Vaksinering 2023

Sesong-influensa vaksinering høsten 2023

Klikk HER for mer informasjon om vaksinasjon høsten 2023.

Om vaksinasjon i Balsfjord - oppdatert 30.10.2023

PLANLAGT VAKSINASJON
Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine før høst/vintersesong 2023/24:

  • personer i aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
  • personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe
  • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
  • barn 6 måneder–11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig 
  • gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko. 

Les mer her: 
Informasjon om koronavaksine - FHI
Koronavirus - Helsenorge
Covid-19 - Hva er korona? - Helsenorge

 

Ved spørsmål kan du henvende deg til
Birgit Iversen tlf.nr 940 10 165 eller
Marte Lambela tlf.nr 453 55 161

 

Utlevering av selvtester

Utlevering selvtester for Covid 19.

Dersom våre innbyggere har behov for selvtester for Covid19 kan de hente tester på Storsteinnes helsesenter. Tester er lagt lett tilgjengelig ved trappen opp til 2 etg, og kan hentes i åpningstiden til helsesenteret, mandag til fredag.

Testene deles ut uten egenbetaling.

Dersom det skulle være tomt for tester, kan du ta kontakt i luka i 2 etasje Helsesenteret. 

Registrering - positiv hjemmetest

Selvtester trenger ikke lenger registreres på kommunens nettsider.

Den generelle anbefalingen om testing for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer gjelder ikke lenger. Rådene ved nyoppståtte luftveissymptomer er nå å holde seg hjemme når man føler seg syk, uavhengig av årsak.

Smittevern - Besøk på sykehjem og omsorgsboliger

Besøk på sykehjem og omsorgsboliger

Det er nå åpent for besøk i kommunens sykehjem, og alle tidligere restriksjoner er opphørt.

Vi anbefaler likevel at du utsetter ditt besøk dersom om du har symptomer på luftveisinfeksjoner/forkjølelse/influensa. 

Det anbefales også at du/dere spriter hender ved ankomst og avreise.

Nasjonale retningslinjer covid-19 fra regjeringen

Endring av råd ved nyoppståtte luftveissymptomer og testing for covid-19

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-og-karantene#prioritering-og-bruk-av-selvtester-i-kommunen

Det vurderes ikke lenger som nødvendig å begrense smitten med andre anbefalinger enn at syke personer holder seg hjemme.

Den generelle anbefalingen om testing for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer gjelder ikke lenger. Rådene ved nyoppståtte luftveissymptomer er nå å holde seg hjemme når man føler seg syk, uavhengig av årsak.

Se mer informasjon om nyoppståtte luftveissymptomer på fhi.no

 
Overordnede råd om smittevern til befolkningen
Ha god hånd- og hostehygiene 
Følg vaksinasjonsprogrammet 
Test deg ved symptomer. Det er ikke lenger nødvendig å teste seg hvis du ikke har symptomer. 
Ved positiv koronatest anbefales det at voksne holder seg hjemme i fire dager.
Ta kontakt med legen din dersom du er bekymret for egen helse eller for barnet ditt.
 
Råd til risikogrupper og uvaksinerte
Dersom du har risiko for alvorlig sykdom ved koronasmitte, må du selv vurdere risikoen for smitte og egen risiko for alvorlig sykdom mot behovet for kontakt med andre. Dette gjelder også for dem som ikke er vaksinerte.  
Om du har høy risiko for alvorlig sykdom bør du rådføre deg med legen din om du bør skjerme deg i perioder med mye smitte.