av sykehusene som tar mest tester per innbygger. 

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede siste døgnet var 264 tilfeller, altså en stor nedgang fra i går (425). Troms og Finnmark er nå nr 7 av våre 11 fylker mtp mest smittede per innbygger. Det er særlig Tromsø som skiller seg ut, med en stor økning i antall smittede siden 24.mars. Det er ukjent grunn til smitten (mest trolig smitte fra person til person i hverdagen).

OM KARANTENE OG HOLDE SEG HJEMME!

Hvis du er i karantene, kan du være ute men med avstand til mennesker! Ikke gå på matbutikk eller andre! Be venner eller familie handle matvarer for deg.

De som ikke  reise noen plass, ut av eller innad i kommunen vår, anbefales på det sterkeste om å holde seg hjemme. Hold avstand og bruk sunn fornuft.

Tall fra fredag 27.03.20

Troms & Finnmark

98 personer, 63 i Tromsø, 35 i Finnmark/andre kommuner (ca 1 per 2600 innbyggere)

 • 10 nye tilfeller er registrert det siste døgnet (8 i Tromsø, 2 i Hammerfest)
 • Siden utbruddet er det tatt rundt 6200 prøver ved UNN, og av alle disse prøvene er det 98 med Corona, resten har forkjølelse, influensa eller bare testet
 • Mer presist: rundt 1 av 65 som har blitt testet for mistenkt Corona, har Corona

Balsfjord og Storfjord (har felles mottak pasienter for prøver)

Antall smittede: 0

Prøver tatt: 98 (egentlig ca 110- flere måtte ta nye pga for lite prøvemateriell)

Alle prøvesvar er så langt negativ (fått svar på de aller fleste).

Hvem som skal ta prøver, vurderes av fastlegen i første omgang og følger retningslinjene fra FHI. Ved tvil om man skal ta prøve eller ikke, vurderes hver enkelt tilfelle/pasient av tre leger i fellesskap. Generelt har det ingen hensikt å ta prøver hvis man ikke har symptomer på Corona- det vil bare gi falsk trygghet.

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede siste døgnet var 425 tilfeller, altså en stor oppgang fra i går (240). Troms og Finnmark har fortsatt lave tall, men Tromsø har hatt en økning siste fire døgn: det er nå smitte uten sikker kilde. Antall pasienter innlagt på UNN har også økt, der antall personer på respirator har gått fra 2 til 4 ila to dager.

OM KARANTENE

Hvis du er i karantene, kan du være ute men med avstand til mennesker! Ikke gå på matbutikk eller andre! Be venner eller familie handle matvarer for deg, eller kontakt Coop Extra Nordkjosbotn eller Storsteinnes om å bringe varene til deg.

 

De som ikke  reise noen plass, ut av eller innad i kommunen vår, anbefales på det sterkeste om å holde seg hjemme. Hold avstand og bruk sunn fornuft.

 

Tall fra torsdag 26.03.20

Troms & Finnmark

88 personer, 55 i Tromsø, 33 i Finnmark/andre kommuner (ca 1 per 3000 innbyggere)

 • 15 nye tilfeller er registrert det siste døgnet (11 av disse direkte eller inndirekte knyttet til fly fra Spania forrige uke)
 • Siden utbruddet er det tatt rundt 6000 prøver ved UNN, og av alle disse prøvene er det 88 med Corona, resten har forkjølelse, influensa eller bare testet
 • Mer presist: rundt 1 av 70 som har blitt testet for mistenkt Corona, har Corona

Balsfjord og Storfjord (har felles mottak pasienter for prøver)

 • Antall smittede: 0
 • Prøver tatt: 92 (egentlig over 100- flere måtte ta nye pga for lite prøvemateriell)
 • Alle prøvesvar er så langt negativ (fått svar på de aller fleste).

Hvem som skal ta prøver, vurderes av fastlegen i første omgang og følger retningslinjene fra FHI. Ved tvil om man skal ta prøve eller ikke, vurderes hver enkelt tilfelle/pasient av tre leger i fellesskap. Generelt har det ingen hensikt å ta prøver hvis man ikke har symptomer på Corona- det vil bare gi falsk trygghet.

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede siste døgnet var 240 tilfeller, altså en liten nedgang fra i går (264). Troms og Finnmark har fortsatt lave tall, men Tromsø har hatt en stor økning siste tre døgn: det er nå smitte uten sikker kilde. Antall pasienter innlagt på UNN har også økt.

VIKTIG ANMODNING

De som ikke  reise noen plass, ut av eller innad i kommunen vår, anbefales på det sterkeste om å holde seg hjemme. Valgene du gjør kan få store konsekvenser for andre! Du kan like gjerne bli smittet rundt bålpanna på fjellet, som på et kjøpesenter i Tromsø.

Tall fra onsdag 25.03.20

Troms & Finnmark

73 personer, 43 i Tromsø, 30 i Finnmark/andre kommuner (ca 1 per 3400 innbyggere)

 • 15 nye tilfeller er registrert det siste døgnet (11 av disse direkte eller inndirekte knyttet til fly fra Spania forrige uke)
 • Siden utbruddet er det tatt rundt 5300 prøver ved UNN, og av alle disse prøvene er det 73 med Corona, resten har forkjølelse, influensa eller bare testet
 • Mer presist: rundt 1 av 70 som har blitt testet for mistenkt Corona, har Corona

Balsfjord og Storfjord (har felles mottak pasienter for prøver)

 • Antall smittede: 0
 • Prøver tatt: 79
 • Alle prøvesvar er så langt negativ (fått svar på de aller fleste)

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede siste døgnet var 264 tilfeller, altså en klar oppgang fra i går (196). Troms og Finnmark har fortsatt lave tall. Enkelte dager, som i går, ser vi stor økning i antall nye tilfeller, dette er i stor grad tilknyttet enten smitte internt i familie eller folk som har returnert fra reise.

Tall fra tirsdag 24.03.20:

Troms & Finnmark

58 personer, 32 i Tromsø, 26 i Finnmark/andre kommuner (ca 1 per 5000 innbyggere)

 • 5 nye tilfeller er registrert det siste døgnet (alle 5 i Tromsø)
 • Siden utbruddet er det tatt rundt 5000 prøver ved UNN, og av alle disse prøvene er det 58 med Corona, resten har forkjølelse, influensa eller bare testet
 • Mer presist: like over 1 av 100 som har blitt testet for mistenkt Corona, har Corona

Balsfjord og Storfjord (har felles mottak pasienter for prøver)

 • Antall smittede: 0
 • Prøver tatt: 73
 • Alle prøvesvar er så langt negativ (fått svar på de aller fleste)

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede siste døgnet var 196 tilfeller, altså en klar nedgang fra dagen før (240). Troms og Finnmark har minst smittede sammen med Nordland og Møre & Romsdal, både i antall og ny-smittede.

Tall fra mandag 23.03.20

Troms & Finnmark

53 personer, 27 i Tromsø, 26 i Finnmark/andre kommuner (ca 1 per 5000 innbyggere)

 • 6 nye tilfeller er registrert det siste døgnet (alle 6 i Tromsø- enkelte knyttet til allerede kjent smittete personer)
 • Siden utbruddet er det tatt rundt 4700 prøver ved UNN, og av alle disse prøvene er det 53 med Corona, resten har forkjølelse, influensa eller bare testet
 • Mer presist: like over 1 av 100 som har blitt testet for mistenkt Corona, har Corona

Balsfjord og Storfjord (har felles mottak pasienter for prøver)

 • Antall smittede: 0
 • Prøver tatt: 73
 • Alle prøvesvar er så langt negativ (fått svar på de aller fleste)

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede siste døgnet var 240 tilfeller, altså en økning fra dagen før (204). Troms og Finnmark har minst smittede sammen med Nordland og Møre & Romsdal, både i antall og ny-smittede.

Tall fra søndag 22. mars 2020

Troms & Finnmark

47 personer, 21 i Tromsø, 26 i Finnmark/andre kommuner (ca 1 per 5000 innbyggere)

 • 12 nye tilfeller er registrert det siste døgnet (2 i Tromsø, 9 i en familie på Stonglandseidet- Senja- og første på Skjervøy)
 • Siden utbruddet er det tatt rundt 4200 prøver ved UNN, og av alle disse prøvene er det 47 med Corona, resten har forkjølelse, influensa eller bare testet
 • Mer presist: like over 1 av 100 som har blitt testet for mistenkt Corona, har Corona

Balsfjord og Storfjord (har felles mottak pasienter for prøver)

 • Antall smittede: 0
 • Prøver tatt: 73
 • Alle prøvesvar er så langt negativ (fått svar på de aller fleste)

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede siste døgnet var 206 tilfeller, altså liten økning fra dagen før (183). Troms og Finnmark har minst smittede sammen med Nordland og Møre & Romsdal, både i antall og ny-smittede.

Tall fra lørdag 21.03.20

Troms & Finnmark

35 personer, 19 i Tromsø, 16 i Finnmark/andre kommuner (1,4 per 1000 innbyggere)

 • Tre nye tilfeller er registrert det siste døgnet (Første tilfelle i Harstad, 2 Tromsø)
 • Siden utbruddet er det tatt rundt 3700 prøver ved UNN, og av alle disse prøvene er det altså bare 35 med Corona, resten har forkjølelse, influensa eller bare testet
 • Mer presist: under 1 av 100 som har blitt testet for mistenkt Corona, har Corona

 

Balsfjord og Storfjord (har felles mottak pasienter for prøver)

Antall smittede: 0

Prøver tatt: 73

Alle prøvesvar er så langt negativ (fått svar på de aller fleste)

 

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede er så og si lik dagen før: det var 183 nye tilfeller, altså en mindre enn fra dagen før. Troms og Finnmark har minst smittede sammen med Nordland og Møre & Romsdal, både i antall og ny-smittede.

Tall pr. fredag 20. mars:

Troms & Finnmark

32 personer, 17 i Tromsø, 15 i Finnmark/andre kommuner (1 per 1000 innbyggere)

 • Fire nye tilfeller er registrert det siste døgnet (1 Senja, 3 Tromsø)
 • Siden utbruddet er det tatt rundt 3400 prøver ved UNN, og av alle disse prøvene er det altså bare 32 med Corona, resten har forkjølelse, influensa eller bare testet
 • Mer presist: under 1 av 100 som har blitt testet for mistenkt Corona, har Corona

Balsfjord og Storfjord (har felles mottak pasienter for prøver)

 • Antall smittede: 0
 • Prøver tatt: 70

Alle prøvesvar er så langt negativ (fått svar på de aller fleste)

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede har økt noe fra i går: det var 184 nye tilfeller, opp fra 106 nye tilfeller fra dagen før. Økningen skyldes i all hovedsak enkelte mindre områder/regioner fra Trondheim og sørover.  Nord-Norge har ingen liknende tendens per i dag.

Tallene fra torsdag 19. mars:

Troms & Finnmark

28 personer, 14 i Tromsø, 14 i Finnmark/andre kommuner (1 per 1000 innbyggere)

 • Ett nytt tilfelle er registrert det siste døgnet (i Alta)
 • Siden utbruddet er det tatt rundt 3200 prøver ved UNN, og av alle disse prøvene er det altså bare 28 med Corona, resten har forkjølelse, influensa eller bare testet
 • Mer presist: under 1 av 100 som har blitt testet for mistenkt Corona, har Corona

Balsfjord og Storfjord (har felles mottak pasienter for prøver)

Antall smittede: 0

Prøver tatt: 64

Alle prøvesvar er så langt negativ (fått svar på de aller fleste)

Utvikling antall smittede i Norge

 • Antall nye smittede går gradvis ned. I går 18.03. var det 106 nye tilfeller, ned fra 115 nye tilfeller fra dagen før. På 10 dager har antall nye tilfeller i Norge blitt mer enn halvert.
 • Siden utbruddet kom i Norge, har totalt 6 personer dødt, gjennomsnittsalderen er 89 år på disse seks personene.
 • Det er tatt over fire- 4- ganger mer tester for Corona den siste uken i forhold til forrige uke i Norge (i media påstår enkelte at vi tar mye mindre/ingen prøver for Corona)

Tallene fra onsdag 18. mars 2020:

Troms & Finnmark

27 personer, 14 i Tromsø, 13 i Finnmark/andre kommuner (1 per 1000 innbyggere)

 • Ett nytt tilfelle er registrert det siste døgnet
 • Siden utbruddet er det tatt rundt 3000 prøver ved UNN, og av alle disse prøvene er det altså bare 27 med Corona, resten har forkjølelse, influensa eller bare testet
 • Mer presist: ca 1 av 100 som blir testet har Corona (altså lav sannsynlighet per i dag)

Balsfjord og Storfjord (har felles mottak pasienter for prøver)

 • Antall smittede: 0
 • Prøver tatt: 51

Alle prøvesvar er så langt negativ (fått svar på de fleste)

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede går gradvis ned. Tirsdag 10.03. var det 215 nye smittede, mens i går 17.03. var det 116 nye tilfeller. Det vil si at det har vært nesten en halvering av nye smittede på åtte dager.

Ergo- og fysioterapitjenesten - 27.03.20

Ergo- og fysioterapitjenesten- Oppfølging og smittevern.

Da smittevern mot koronaviruset er høyt prioritert for tiden, har myndighetene stengt for ordinær fysioterapi. Det er mange som fortsatt trenger vurdering og oppfølging hos oss, men som må la samfunnsdugnaden med godt smittevern komme i første rekke.

Mange har opplevd at behandlingene hos fysioterapeut har utgått og ordinær oppfølgingen er satt på vent. Dette blir opprettholdt til over påsken før nye vurderinger gjøres.

Hjemmebesøk av ergoterapeut for kartlegging og tilrettelegging blir i svært nødvendige tilfeller vurdert. Dette gjelder pasienter med høy prioritet.

 

Telefonkonsultasjon og videokonsultasjoner

I en ny og utfordrende situasjon kan mange kjenne på uro og forverring av smerter eller andre kroppslige symptomer. I noen tilfeller kan vi hjelpe med å forstå vanskelige kroppslige reaksjoner, gi støtte, veiledning og råd. Dette prøver vi nå å få til gjennom telefonsamtaler og videokonsultasjon.

Fysioterapeutene på helsesenteret har per nå mulighet å tilby telefonsamtaler. Her kan Irene, Mette eller Iselinn nås på telefonnummeret som er oppført på hver enkelt. Vi kan tilby veiledning og samtaler til de som har et behov for fysioterapi. Vi kan også lage treningsprogram som sendes pr mail og evt. følges opp med tilhørende App.

Telefonkontakt med ergoterapeut der veiledning er mulig, tilbys. Ergoterapeut jobber ikke på onsdager.

Centrum fysioterapi Storsteinnes AS v/Wolfgang Simon-Nilsen tilbyr videokonsultasjoner og er behjelpelig med veiledning til oppkopling. Det tilbys treningsprogrammer og med chattefunksjon og mobil-app.

Malangen fysioterapi AS v/Elisabeth Klaussen tilbyr også videokonsultasjoner.

For å få til videokonsultasjon må pasient ha kamera tilgjengelig til pc. Ordinære takster gjelder.

Kontaktinformasjon og øvrig informasjon finner du her.

Frisklivssentralen - oppfølging og smittevern - 27.03.20

Nå er vi alle i en spesiell situasjon der avstand er trygghet. Smittevern som er iverksatt av myndighetene for å hindre spredning av corona virus er høyt prioritert og påvirker oppfølgingstilbudet.

Frisklivsveileder er fortsatt tilgjengelig, og tilbyr følgende per telefon:

 • Helsesamtale.
 • Oppfølgingssamtaler i frisklivsperioden.
 • Tilrettelegging av treningsprogram.  

De som har startet opp hos frisklivssentralen, har mulighet for videre oppfølging via telefonsamtaler hos frisklivsveileder. Oppfølgingen avtales og skjer i samråd med deltaker og veileder.

Vi jobber med å få til en mulighet for videokonsultasjoner, som også kan gjøre det enklere i veiledningssammenheng. Videre informasjon om dette kommer fortløpende.

Spørsmål og henvendelser kan rettes til Iselinn Alfredsen på telefon nr: 482 51 689.

Frisklivsveileder kan også nås på mail: Iselinn.alfredsen@balsfjord.kommune.no

Mail må ikke inneholde sensitive opplysninger.

Vedtak om stenging av campingplasser - 26.03.20

VEDTAK OM STENGING AV CAMPINGPLASSER

Det vises til Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19, med hjemmel i LOV-1994-08-05-55-§1-2 av mars 2020.

I § 5 i forskriften av mars 2020 vises det til at personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Alle skal som utgangspunkt holde seg i sin hjemkommune for å unngå smitteoverføring og smitterisiko. Dagsturer for å sikre anlegg er det anledning til hvis man ikke kan ordne tilsyn med materiell og eiendom på annen måte: Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Saksopplysning Smittevernloven

I formålsparagrafen til smittevernloven gjengis følgende:

  Denne loven har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i Norge eller føres ut av Norge til andre land. Loven skal sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter setter i verk nødvendige smitteverntiltak og samordner sin virksomhet i smittevernarbeidet.

I følge §§ 7-2 og 4-1 i Smittevernloven kan kommunelegen fatte egne vedtak som er mer omfattende enn forskriften av mars 2020, forutsatt at følgende vilkår i smittevernlovens hhv §§ 1-5 og 4-1 er oppfylt

Smittevern etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av

hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av

smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.

I §4-1 om møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og smittesanering, vises det til at kommunestyret kan vedta, når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke at den blir overført, følgende:

d) isolering av personer i geografisk avgrensede områder eller andre begrensninger i deres

bevegelsesfrihet i opptil sju dager om gangen

e) pålegg til private eller offentlige om rengjøring, desinfeksjon eller destruksjon av gjenstander

eller lokaler. (...)

I hastesaker kan altså kommunelegen utøve den myndighet kommunestyret har etter denne paragrafen.

Vurdering

Undertegnede har i samråd med de øvrige i kriseledelsen i Balsfjord kommune ved rådmann og ordfører vurdert lokale forhold sett opp mot aktuell forskrift av mars 2020 og den råderett kommunen har gjennom Smittevernloven til å foreta egne vedtak utover forskriftens innhold.

Vedtak

Kommunelegen vedtar at forskriften også skal omfatte spikertelt, campingvogner, hytter på campingplass/for utleie, bobiler og liknende fasiliteter/installasjoner med mulighet for overnatting. Det innebærer at disse overnattingsfasilitetene ikke kan benyttes til overnatting. Videre stenges alle anlegg knyttet til drift av utleiehytter, campingplass og liknende.

Dagsturer for å sikre anlegg er det anledning til hvis man ikke kan ordne tilsyn med materiell og eiendom på annen måte: Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Vedtaket er basert på to forhold:

 • for å ivareta forsvarlig kapasitet i kommunens helsetjeneste, da særlig med tanke på legevakt, for dens innbyggere
 • redusere risikoen for smitte, da opphold på campingplasser innebærer bruk av felles sanitæranlegg

Kommunelegen anser vilkårene i Smittevernloven § 1-5 å være oppfylt og i henhold til § 7-2 er tiltaket besluttet av kommunelegen og hjemlet i § 4-1 gjengitt over.

Vedtaket gjelder fra torsdag 26.03.20 med en ukes varighet. Ny vurdering vil gjøres 02.04.20 for eventuell forlengelse av vedtaket ytterligere 7 dager.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.

 

 

Med vennlig hilsen

Hans-Olav Holtermann Eriksen                                                               
Kommunelege // Leder Legetjenesten         
Balsfjord kommune   

Har du hjemmekarantene? Da ønsker vi å høre fra deg - 20.03.20

Kommunene skal ha en oversikt over hvem som etter lov/forskrift er i hjemmekarantene i kommunen. De som kommer fra utlandet via Tromsø registreres ikke hos oss. Balsfjord kommune mangler derfor en oppdatert oversikt og ber alle som er i hjemmekarantene å melde fra til kommunen. Dette kan gjøres på mail til postmottak@balsfjord.kommune.no eller telefon 911 20 051 (ordfører)

Utenlandske statsborgere i karantene i Norge - 20.03.20

English version

Utenlandske statsborgere som er kommet til Norge fra utlandet og som derfor sitter i karantene, men ikke har utviklet symptomer på smitte, kan nå forlate Norge. Dersom de velger å forbli i Norge, må de sitte i karantene tiden ut.

Utenlandske statsborgere som sitter i karantene fordi de har vært i kontakt med smittede i Norge, må fortsatt sitte i karantene tiden ut.

Utreisen fra Norge forutsetter at transport fra karantenestedet til utreisestedet skjer på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Dette innebærer følgende:

Dersom du må benytte offentlig transport eller taxi for å komme til nærmeste flyplass, busstasjon, togstasjon eller grenseovergang, må du ha minst to meters avstand til nærmeste medpassasjerer.

Du må sikre god hånd- og hostehygiene.

På flyplassen med direktefly ut av Norge, vil det være personell fra kommunen som kan kontaktes hvis det oppstår problemer. Det er også anledning til å reise med innenriksfly dersom det er nødvendig. Her må også reisen skje på en smittefaglig forsvarlig måte. På innenriksflyplassene vil det imidlertid ikke være personell fra kommunen som kan kontaktes ved behov.

Man kan benytte egen bil for å reise ut av landet, men er selv ansvarlig for å sjekke hvilke grensepasseringssteder som er åpne.

Hvis du ønsker å forlate Norge med fly må du selv skaffe gyldig billett. Flyplasser med direkte avganger ut av Norge er:

 • Gardermoen
 • Stavanger
 • Bergen
 • Trondheim
 • Tromsø
 • Torp

Oppdatert informasjon vedrørende opphold på fritidseiendom - 20.03.20

Balsfjord kommune gjør oppmerksom på at det nå er innført nasjonalt forbud mot å oppholde seg på hytter/fritidsboliger utenfor egen kommune. Vi ber alle som oppholder seg på hytter/fritidsboliger i kommunen og som ikke er folkeregistrert i Balsfjord kommune om å gjøre seg kjent med denne forskriften. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates. Det betyr at man kan besøke hytta for å måke tak og ellers se til hytta, men man kan ikke bli på hytta.

Informasjon fra NAV - 20.03.20

Som følge av omfattende permitteringer, har søknader om dagpenger økt kraftig de siste dagene. NAV mobiliserer nå alle interne ressurser for å redusere saksbehandlingstid.

Tekst:

NAV er i full gang med å styrke bemanningen innenfor enheter som behandler dagpenger, sykepenger og omsorgspenger. Vi forbereder oss også på at flere innbyggere vil ha behov for sosialhjelp som en konsekvens av korona-situasjonen. Som innbygger i Balsfjord og Storfjord har du mulighet til å søke om sosialhjelp hjemmefra.

Publikumsmottaket hos NAV Balsfjord-Storfjord er fortsatt stengt i samråd med smittevernoverlege, men vi er åpen og tilgjengelig gjennom digitale løsninger og køtelefoner betjent av lokale NAV-veiledere. Ettersom det er mange som henvender seg til NAV i denne situasjonen, kan det føre til ventetid på henvendelser. Her er en oversikt over hvordan du kan kontakte oss:

 • Du kan både chatte og søke om sosialhjelp via nav.no. Dersom du trenger nødhjelp eller midlertidig botilbud, kan du ringe oss på tlf.nr. 404 52 267 mellom kl. 10.00-14.00 på hverdager.
 • Dersom du er jobbsøker eller arbeidsgiver, kan du ringe oss på tlf.nr. 405 52 874 mellom kl. 10.00-14.00 på hverdager.
 • Dersom du opplever utfordringer i familiesituasjonen, kan du kontakte familieveileder.
 • NAV sitt kontaktsenter 55 55 33 33 er fortsatt betjent mellom kl. 09.00-15.00, men kan ha ventetid som følge av mange henvendelser.

Det kan skje endringer på kort varsel som følge av regjeringens arbeid med tiltakspakken for korona-situasjonen. Informasjon oppdateres fortløpende på nav.no. Nav.no er derfor den beste kilden til oppdatert informasjon fra NAV.

Hvilke regler gjelder for reisende/pendlere?

Reisende/pendlere som kommer fra sør-Norge og skal hjem til Balsfjord, må ikke i karantene (forutsatt at du er frisk) Balsfjord har ikke særregler slik som f.eks. Tromsø har innført med hensyn til karantene for reisende fra sør-norge.

Informasjon om oppholdsbetaling i barnehage og SFO - 18.03.20

Balsfjord kommune har stengt sine barnehager og SFO i tråd med myndighetenes pålegg for å begrense smittespredning. Tilbudene er i første omgang stengt fra 13. til 26 mars.

Det vil ikke bli krevd oppholdsbetaling så lenge tilbudet er stengt. Faktura for mars betales som normalt, og oppholdsbetaling vil bli refundert forholdsmessig når tilbudet åpner igjen.

Det er etablert en omsorgsordning for barn av foresatte som arbeider i kritiske samfunnsfunksjoner. Det vil ikke bli krevd oppholdsbetaling for dette tilbudet.

Sanitetskvinnene i Balsfjord kommune er i beredskap - 18.03.20

 • Er du en av dem som trenger hjelp til handling fra butikken eller apoteket?
 • Ønsker du å snakke med noen?
 • Vi kan ringe til deg.

Kontakttelefon

Ann-Inger Kongsli - telefon 913 74 041 eller
Anne-Sofie Fyhn Hansen - telefon 917 73 055

Telefonstorm på legekontoret - 16.03. 20

På grunn av Coronavirus har legekontoret på Storsteinnes fått en stor utfordring med å kunne besvare alle telefoner. Vi ber innstendig om følgende:

 1. Ved hoste, feber, halsvondt og har vært på reise i utlandet eller vært i kontakt med bekreftet smittet: automatisk i karantene i 14 dager etter ankomst hjem! Send SMS til 2097 (skriv STORSTEINNES, altså med blokkbokstaver, før du skriver kontaktårsak) for sykemelding og avtale for prøvetaking
 2. Ved hoste, feber, halsvondt, ikke vært i reise eller i kontakt med smitte: hold deg hjemme til du blir frisk og kan gå på jobb. Hvis veldig dårlig, ring 777 22150. IKKE KOM PÅ KONTORET!
 3. Helsepersonell med hoste, feber eller tungpust skal ta prøve (lettere forkjølelse skal ikke testes!): send SMS til 2097 (skriv STORSTEINNES, altså med blokkbokstaver, før du skriver kontaktårsak) for avtale. IKKE KOM PÅ KONTORET!
 4. Ved andre problemstillinger eller har allerede time: spør deg selv om det kan vente i fire uker! Hvis ikke kan vente, vær så snill og send SMS til 2097 (skriv STORSTEINNES, altså med blokkbokstaver, før du skriver kontaktårsak). Det kan ta timer før vi får svart deg.
 5. Akutt livstruende sykdom/tilstand: ring 113 eller 116 117

INGEN MØTER PÅ LEGEKONTORET UTEN AVTALTE PÅ FORHÅND

Til slutt ber vi virkelig om tålmodighet og forståelse for at vi ikke klarer å svare raskt, på sms eller telefon, når vi har opptil 20 mennesker som prøver på samme tidspunkt. Vær så snill å ikke kjeft på oss eller bli sint: Vi prøver virkelig å gjøre vårt beste i en helt spesiell situasjon 😊

På forhånd takk!

 

 

Hans-Olav Holtermann Eriksen

Kommuneoverlege // Leder

Balsfjord & Storfjord kommune

Til alle brukere av legetjenesten i Balsfjord - 16.03.20

Vi er alle inne i en ekstraordinær tid, og vi i legetjenesten strekker oss så langt vi kan for å sikre at våre brukere får så god helsehjelp som mulig.  Vi vil derfor i en periode framover legge om driften slik at vi sikrer forsvarlig helsehjelp til så mange av våre pasienter som mulig, og som kan opprettholdes over tid. Dette gjør vi bl.a ved

 1. Å sikre at vi unngår at pasienter som er hos oss utsettes for smitterisiko

Og

 1. Å sikre at vi vil kunne opprettholde drift selv om noen av oss som er ansatt blir syke.

Hva innebærer dette i praksis:

 • Vi kommer til å håndtere en god del problemstillinger uten at du fysisk kommer til en legekonsultasjon. Dette vil vi dels gjøre via telefon, men vi jobber også med å raskt få på plass en ordning der vi kan være tilgjengelig via videokonsultasjoner.
 • Når det gjelder pasienter som har symptom på luftveisinfeksjoner vil de som fordrer legeundersøkelse få beskjed om å møte ved annen inngang, hvor det gjøres undersøkelse i rom dedikert til dette formål.
 • På legekontoret vil personellet deles i to grupper som rulleres midt i uka. En gruppe vil være tilstede fysisk på legekontoret mens den andre gruppen vil jobbe hjemmefra.

Hva oppnår vi med dette:

 • Det blir færre pasienter samlet inne i legelokalet, og gjennom dette vil smitterisiko reduseres for alle som er der (både pasienter og ansatte)
 • Om en ansatt skulle bli smittet av sykdom vil dette medføre at færre kollegaer vil måtte ha karantene

Legetjenesten vil understreke at vi så langt vi klarer prøver å finne gode løsninger for den enkelte pasient. Der det er behov vil det fortsatt være mulig å komme til legekontoret for undersøkelse.

Vi er sikker på at vi sammen skal klare å få til gode løsninger alle brukere av legetjenesten i Balsfjord.

Samfunnskritiske funksjoner og rett til omsorgstilbud for barn - 16.03.20

Helsedirektoratet har vedtatt å stenge barnehager og skoler. Dette tok til å gjelde fra 12.3. og i første omgang fram til 26.3.

Samtidig har direktoratet sagt at det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner og unngå at personer i risikogruppen brukes som barnevakt (besteforeldre).

Kommunen må derfor sørge for et tilbud til barn av foreldre som jobber i helse- og omsorgssektoren, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner.

Dette gjelder barn i barnehagealder og 1.-4. klasse i skolen. Viktig å presisere at tilbudet gjelder for foreldre som er alene om omsorgen og i de tilfeller hvor begge foreldrene har samfunnskritiske funksjoner.

Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt

Det gjelder følgende grupper:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjenesten
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester (bank, forsikring, lønn, regnskap)
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotek

Eksempler på yrkesgrupper som har slike funksjoner er:

 • Sjåfører
 • Ansatte ved distribunaler og lager
 •  Ansatte ved drivstoffterminaler og –drivstoffanlegg
 • Ansatte i sentrale administrative funksjoner
 • Ansatte i beredskap
 • Ansatte i fòrindustrien
 • Personer som jobber med husdyrproduksjon, fiskeri og havbruk
 • Veterinærer som jobber med husdyr, fiskeri og havbruk
 • Ansatte i næringsmiddelindustrien
 • Butikk og bensinstasjonsansatte

Listen er ikke uttømmende. Er du i tvil om hvorvidt du har en jobb/funksjon som er samfunnskritisk så ta kontakt med kommunen. Behov for omsorgstilbud for barn meldes til den barnehagen barnet til vanlig går i.  

 

Informasjon fra kriseledelsen - 14.03.20 kl 18:00

Koronaviruset sprer seg raskt. Vi har pr i dag ingen kjente smittetilfeller i Balsfjord, men vi ser at flere kommuner rundt oss kommer på lista. Kommunens hovedmål er

 • Hindre at smitte kommer til Balsfjord kommune
 • Hindre at ukjent smitte i Balsfjord kommune sprer seg

Derfor har kriseledelsen i dag besluttet å understreke/forsterke følgende tiltak for å bryte smittebroer og dermed begrense utbredelse av Covid-19

 • Innbyggere som kommer fra opphold i utlandet pålegges heimekarantene i 2 uker fra dato for ankomst til Norge. Brudd på karantenereglene kan medføre straffeansvar.
 • Overnattingssteder og campingplasser som har gjester fra utlandet plikter å opplyse disse om karantenebestemmelsene. Disse finnes på kommunens hjemmeside
 • Innbyggerne oppfordres til å holde avstand til alle som ikke er en del av husholdningen. Ikke ta mot besøk eller dra på besøk. Familiesammenkomster og bursdagsfeiringer må utsettes. Unngå særlig kontakt med de som er i risikogruppen og de som har samfunnskritiske funksjoner.
 • Folk fra andre kommuner som har hytte/fritidsbolig i kommunen oppfordres til å ikke komme til Balsfjord. Bli der du er! Dette har to årsaker: for det første å hindre smittespredning, og for det andre at vi ikke skal påføre våre helsetjenester og beredskapen ekstra belastning som kan gå ut over vår evne til å handtere den krisen vi er inne i.
 • Det vil være et omsorgstilbud til barn i barnehage og klasse 1-4 i barneskole med foreldre som har samfunnskritiske funksjoner som helse, pleie, omsorg, forsyning, transport, beredskap f eks. Det betyr at dersom man er alene om omsorgen og har slik funksjon vil du kunne ha barnet i barnehage/skole. Dersom både mor og far jobber i omsorgsyrkene gis også slikt tilbud. Det samme hvis f eks mor jobber i omsorgsyrke og far er tilknyttet beredskap i kommunen. De barna som trenger et omsorgstilbud mens mor og far dekker samfunnskritiske funksjoner skal få det, men det er et mål å samle færrest mulig barn i barnehage/skole    
 • Det er i dag innført nasjonalt forbud mot besøkende i sykehjem. Pårørende til kritisk syke pasienter kan etter klarering med sykehjemmenes ledelse få adgang. Det vil bli iverksatt spesielle rutiner før man får gå inn også for disse. Det oppfordres til at man i den grad det er mulig begrenser antall pårørende som kan få komme til de som står pasienten aller nærmest. Dette er et tiltak som ikke bare skal beskytte de som bor på sykehjemmet, men også pleiepersonalet.
 • Det vil i tida framover bli ytterligere behov for helsepersonell. Pensjonister, deltidsansatte, permitterte, andre som har ledig kapasitet oppfordres til å melde fra til kommunalsjef Rigmor Hamnvik, tlf 971 67 324.

Alle disse tiltakene innføres for å hindre at smitte kommer til Balsfjord kommune eller at ukjent smitte sprer seg i kommunen. Ved generelle spørsmål om Corona vises det til Folkehelseinstituttets telefon 815 55 015. Dersom det omhandler egen helse som må følges opp skal du ringe legekontoret/legevakta, tlf 777 22 150/116117

Dersom du har spørsmål om de tiltak som er iverksatt i Balsfjord kommune kan du kontakte ordfører Gunda Johansen på telefon 911 20 051 eller fungerende rådmann, Lillian Pedersen tlf 975 97 570

HUSK dette er en stor dugnad der vi må hjelpe hverandre gjennom denne tiden på en grei måte.

Legetjenesten pr 13.03. 20

Mestervik legekontor stenges av to grunner: å samle ressursene på ett sted og holde kontoret urørt hvis tjenesten ville trenge et legekontor nr 2.

Legekontoret har normal drift, men må prioritere luftveisinfeksjoner i ukene som kommer. Ingen med luftveisinfeksjon, forkjølelse eller influensa skal komme til legekontoret, men skal ta kontakt på telefon 777 22 000!

Alle som har reist utenfor Norden etter 27.02.20 må holde seg i karantene i 14 dager: bevege seg minst mulig ut i offentlig rom, ikke være på offentlige bygg, etc.

Prøvetaking for Corona (Covid -19): det er kun personer som har vært på reise siden 27.02.20 og har hoste, feber eller halsvonde. Personer uten symptomer vil ikke bli testet. 

Oppfordring til foreldre/voksne - snakk med barn og unge om coronaviruset

Barn får gjerne med seg bruddstykker fra nyheter og samtaler rundt temaer som dette, uten å kunne sette informasjonen i sammenheng. Mindre barn kan «fylle ut» med fantasien når de ikke forstår. Dette kan oppleves skremmende. På bakgrunn av dette bes alle foreldre/voksne i Balsfjord om å snakke med barn om koronaviruset. Slik kan vi dempe unødvendig frykt blant våre yngste medborgere.

Vi skal ikke skape frykt, men dempe frykt som allerede eksisterer. Dersom barnet ikke uttrykker bekymring i samtale, frarådes det å gi temaet særskilt fokus. Det er uansett viktig å informere alle barn om smitteverntiltak m.m. Se lenke under for utfyllende informasjon om temaer som kan tas opp med barn. Dersom barnet uttrykker bekymring anbefales følgende: 

1) Anerkjenn barnets opplevelse og lytt til barnet.
Si at det er lov å være redd/sint/lei seg osv. Hva er det som gjør barnet urolig? Hva er barnet redd for at skal skje? Vær nysgjerrig. Spør!

2) Trygg barnet med faktabasert informasjon. Her er noen tips:
Vær ærlig. Vi voksne vil gjerne skåne barna for det skremmende som skjer i verden, men de får gjerne med seg mer enn vi tror. I dag vet vi at åpenhet rundt vanskelige temaer kjennes trygt for barna. Tilpass informasjonen til barnets alder, slik at barnet forstår. Vær konkret, klar og tydelig. Om barnet spør om noe du ikke kan svare på, si at du ikke vet og at du skal sjekke det opp. Undersøk og svar så snart du kan.

Per 13.03.20 kan vi bl.a. si følgende:

- Viruset spres via dråpesmitte (nysing/hosting på hverandre) og kontaktsmitte (ta på personer/gjenstander med virus). Viruset kan trolig overleve på flater fra timer til dager. Derfor må vi alle ta forhåndsregler for å unngå smittespredning.

- De aller fleste sykdomstilfellene som har blitt rapportert (80%) har kun gitt milde symptomer. Det er lite som tyder på at barn blir alvorlig syke av viruset. Vi vet at viruset kan være farlig for eldre personer eller for personer som allerede er syke. De kan bli alvorlig syke og noen av dem kan dø. Vi vet også at det er veldig smittsomt. Pga. dette har tiltak som stenging av skoler/barnehager blitt satt i verk. Det kan virke skummelt, men betyr egentlig bare at vi forsøker å bekjempe viruset ved å begrense smitten. Jo færre som blir smittet, desto færre kan det bli farlig for. Når det er idrettsarrangement/tilstelninger på skolen bruker foreldrene å jobbe dugnad, de selger kaffe og kaker eller hjelper til med annet. Slik er det vi i Norge tenker nå, at vi må hjelpe til med å beskytte de som er syke og alle andre. På denne måten smitter vi ikke hverandre så lett.

- Foreløpig finnes ingen vaksine mot sykdommen, men dette jobbes med. De som blir syke får hjelp hos helsevesenet. De sykeste må på sykehus og får medisin. De som bare er litt syke kan være hjemme, men kan ikke være sammen med andre mennesker på en stund (14 dager).

Vi voksne kan jevnlig oppdatere oss på informasjon om viruset via folkehelseinstituttets hjemmesider (https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/).

Vær ærlig rundt de voksnes fokus på og/eller redsel for viruset:

Det kan være greit å understreke at de voksne fokuserer mye på viruset fordi de må holde seg oppdatert på «reglene» i samfunnet. Dette er de voksnes ansvar i slike situasjoner. Videre kan man si at mange voksne også blir urolige fordi man vet så lite om viruset. 

Barn er vare for usikkerhet/redsel hos voksne. Det er en god regel å trygge seg selv før man samtaler med barn om skremmende temaer, slik at tryggheten kan smitte over på dem. Dersom man selv er oppriktig redd, bør man være ærlig på det samtidig som man gir betryggende informasjon. Man kan f.eks. si noe slikt som «jeg er også redd for …, men nå gjøres mye for å bekjempe viruset – og det er bra! Vi kan bidra med å følge rådene for smitteverntiltak, som betyr … I tillegg virker det som om de fleste som får viruset bare blir litt syke. Vi voksne får beskjed om dette skulle endre seg, og da sir jeg ifra». 

Nyttige lenker til bruk i samtale med barn/unge om koronaviruset:

Klinikk for krisepsykologi: «Hva kan vi si til barn om Covid-19?»
https://krisepsykologi.no/hva-kan-vi-se-til-barn-om-coronavirus/

Helsedirektoratets informasjonsvideo for barn: https://youtu.be/v1W249tl1vA

Vis at det er lov å spørre! 

Vær tydelig på at barn og unge kan stille spørsmål når som helst.

Informer om håndhygiene, hostevaner og anbefaling om lite nærkontakt
Dette er selvsagt viktig av smittevernhensyn, men det kan også være fint for barna å vite hva de kan gjøre for å bidra. Les her for retningslinjer: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/


Ikke glem ungdommen!
Denne teksten er mest rettet mot barnegruppa. Husk at også ungdom kan ha spørsmål om koronaviruset og ha behov for informasjon!
 

Ved behov for veiledning, kan kommunepsykologen i Balsfjord, Vanja Vatne Nilsen, kontaktes på tlf 940 11 921.

Informasjonen er utformet av og brukes med tillatelse fra kommunepsykolog i Sør-Varanger kommune, Ingvild Trøite Johnsen, og er basert på opplysninger og anbefalinger fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Klinikk for krisepsykologi.

Air BnB og hoteller

Gjester utenfra Norden som har kommet til Norge etter 27.02.20 skal holdes i karantene under oppholdet, fra ankomstdato Norge og 14 dager fremover. Alle utleiere av Air BnB og reiselivsbedrifter anmodes om å overholde karantenen!

 • De kan forlate på datoen de har retur eller fremskynde/dra tidligere
 • De må anmodes om å bruke munnbind og sprite/vaske hender flere ganger om dagen
 • Ta kontakt med legetjenesten på +47 77 72 20 00 eller 116 117 ved hoste, feber eller halsvondt

De må i stor grad oppholde seg i leilighet/hotellrom frem til avreise

 • Kan gå tur/være ute/må unngå forsamling av mennesker eller være nærmere enn 1m
 • Alle måltider må serveres på leiligheten: frokost, lunsj og middag

Utenlandsk arbeidskraft

Arbeidere utenfra Norden som har kommet til Norge etter 27.02.20 skal også i hjemme-karantene i likhet med nordmenn, fra ankomstdato Norge og 14 dager fremover. Alle arbeidsgivere i Balsfjord anmodes om å overholde karantene-reglene!

Informasjon fra 12. og 13. mars

Corona status i Balsfjord kommune - torsdag 12. mars 2020 kl 18:00

Kriseledelsen ved Gunda Johansen (ordfører/varaordfører), Lillian Pedersen (rådmann), Hans-Olav Holtermann Eriksen (kommunelege)

Kriseledelsen har kontinuerlig og daglig oppfølgning av status for Corona-virus. Per i dag er det ingen bekreftet smittet i Balsfjord, og nasjonale tiltak som vi nå innfører skal være med på å forhindre at dette skjer!

Fra og med fredag 13. mars 2020 og i første omgang to uker fremover til torsdag 26.mars vil følgende tiltak gjøres i Balsfjord kommune:

 • Alle skoler, barnehager, SFO og fritidstilbud i regi av kommunen stenges.

     Det gis omsorgstilbud til barn i barnehage og 1.-4.trinn + barn ved særskilte behov, der foresatte jobber i samfunnskritiske funksjoner som for eksempel helse, omsorg, pleie.

 • Mestervik legekontor stenges
 • Av tidligere er det innført besøksforbud på sykehjemmene (Malangstun og BBS), men pasienter på slutten av livet kan få besøk dersom besøkende ikke er syk.
 • En rekke andre tilbud vil også affiseres, slik som biblioteket, hallen i Nordkjosbotn og Storsteinnes, Moan bad og alle private treningssentre.
 • Kirken vil også ha redusert kapasitet og prioritere begravelser, men der det anmodes om å holde avstand på en meter og ikke flere enn 50 deltakere. 
 • Alle arrangementer i Balsfjord er naturlig nok avlyst eller utsatt.
 • Rådhuset må stenges for publikum, og må be om kontakt kan skje per telefon 77 72 20 00 eller e-post (postmottak@balsfjord.kommune.no)

Kriseledelsen i kommunen jobber kontinuerlig for å gi alle innbyggere og ikke minst de mest utsatte befolkningsgruppene et tilstrekkelig tilbud i en krevende tid. Derfor vil kommunens helse- og omsorgstjenester måtte gjøre strenge prioriteringer i tiden fremover, for å ta vare på de svakeste og mest pleietrengende i samfunnet.  Situasjonen er såpass alvorlig at vi nå må påberegne at tiltakene kan vare over en lengre periode.  

Kommuneledelsen har forståelse for at tiltakene har stor innvirkning på hverdagen, og ber innstendig om at familie og nettverk til helsepersonell særlig stiller opp. Det være pass av mindreårige barn som trenger tilsyn når skoler og barnehager er stengt. Kommunen trenger alt helsepersonell vi har!

Vi anmoder alle innbyggere i Balsfjord om å holde seg i ro, og oppholde seg minst mulig i offentlig rom, det være butikk, kafe og liknende. Vi minner dessuten på å vaske hender med vann og såpe så ofte som mulig. Dette for å begrense potensiell overføring av smitte.

Kriseledelsen vil holde alle daglig oppdatert på kommunens nettside www.balsfjord.kommune.no, for å holde dere mest mulig oppdatert og trygg i hverdagen.

Mer informasjon fra helsedirektoratethttps://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-har-vedtatt-omfattende-tiltak-for-a-hindre-spredning-av-covid-19

Råd til foreldre, barn og ungdom om sosial aktivitet.

Helsedirektoratet har lagt ned forbud mot, og stenging av ulike arrangementer og tilbud for å hindre spredning av covid-19 og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. Skoler/barnehager og kommunale tilbud er stengt for å forhindre smitte. Dette bør følges opp med tiltak i hjemmene.

Balsfjord kommune anbefaler at vi fram til 27. mars gjennomfører følgende tiltak:

 • Barn og unge bør i hovedsak oppholde seg i og rundt eget hjem.
 • Barn og unge bør i perioden ha mest mulig kontakt på sosiale medier og minst mulig fysisk kontakt.
 • Bursdagsfeiringer og sammenkomster bør holdes internt i familien.
 • Overnatting utenfor hjemmet frarådes.
 • Barn og unge bør uansett ikke samles i grupper på mer enn 4 utendørs eller 2 innendørs. Det er da viktig at forbyggende helseråd følges. (god håndhygiene, unngå fysisk kontakt, holde avstand, forhåndsregler ved hosting)

https://www.nrk.no/innlandet/korona_-kommunelege-og-politi-gar-ut-mot-_karantenefester_-og-lekegrupper-1.14942519?fbclid=IwAR2lz8eqkUdh3pfAEZJtnv-DGJqZoz5f9xUTWZMmWdt1m4-IEiWDEmcQ_Ds

Har du vært på reise i utlandet og kommet hjem til landet etter 27.02.20?

Dersom du har vært på reise i utlandet og kommet tilbake etter 27. februar 2020, pålegges du 14 dagers hjemmekarantene.

Informasjon om hjemmekarantene finner du på fhi sine nettsider

Råd og veiledning fra helsetjenesten vedrørende arrangement.

CORONA-VIRUS OG ARRANGEMENTER: RÅD OG VEILEDNING

I tråd med anbefaling fra FHI og egen vurdering skal alle offentlige arrangementer med over 50 personer risikovurderes før gjennomføring.

Balsfjord kommune har følgende retningslinje per 11.03.20

 • Arrangør må gjennomføre risikovurdering, som gjøres ved å trykke link Arrangementer: risikovurdering. Se tabell 1 og 2 for utfylling.
 • Beskrivelse av arrangementet inkludert hvor publikum/deltakere kommer fra (Norge, hele regionen, bare Balsfjord etc) og utfylt risikovurdering tabell 2 sendes til postmottak@balsfjord.kommune.no
 • Kommuneledelsen med kommunelegen vil vurdere hvert arrangement individuelt, og gi svar innen 24 timer med tre ulike utfall: godkjennes for gjennomføring, anbefaling/råd for gjennomføring og pålegg om å avlyse.
 • Kurs, seminarer og liknende som involverer helsesektor eller annen kjernepersonell i samfunnet skal utvise forsiktighet i å møtes.
 • Reise og deltakelse for nøkkelpersonell i kommunen vil vurderes individuelt av kommuneledelsen.

Retningslinjene kan endres ut fra lokal smittesituasjon og råd fra FHI- dette følges opp kontinuerlig.

Har du vært på reise eller i kontakt med noen som er smittet?

Alle som her vært på reise i områder med utbredt smitte (Nord-Italia, Kina med flere. (for full list trykk på link under) siden februar skal holde seg hjemme i karantene i 14 dager:

 • ikke gå på jobb, skole eller barnehage
 • Ikke oppsøke offentlige steder
 • Ikke møt opp på legekontoret!

For mer informasjon om karantene,  FHI om karantene

Ring legekontoret på Storsteinnes hvis du får begge av to følgende punkter:

 • Vært i smitteområde angitt over, vært i fysisk kontakt med noen som har vært i smitteområde eller har påvist smittet
 • Fått influensa-liknende symptomer (hoste, halsvondt, feber)

Du må ha begge punktene for å ta kontakt med legekontoret per telefon!

Ikke møt opp på legekontoret/legevakta personlig!

Ta kontakt på telefon: 77 72 21 50 // LEGEVAKT 116 117

Brann- og redning - tilsyn stoppes inntil videre.

Fra og med mandag 16.03.2020 stopper vi med tilsyn på ubestemt tid pga smittefaren med Corona viruset. Dette pga vi ikke vet hvem som er i risikogruppen av dem vi sender varsel til og ikke vil øke risikoen for spredning.

Vi starter fra og med mandag med annet arbeid, og så får vi starte opp straks det er mere kontroll og oversiktlig.

Trond Fagerli
Feier

Legekontoret informerer

Informasjon fra legekontoret:
Ring legekontoret på Storsteinnes hvis du får begge av de to følgende punktene under:

 • Vært i smitteområde, vært i fysisk kontakt med noen som har vært i smitteområde eller har påvist smitte
 • Fått influensa-liknende symptomer (hoste, halsvondt, feber)

Du må ha begge punktene for å ta kontakt med legekontoret per telefon!

Ikke møt opp på legekontoret/legevakta personlig!

Ta kontakt på telefon: 77 72 21 50 // LEGEVAKT 116 117

BBS - stengt for besøkende

BBS er stengt for besøkende inntil videre. Det er utelukkende for å beskytte eldre og personer med svekket immunforsvar mot mulig smitte. Ved behov for besøk ut fra spesielle omstendigheter, kontaktes sykehjemmet i forkant av besøket for vurdering og råd.

Rådhuset og Balsfjord kommunalteknikk VAR stenges for besøkende.

Rådhuset stenges for besøkende, kun besøk etter avtale.

Brannstasjonen stenges for besøk.

- Alt av besøk på brannstasjon stoppes UMIDDELBART! kun ansatte BBR skal ha tilgang på brannstasjonen, Barn og øvrig familie av ansatte BBR har ikke tilgang.

- Alt av tilsyn, kurs, slokkeutstyr, godkjenninger av apparater stoppes.

- Driften videre gjøres så langt det lar seg gjøre via epost, telefon

- Søppelhåndtering tar BBR seg av i kjeller. Søppel ifra rådhuset settes utenfor ståldør inn til branngarasjen.

Malangstun stengt for besøkende.

Malangstun er stengt for besøkende inntil videre.

Balsfjord folkebibliotek stenger 13.mars

Grunnet situasjonen med koronaviruset kommer også Balsfjord folkebibliotek til å holde stengt fra og med i morgen kl. 16 og ut måneden. Alle månedens arrangement avlyses/utsettes også. Vi beklager ulemper dette medfører, men vi vil være på den sikre siden og vil ikke risikere være kilde for smitte - særlig nå som skoler og barnehager stenges, og det da er forventet at mange vil ta veien hit, slik det ofte er under skolestengt.

Vi kommer til å være tilgjengelig på e-post bibliotek@balsfjord.kommune.no, samt at vi fortsatt kommer til å behandle postsaker og jobbe bak stengte dører. Har du uavhentede bestilte/reserverte medier du allerede har fått beskjed om er kommet, hent dem helst i dag eller i morgen. Andre blir kontaktet etter hvert som vi mottar bestilte/reserverte medier, med ei tidslomme for når de kan ringe på utenfor for å motta dem.

Vi minner ellers på kommunens egne oppfordringer: ring legekontoret på Storsteinnes hvis begge av to følgende punkter gjelder deg: Vært i smitteområde (primært områder i Kina og Italia) eller i fysisk kontakt med noen som har vært i smitteområder. Fått influensa-liknende symptomer (hoste, feber). Ikke møt opp på legekontoret/legevakta personlig, men ta kontakt per telefon for videre instrukser fra lege. Legekontoret Storsteinnes har telefon 777 22000 / Legevakt 116117.

Med vennlig hilsen

Hege Åsheim

Balsfjord folkebibliotek

Telefon: 77 72 20 66
 

Informasjon fra NAV - 17.03.20

 

Som følge av pandemi, prioriterer NAV hjelp i saker som handler om penger til livsopphold. Andre typer møter kan bli utsatt eller avlyst. Informasjon oppdateres fortløpende på nav.no

Publikumsmottaket er stengt etter råd fra smittevernoverlege. Ved spørsmål eller behov for dialog, finner du fremgangmåte her: dialog med NAV . NAV Balsfjord-Storfjord har opprettet midlertidige lokale vakttelefoner for henvendelser som haster.

Det er mange som henvender seg til NAV nå, noe som kan føre til lang ventetid. 

 • Du kan både chatte og søke om sosialhjelp via nav.no. Dersom du trenger nødhjelp eller midlertidig botilbud, kan du ringe oss på tlf.nr. 404 52 267 mellom kl. 10.00-14.00 på hverdager.
 • Dersom du er jobbsøker eller arbeidsgiver, kan du ringe oss på tlf.nr. 405 52 874 mellom kl. 10.00-14.00 på hverdager.
 • Dersom du opplever utfordringer i familiesituasjonen nå, kan du kontakte familieveileder.
 • NAV sitt kontaktsenter 55 55 33 33 er betjent mellom kl. 09.00-15.00

Råd ved begravelse

 • Anmode om maks 50 deltakere på selve gudstjenesten
 • Håndsprit ved inngangen med råd til sittemønster
  • Sitte spredt med en på annethvert sete
 • Fra prekestolen presisere før start på gudstjenesten
  • Ved prosesjon ut av kirken og til gravstedet bes om avstand på rundt 1m mellom folk (minimum 50 cm)
  • Ingen klemming, håndhilse, hoste i albuebøyen (dette er krevende i en sorg-situasjon)
  • Anmode om bespisning i samlet gruppe holdes under 50 personer (dele opp på flere ulike steder hvis man er mer enn 50)

 

 • Skjema
 • Tjenestebeskrivelser
 • Dokumenter
 • Lenker
virus-4913808__480