Oppdatering av smittespredningen - 25.05.20

OPPDATERING CORONA- MANDAG 25.05.20

Det vil ikke være flere oppdateringer på Covid-19 så lenge smittetall er lave/på tilbakegang.

Balsfjord

Antall smittede: (begge friskmeldt og ingen nye siden 08.04.20)

Det er tatt rundt 250 prøver (Storfjord og Balsfjord i fellesskap) siden første tilfelle i Tromsø 26.02.20.

Troms og Finnmark

De siste to ukene er det tatt over 2 000 prøver ved UNN fra personer med mistenkt Covid-19, det har vært en positiv prøve (en person i Tromsø som var smittet av en annen kjent smittet, altså ikke ukjent kilde). 

Norge

Den siste uken har det vært mellom 6 og 20 smittede daglig, jevnt lavt i forhold til tidligere tall.

OPPDATERING CORONA- MANDAG 18.05.20

Neste oppdatering blir om en uke- mandag 25.05.20 pga stabilt lave smitte-tall.

Balsfjord

Antall smittede: 2 (begge friskmeldt og ingen nye siden 08.04.20)

Det er tatt rundt 245 prøver (Storfjord og Balsfjord i fellesskap) siden første tilfelle i Tromsø 26.02.20.

Troms og Finnmark

Siden forrige mandag er det tatt 904 prøver fra personer med mistenkt Covid-19, det har vært en positiv prøve (en person i Tromsø som var smittet av en annen kjent smittet, altså ikke ukjent kilde).

Norge

Den siste uken har det vært mellom 15 og 20 smittede daglig, jevnt lavt i forhold til tidligere tall.

Tall fra 11. mai 2020

Balsfjord

Antall smittede: 0 (2 tidligere registrert, nå friskmeldt)

Ingen nye registrert smittet siden 08.04.20. 

Det er tatt 230 prøver (Storfjord og Balsfjord i fellesskap) siden første tilfelle i Tromsø 26.februar 2020.

Troms og Finnmark

Antall smittet: 249, som tilsvarer 1 person per 1000 innbyggere.

Det har vært testet rundt 500 personer mistenkt for viruset de siste tre dagene, der det har vært på påvist 1 smittet. Det vil si 1 person per 500 som har vært undersøkt for Corona, er smittet.  

Norge

Antall smittede er totalt 8 102, med 25 personer smittet per dag.

Tall fra torsdag 7. mai:

Balsfjord

Antall smittede: 0 (2 tidligere registrert, nå friskmeldt)

Ingen nye registrert smittet siden 08.04.20. 

Det er tatt 226 prøver (Storfjord og Balsfjord i fellesskap) siden første tilfelle i Tromsø 26.februar 2020.

Troms og Finnmark

Antall smittet: 247, som tilsvarer 1 person per 1000 innbyggere.

Det har vært testet 412 personer mistenkt for viruset de siste to dagene, der det har vært på påvist 2 smittede. Det vil si 1 person per 200 som har vært mistenktt for Corona, er smittet. Tallene er de laveste siden utbruddet startet. Samtlige nye er registrert i Tromsø. Ingen nye har vært registrert i Nord-eller Midt-Troms de siste ukene.

Norge

Antall smittede er totalt 8 015, med rundt 40 nye smittede daglig.

Tall fra mandag 4. mai

Balsfjord

Antall smittede: 0 (2 tidligere registrert, nå friskmeldt)

Ingen nye registrert smittet siden 08.04.20. 

Det er tatt 212 prøver (Storfjord og Balsfjord i fellesskap) siden første tilfelle i Tromsø 26.februar 2020.

Troms og Finnmark

Antall smittet: 242, som tilsvarer 1 person per 1000 innbyggere.

Det har vært testet rundt 600 personer mistenkt for viruset de siste fem dagene, der det har vært påvist 6 smittede, altså 1 person per 100 som mistenktes for Corona, har smitte. Samtlige nye er registrert i Tromsø. Ingen nye har vært registrert i Nord-eller Midt-Troms de siste ukene.

Norge

Antall smittede er totalt 7.833, der antall nye smittede i Norge har vært rundt 32 personer per dag de siste tre dagene.

Tall fra torsdag 30. april 2020

Balsfjord

Antall smittede: 0 (2 tidligere registrert, nå friskmeldt)

Ingen nye registrert smittet siden 08.04.20.

Det er tatt 208 prøver (Storfjord og Balsfjord i fellesskap) siden første tilfelle i Tromsø 26.februar 2020.

Troms og Finnmark

Antall smittet: 238, som tilsvarer 1 person per 1000 innbyggere.

Det har vært rundt 3 nye smittede per dag de siste tre dagene, der samtlige er registrert i Tromsø. Ingen nye har vært registrert i Nord-eller Midt-Troms de siste ukene.

UNN har 6 pasienter innlagt med Corona, en mer enn forrige uke.  

Norge

Antall smittede er totalt 7.667, der antall nye smittede i Norge har vært rundt 45 personer per dag de siste tre dagene.

Tallene fra 27.04.20:

Balsfjord

    Antall smittede: 0 (2 tidligere registrert, nå friskmeldt)

    Ingen nye registrert smittet siden 08.04.20.

    Det er tatt 200 prøver (Storfjord og Balsfjord i fellesskap) siden utbruddet februar 2020.

 

    Troms og Finnmark

    Antall smittet: 230, som tilsvarer 0,9 personer per 1000 innbyggere. Det har vært 2 nye smittede registrert de siste tre dagene, altså under 1 personer per dag, samtlige er i Tromsø. Ingen nye har vært registrert i Nord-eller Midt-Troms den siste uken.

    UNN har 5 pasienter innlagt med Corona, uendret den siste uken.

    Norge

    Antall smittede er 7.533, der antall nye smittede har vært under 50 personer per dag de siste tre dagene.

Tall fra torsdag 24.04.20

Balsfjord

Antall smittede: 0 (2 tidligere registrert, nå friskmeldt)

Ingen nye registrert smittet siden 08.04.20.

Det er tatt 185 prøver (Storfjord og Balsfjord i fellesskap) siden utbruddet februar 2020.

Troms og Finnmark

Antall smittet: 228, som tilsvarer 0,9 personer per 1000 innbyggere. Det har vært 7 nye smittede registrert de siste tre dagene, altså under 3 personer per dag, samtlige er i Tromsø. Ingen nye har vært registrert i Nord-eller Midt-Troms den siste uken.

UNN har 5 pasienter innlagt med Corona, uendret siste dagene.

Norge

Antall smittede er 7.345, der antall nye smittede har vært under 60 personer per dag de siste tre dagene.

 

Neste oppdatering mandag 27.04.20

Balsfjord

Antall smittede: 0 (2 tidligere registrert, nå friskmeldt)

Ingen nye registrert smittet siden 08.04.20. Det er tatt 175 prøver (Storfjord og Balsfjord i fellesskap) siden utbruddet februar 2020.

Troms og Finnmark

Antall smittet: 223, som tilsvarer 0,9 personer per 1000 innbyggere. De har vært rundt tre nye smittede registrert per dag den siste uken, der de aller fleste har vært i Tromsø. Ingen nye har vært registrert i Nord-eller Midt-Troms.

UNN har 5 pasienter innlagt med Corona, det laveste på flere uker.

Norge

Antall smittede er 7.166, der antall nye smittede har vært under 100 de siste fire døgnene. I går var økningen 45, det laveste antallet siden 9.mars. 

Tall fra 16.04.20:

Balsfjord

Antall smittede: 2

Prøver tatt: 170 (Storfjord og Balsfjord i fellesskap)

Troms og Finnmark har total 202 smittede, der det er bare to nye smittede i hele regionen de siste to døgnene, begge i Finnmark. Innlagte pasienter på UNN er nede i 6, som også har vært stabilt lav. 

Igjen anmodes det om fortsatt å følge råd om og vaske hender, være 2m fra hverandre og ikke samles mer enn 5 personer. Nettopp derfor vi har lave smittetall i vår region!

 

Tall fra onsdag 15.04.20:

Balsfjord

Antall smittede: 2

Nye siste døgn: 0

Prøver tatt: 165 (Storfjord og Balsfjord i fellesskap)

Troms og Finnmark

Antall smittet: 200, det er tre nye smittede siste døgnet.

UNN har 7 pasienter innlagt med Corona, ingen ligger på intensiv. Tallet har vært stabilt de siste dagene.

Norge

Antall smittede: 6 677

Antall nye siste døgn: 111

Antall smittetilfeller i hele Norge er 1,2 per 1000 innbyggere, mot 0,8 i Troms og Finnmark.

 

Tall fra tirsdag 14.04.20

Balsfjord

Antall smittede: 2

Nye siste døgn: 0

Prøver tatt: 159 (Storfjord og Balsfjord i fellesskap) 

Troms og Finnmark

Antall smittet: 197, antall nye smittede er det fire personer (alle i Tromsø).

UNN har 7 pasienter innlagt med Corona, ingen ligger på intensiv. Tallet har vært stabilt de siste dagene.

Norge

Antall smittede: 6 566

Antall nye siste døgn: 78

Antall smittetilfeller i hele Norge er 1,20 per 1000 innbyggere, mot 0,79 i Troms og Finnmark.

TAKK FOR FIN GJENNOMFØRT PÅSKE

Det har ikke vært hendelser med store samlinger av folk, og kriseledelsens inntrykk er at innbyggerne i kommunen har oppført seg eksemplarisk. 

Antall ny-smittede i Norge er sterkt redusert, og den siste uken er antallet i vår region under 10 personer. Vi ønsker å understreke at det er først og frem DU, gjennom å holde avstand og vaske hender, som har bidratt til en så fin utvikling.

Desto viktigere er det å være tålmodig videre, og fortsette med å følge våre råd.

Vi ser frem til en mer normal påske i 2021.

 

Tall fra mandag 13.04.20

Balsfjord

Antall smittede: 2

Nye siste døgn: 0

Prøver tatt: 158 (Storfjord og Balsfjord i fellesskap) 

Troms og Finnmark

Antall smittet: 193

Nye siste døgn: 3, alle i Tromsø

UNN har 7 pasienter innlagt med Corona, ingen ligger på intensiv.

Norge

Antall smittede: 6488

Antall nye siste døgn: 73

Det er testet 127 305 personer i Norge.

Antall smittetilfeller i hele Norge er 1,21 per 1000 innbyggere, mot 0,79 i Troms og Finnmark

HUSK!

 1. Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)
 2. Ikke hils med håndtrykk eller gi klem
 3. Og kanskje det mest unormale: hold to meters avstand til hverandre når man treffes, på butikken så vel som et treff rundt ei bålpanne
 4. Ikke samles mer enn fem mennesker samtidig i sosiale lag

 

Tall fra søndag 12.04.20

Balsfjord

Antall smittede: 2

Nye siste døgn: 0

Prøver tatt: 158 (Storfjord og Balsfjord i fellesskap)

Troms og Finnmark

Antall smittet: 190

UNN har 7 pasienter innlagt med Corona, ingen ligger på intensiv.

Norge

Antall smittede: 6415

Antall nye siste døgn: 95

Det er testet 126 486 personer i Norge.

Antall smittetilfeller i hele Norge er 1,19 per 1000 innbyggere, mot 0,78 i Troms og Finnmark.

Tall fra lørdag 11.04.20

Prøvetaking og smittede i Balsfjord

Antall smittede: 2

Nye siste døgn: 0

Prøver tatt: 157 (Storfjord og Balsfjord i fellesskap)

Troms og Finnmark

Antall smittet: 190

UNN har 7 pasienter innlagt med Corona, ingen ligger på intensiv.

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye registrerte tilfeller det siste døgnet var 77.

Det er testet 124 279 personer i Norge.

Antall smittetilfeller i hele Norge er 1,17 per 1000 innbyggere, mot 0,78 i Troms og Finnmark.

Tall fra fredag 10.04.20

Prøvetaking og smittede i Balsfjord

Antall smittede: 2

Nye siste døgn:

Prøver tatt: 157 (Storfjord og Balsfjord i fellesskap)

Troms og Finnmark

Antall smittet: 190, som gir 0,8 smittede per 1000 innbyggere.

Nye siste døgn: 1

 • Det eneste nye smittetilfellet registrert i går var i Balsfjord
 • Tromsø har ingen nye tilfeller

UNN har 7 pasienter innlagt med Corona, ingen ligger på intensiv.

*Det totale antallet i Troms og Finnmark er justert i forhold til tall fra FHI i dag 10.04.20

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede siste døgnet var 45 tilfeller, som gir en klar nedgang fra 76 døgnet før.

Det er testet 123 170 personer i Norge.

Antall smittetilfeller i hele Norge er 1,2 per 1000 innbyggere, mot 0,8 i Troms og Finnmark.

 

Tall fra torsdag 09.04.20

Troms og Finnmark

Totalt 201 personer er smittet, 2 nye det siste døgnet for Troms og Finnmark:

 • 124 i Tromsø: to nye siste døgnet
 • 36 i resten av kommunene i Troms, ingen nye siste døgnet
 • 41 i Finnmark (ingen nye siste døgnet)

Innlagte på intensiv avdeling UNN: 8 personer (samme som i går). Kapasitet på UNN er 50 senger med mulighet for utvidelse ved behov.

Prøvetaking og smittede i Balsfjord

Antall smittede: 2

Prøver tatt: 151 (Storfjord og Balsfjord i fellesskap)

Smittet 1: Vært utenfor kommunen siden februar, smittet og følges opp utenfor Balsfjord

Smittet 2: Bor utenfor sentrale boligstrøk, smittet utenfor Balsfjord, lite kontakt utenfor hjemmet, isolert i annen kommune.

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede siste døgnet var 150 tilfeller, som var tilnærmet likt i går (147). Det har vært stabile lave antall nye-smittede siste dagene, som i stor grad skyldes tiltakene som er gjort i Norge (stengte skoler, sosial avstand mm).

Tall fra onsdag 08.04.20

Troms og Finnmark

Totalt 199 personer er smittet, 11 nye det siste døgnet for Troms og Finnmark:

 • 122 i Tromsø: ingen de siste to døgnene
 • 36 i resten av kommunene i Troms, fire nye: en til i Lyngen, en ny i Kvæfjorden og Karlsøy og den ene som er registret i Balsfjord (forsinket registrert)
 • 41 i Finnmark (syv nye siste døgnet)

Innlagte på intensiv avdeling UNN: 8 personer (samme som i går). Kapasitet på UNN er 50 senger med mulighet for utvidelse ved behov.

Prøvetaking og smittede i Balsfjord

Antall smittede: 1

Prøver tatt: 151 (Storfjord og Balsfjord i fellesskap)

Smittet 1: Vært utenfor kommunen siden februar, smittet og følges opp utenfor Balsfjord

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede siste døgnet var 147 tilfeller, som er forholdsvis lavt og på linje med de siste dagene.

En siste påminnelse før påsken er der:

 1. Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)
 2. Ikke hils med håndtrykk eller gi klem
 3. Og kanskje det mest unormale: hold to meters avstand til hverandre når man treffes, på butikken så vel som et treff rundt ei bålpanne
 4. Ikke samles mer enn fem mennesker samtidig i sosiale lag

Tall fra tirsdag 07.04.20

Troms og Finnmark

Totalt 188 personer er smittet, bare to nye siste døgnet for Troms og Finnmark:

 • 122 i Tromsø (1,5 per 1 000 er altså smittet i byen), ingen det siste døgnet
 • 32 i resten av kommunene i Troms (0,7 per 1000 er smittet), en ny på Senja
 • 34 i Finnmark (en ny siste døgnet)

Innlagte på intensiv avdeling UNN: 8 personer (en mindre siste døgnet). Kapasitet på UNN er 50 senger med mulighet for utvidelse ved behov.

Prøvetaking og smittede i Balsfjord

Antall smittede: 1

Prøver tatt: 145 (Storfjord og Balsfjord i fellesskap)

Smittet 1: Vært utenfor kommunen siden februar, smittet og følges opp utenfor Balsfjord

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede siste døgnet var 88 tilfeller, det laveste det har vært på flere uker. Det er altså tre dager på rad med lave tall på antall smittede i Norge

PÅSKEN

Kriseledelsen i Balsfjord minner på at innbyggere i kommunen skal holde avstand og det skal ikke være fester og sosiale sammenkomster med mer enn fem personer.  Dette er særs viktig nå når vi går inn i påsken.

Tall fra mandag 06.04.20:

Troms og Finnmark

Totalt 186 personer er smittet, bare fire nye siste døgnet for Troms og Finnmark:

 • 122 i Tromsø (1,5 per 1 000 er altså smittet i byen), fire nye siste døgnet
 • 31 i resten av kommunene i Troms (0,7 per 1000 er smittet), ingen nye
 • 33 i Finnmark (ingen nye siste døgnet)

Innlagte på intensiv avdeling UNN: 9 personer (en mindre siste døgnet). Kapasitet på UNN er 50 senger med mulighet for utvidelse ved behov.

Prøvetaking og smittede i Balsfjord

Antall smittede: 1

Prøver tatt: 142 (Storfjord og Balsfjord i fellesskap)

Smittet 1: Vært utenfor kommunen siden februar, smittet og følges opp utenfor Balsfjord

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede siste døgnet var 135 tilfeller, nokså likt fra i går (130) som trolig skyldes at det tas mindre tester i helger. Det er altså to dager på rad med få nye smittede i Norge.

Tall fra søndag 05.04.20

Troms og Finnmark

Totalt 182 personer er smittet, bare to nye siste døgnet for Troms og Finnmark:

 • 118 i Tromsø (1,5 per 1 000 er altså smittet i byen), en ny siste døgnet
 • 31 i resten av kommunene i Troms (0,7 per 1000 er smittet), en ny i Nordreisa
 • 33 i Finnmark (ingen nye siste døgnet)

Innlagte på intensiv avdeling UNN: 9 personer (en mindre siste døgnet). Kapasitet på UNN er 50 senger med mulighet for utvidelse ved behov.

Prøvetaking og smittede i Balsfjord

Antall smittede: 1

Prøver tatt: 130 (Storfjord og Balsfjord i fellesskap)

Smittet 1: Vært utenfor kommunen siden februar, smittet og følges opp utenfor Balsfjord

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede siste døgnet var 130 tilfeller, stor nedgang fra i går (302) som trolig skyldes mindre tester foretas i helger.

Lørdag 04.04.20 ble første smittede innbygger registrert i Balsfjord.

Siden første registrerte smittede i Norge og Nord-Norge, 26.02.20, har Balsfjord ikke hatt noen tilfeller i kommunen vår. I går lørdag kom den første positiv Covid-19, der aktuell person har vært testet i en annen kommune.

Personen har ikke oppholdt seg i Balsfjord de siste ukene, og er ikke i kommunen per i dag. Den smittede er informert og isolert i bolig utenfor kommunen, og heldigvis med milde symptomer. Det er svært liten sjanse for smitte videre internt i Balsfjord. 

Kriseledelsen ser dette som en viktig påminnelse om at Balsfjord ikke er skjermet, og vi råder alle innbyggere om å holde avstand, ingen fester og sosiale sammenkomster med mer enn fem personer.  

 

Tall fra lørdag 04.04.20

Troms og Finnmark

Totalt 180 personer er smittet:

 • 117 i Tromsø (1,4 per 1 000 er altså smittet i byen), ni nye siste døgnet
 • 30 i resten av kommunene i Troms (0,7 per 1000 er smittet), en ny i Lyngen, den første i denne kommunen.
 • 33 i Finnmark (2 ny siste døgnet)
 • Det er tre personer med ukjent lokalisering i går, disse er avklart å tilhøre Tromsø og overført til antallet i dag.

Innlagte på intensiv avdeling UNN: 10 personer (ingen flere de siste tre dagene). Kapasitet på UNN er 50 senger med mulighet for utvidelse ved behov.

Prøvetaking og smittede i Balsfjord og Storfjord

(Det er felles mottak for pasienter)

Antall smittede: 0

Prøver tatt: 130

Alle prøvesvar er så langt negativ (fått svar på de aller fleste). Det har vært en del innbyggere i Storfjord og Balsfjord i kontakt med personer med smitte, disse også er negativ.

Siden utbruddet er det tatt 8131 prøver ved UNN (200 prøver siste døgnet), som betyr at 3,3% av befolkningen i Troms og Finnmark er testet. Av disse er altså 2 av 100 smittet, resterende har altså influensa, forkjølelse eller annet.

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede siste døgnet var 302 tilfeller, en liten økning fra i går (273): denne uken har antall nysmittede stabilisert seg i Norge og noe lavere antall nye tilfeller i Tromsø regionen.

Tallene fra fredag 03.04.20

Troms og Finnmark

Totalt 171 personer er smittet:

 • 108 i Tromsø (1,2 per 1000 er altså smittet i byen), ingen nye tilfeller siste døgnet
 • 29 i resten av kommunene i Troms (1 per 3500 er smittet), ingen nye siste døgnet
 • 31 i Finnmark (1 ny siste døgnet)
 • Det er tre personer med ukjent lokalisering (hvilken kommune de tilhører)

Innlagte på intensiv avdeling UNN: 10 personer (ingen flere siden i går). Kapasitet på UNN er 50 senger med mulighet for utvidelse ved behov.

Prøvetaking og smittede i Balsfjord og Storfjord

(Det er felles mottak for pasienter)

Antall smittede: 0

Prøver tatt: 130

Alle prøvesvar er så langt negativ (fått svar på de aller fleste). Det har vært en del innbyggere i Storfjord og Balsfjord i kontakt med personer med smitte, disse også er negativ.

Siden utbruddet er det tatt 7 931 prøver ved UNN, som betyr at 3,2% av befolkningen i Troms og Finnmark er testet. Av disse er altså 2 av 100 smittet, resterende har altså influensa, forkjølelse eller annet.

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede siste døgnet var 273 tilfeller, en liten nedgang fra i går (280): denne uken har antall nysmittede stabilisert seg og med tydelig reduksjon i Tromsø regionen i samme periode.

Tall for torsdag 02.04.20

Troms og Finnmark

Totalt 167 personer er smittet:

 • 108 i Tromsø (1,2 per 1000 er altså smittet i byen), bare 3 nye tilfeller siste døgnet
 • 29 i resten av kommunene i Troms (1 per 3500 er smittet), ingen nye siste døgnet
 • 30 i Finnmark (2 nye siste døgnet)

Innlagte på intensiv avdeling UNN: 9 personer (en mindre enn i går). Kapasitet på UNN er 50 senger med mulighet for utvidelse ved behov.

Prøvetaking og smittede i Balsfjord og Storfjord (Det er felles mottak for pasienter)

Antall smittede: 0

Prøver tatt: 127

Alle prøvesvar er så langt negativ (fått svar på de aller fleste). Det har vært en del innbyggere i Storfjord og Balsfjord i kontakt med personer med smitte, disse også er negativ.

Siden utbruddet er det tatt 7 602 prøver ved UNN, som er helt i toppen i Norge når det gjelder antall prøver tatt i forhold til befolkningen.   

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede siste døgnet var 280 tilfeller, en liten oppgang fra i går (208): det synes som antall smittede har stabilisert seg de siste fem dagene i Norge og med tydelig reduksjon i Tromsø regionen i samme periode.

Tallene fra onsdag 01.04.20

Troms og Finnmark

Totalt 162 personer er smittet:

 • 105 i Tromsø (1,1 per 1000 er altså smittet i byen), 7 nye tilfeller siste døgnet
 • 29 i resten av kommunene i Troms (1 per 3500 er smittet), en ny i Salangen
 • 28 i Finnmark (3 nye siste døgnet)

Innlagte på intensiv avdeling UNN: 11 personer (en mer enn i går). Kapasitet på UNN er 50 senger per i dag.

Prøvetaking og smittede i Balsfjord og Storfjord

(Det er felles mottak for pasienter)

Antall smittede: 0

Prøver tatt: 120

Alle prøvesvar er så langt negativ (fått svar på de aller fleste).

Siden utbruddet er det tatt 7 500 prøver ved UNN, som er helt i toppen i Norge når det gjelder antall prøver tatt i forhold til befolkningen.   

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede siste døgnet var 208 tilfeller, en liten nedgang fra i går (221): trenden om reduksjon i antall smittede både i Norge og i Tromsø regionen fortsetter.

Tall fra tirsdag 31.03.20

Troms og Finnmark

Totalt 151 personer er smittet:

 • 98 i Tromsø (1,1 per 1000 er altså smittet i byen), 8 nye tilfeller siste døgnet
 • 28 i resten av kommunene i Troms (1 per 3500 er smittet), ingen nye tilfeller siste døgn
 • 25 i Finnmark (1 ny siste døgnet)

Innlagte på intensiv avdeling UNN: 11 personer (en mer enn i går). Kapasitet på UNN er 50 senger per i dag.

Prøvetaking og smittede i Balsfjord og Storfjord (Det er felles mottak for pasienter)

 • Antall smittede: 0
 • Prøver tatt: 113
 • Alle prøvesvar er så langt negativ (fått svar på de aller fleste).

Siden utbruddet er det tatt 7 200prøver ved UNN, og av alle disse prøvene er det 151 med Corona, resten har forkjølelse, influensa eller bare testet. Mer presist: rundt 97% av alle som testes, har ikke Corona. UNN er en av sykehusene som tar mest tester per innbygger. 

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede siste døgnet var 221 tilfeller, en klar oppgang fra i går (123: Det virker som antall nysmittede i Norge og Tromsø har gått noe ned siste dagene. Kommunene i Troms unntatt Tromsø har lave tall på smitte.

Å HOLDE SEG I KOMMUNEN!

De som ikke  reise noen plass, ut av eller innad i kommunen vår, anbefales på det sterkeste om å holde seg hjemme.

Tromsø har høyt antall smittede per innbygger (topp 10 i Norge) og med ukjent smittevei: det anbefales på det sterkeste å vurdere behovet for å gjøre oppdrag/handle i byen i tiden fremover!

Tall fra mandag 30.03.20

Troms og Finnmark

Totalt 140 personer er smittet:

 • 88 i Tromsø (1 per 900 er altså smitteti byen), bare tre nye tilfeller siste døgnet
 • 28 i resten av kommunene i Troms (1 per 3500 er smittet), 5 nye tilfeller siste døgn (første tilfelle i Nordreisa og Salangen, tre nye på Senja)
 • 24 i Finnmark (ingen nye siste døgnet)

Innlagte på intensiv avdeling UNN: 10 personer (opp fra syv i går). Kapasitet på UNN er 50 senger per i dag.

Prøvetaking og smittede i Balsfjord og Storfjord (Det er felles mottak for pasienter)

 • Antall smittede: 0
 • Prøver tatt: 105
 • Alle prøvesvar er så langt negativ (fått svar på de aller fleste).

Siden utbruddet er det tatt 6 941 prøver ved UNN, og av alle disse prøvene er det 140 med Corona, resten har forkjølelse, influensa eller bare testet. Mer presist: rundt 97% av alle som testes, har ikke Corona. UNN er en av sykehusene som tar mest tester per innbygger. 

 

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede siste døgnet var 124 tilfeller, betydelig nedgang fra i går (257) og det laveste på 10 dager. Troms og Finnmark er nr 7 av våre 11 fylker når det gjelder mest smittede per innbygger. Tromsø er nå blant topp 10 kommuner med flest smittede per innbyggere i Norge.

 

Å HOLDE SEG I KOMMUNEN!

 

De som ikke  reise noen plass, ut av eller innad i kommunen vår, anbefales på det sterkeste om å holde seg hjemme.

 

Tromsø har høyt antall smittede per innbygger (topp 10 i Norge) og med ukjent smittevei: det anbefales på det sterkeste å vurdere behovet for å gjøre oppdrag/handle i byen i tiden fremover!

Tall fra søndag 29.03.20

Troms og Finnmark

Totalt 132 personer er smittet:

 • 85 i Tromsø (1 av 910 er smittet), 8 nye tilfeller siste døgnet
 • 23 i resten av kommunene i Troms (1 per 4000 er smittet), 0 nye tilfeller siste døgn
 • 24 i Finnmark (3 nye siste døgnet)

Prøvetaking og smittede i Balsfjord og Storfjord (Det er felles mottak for pasienter)

Antall smittede: 0

Prøver tatt: 105

Alle prøvesvar er så langt negativ (fått svar på de aller fleste).

Siden utbruddet er det tatt 6 851 prøver ved UNN, og av alle disse prøvene er det 132 med Corona, resten har forkjølelse, influensa eller bare testet. Mer presist: rundt 97% av alle som testes, har ikke Corona. UNN er en av sykehusene som tar mest tester per innbygger. 

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede siste døgnet var 257 tilfeller, altså nokså likt fra i går (264). Troms og Finnmark er nr 7 av våre 11 fylker når det gjelder mest smittede per innbygger. Det er særlig Tromsø som skiller seg ut, med en stor økning i antall smittede siden 24.mars. Det er ukjent grunn til smitten (mest trolig smitte fra person til person i hverdagen).

OM KARANTENE OG HOLDE SEG HJEMME!

Hvis du er i karantene, kan du være ute men med avstand til mennesker! Ikke gå på matbutikk eller andre! Be venner eller familie handle matvarer for deg.

De som ikke  reise noen plass, ut av eller innad i kommunen vår, anbefales på det sterkeste om å holde seg hjemme. Hold avstand og bruk sunn fornuft.

Tallene for lørdag 28.03.20

Troms og Finnmark

Totalt 121 personer er smittet:

 • 77 i Tromsø (1 av 1000 er smittet), 15 nye tilfeller siste døgnet
 • 23 i resten av kommunene i Troms (ca 1 per 4000 er smittet), to nye tilfeller der ene var i Harstad og den andre på Senja.
 • 21 i Finnmark (7 nye)

Prøvetaking og smittede i Balsfjord og Storfjord (Det er felles mottak for pasienter)

Antall smittede: 0

Prøver tatt: 105 (egentlig ca 120- flere måtte ta nye pga for lite prøvemateriell)

Alle prøvesvar er så langt negativ (fått svar på de aller fleste).

Siden utbruddet er det tatt rundt 6 600 prøver ved UNN, og av alle disse prøvene er det 121 med Corona, resten har forkjølelse, influensa eller bare testet. Mer presist: rundt 97% av alle som testes, har ikke Corona. UNN er en av sykehusene som tar mest tester per innbygger. 

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede siste døgnet var 264 tilfeller, altså en stor nedgang fra i går (425). Troms og Finnmark er nå nr 7 av våre 11 fylker mtp mest smittede per innbygger. Det er særlig Tromsø som skiller seg ut, med en stor økning i antall smittede siden 24.mars. Det er ukjent grunn til smitten (mest trolig smitte fra person til person i hverdagen).

OM KARANTENE OG HOLDE SEG HJEMME!

Hvis du er i karantene, kan du være ute men med avstand til mennesker! Ikke gå på matbutikk eller andre! Be venner eller familie handle matvarer for deg.

De som ikke  reise noen plass, ut av eller innad i kommunen vår, anbefales på det sterkeste om å holde seg hjemme. Hold avstand og bruk sunn fornuft.

Tall fra fredag 27.03.20

Troms & Finnmark

98 personer, 63 i Tromsø, 35 i Finnmark/andre kommuner (ca 1 per 2600 innbyggere)

 • 10 nye tilfeller er registrert det siste døgnet (8 i Tromsø, 2 i Hammerfest)
 • Siden utbruddet er det tatt rundt 6200 prøver ved UNN, og av alle disse prøvene er det 98 med Corona, resten har forkjølelse, influensa eller bare testet
 • Mer presist: rundt 1 av 65 som har blitt testet for mistenkt Corona, har Corona

Balsfjord og Storfjord (har felles mottak pasienter for prøver)

Antall smittede: 0

Prøver tatt: 98 (egentlig ca 110- flere måtte ta nye pga for lite prøvemateriell)

Alle prøvesvar er så langt negativ (fått svar på de aller fleste).

Hvem som skal ta prøver, vurderes av fastlegen i første omgang og følger retningslinjene fra FHI. Ved tvil om man skal ta prøve eller ikke, vurderes hver enkelt tilfelle/pasient av tre leger i fellesskap. Generelt har det ingen hensikt å ta prøver hvis man ikke har symptomer på Corona- det vil bare gi falsk trygghet.

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede siste døgnet var 425 tilfeller, altså en stor oppgang fra i går (240). Troms og Finnmark har fortsatt lave tall, men Tromsø har hatt en økning siste fire døgn: det er nå smitte uten sikker kilde. Antall pasienter innlagt på UNN har også økt, der antall personer på respirator har gått fra 2 til 4 ila to dager.

OM KARANTENE

Hvis du er i karantene, kan du være ute men med avstand til mennesker! Ikke gå på matbutikk eller andre! Be venner eller familie handle matvarer for deg, eller kontakt Coop Extra Nordkjosbotn eller Storsteinnes om å bringe varene til deg.

 

De som ikke  reise noen plass, ut av eller innad i kommunen vår, anbefales på det sterkeste om å holde seg hjemme. Hold avstand og bruk sunn fornuft.

 

Tall fra torsdag 26.03.20

Troms & Finnmark

88 personer, 55 i Tromsø, 33 i Finnmark/andre kommuner (ca 1 per 3000 innbyggere)

 • 15 nye tilfeller er registrert det siste døgnet (11 av disse direkte eller inndirekte knyttet til fly fra Spania forrige uke)
 • Siden utbruddet er det tatt rundt 6000 prøver ved UNN, og av alle disse prøvene er det 88 med Corona, resten har forkjølelse, influensa eller bare testet
 • Mer presist: rundt 1 av 70 som har blitt testet for mistenkt Corona, har Corona

Balsfjord og Storfjord (har felles mottak pasienter for prøver)

 • Antall smittede: 0
 • Prøver tatt: 92 (egentlig over 100- flere måtte ta nye pga for lite prøvemateriell)
 • Alle prøvesvar er så langt negativ (fått svar på de aller fleste).

Hvem som skal ta prøver, vurderes av fastlegen i første omgang og følger retningslinjene fra FHI. Ved tvil om man skal ta prøve eller ikke, vurderes hver enkelt tilfelle/pasient av tre leger i fellesskap. Generelt har det ingen hensikt å ta prøver hvis man ikke har symptomer på Corona- det vil bare gi falsk trygghet.

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede siste døgnet var 240 tilfeller, altså en liten nedgang fra i går (264). Troms og Finnmark har fortsatt lave tall, men Tromsø har hatt en stor økning siste tre døgn: det er nå smitte uten sikker kilde. Antall pasienter innlagt på UNN har også økt.

VIKTIG ANMODNING

De som ikke  reise noen plass, ut av eller innad i kommunen vår, anbefales på det sterkeste om å holde seg hjemme. Valgene du gjør kan få store konsekvenser for andre! Du kan like gjerne bli smittet rundt bålpanna på fjellet, som på et kjøpesenter i Tromsø.

Tall fra onsdag 25.03.20

Troms & Finnmark

73 personer, 43 i Tromsø, 30 i Finnmark/andre kommuner (ca 1 per 3400 innbyggere)

 • 15 nye tilfeller er registrert det siste døgnet (11 av disse direkte eller inndirekte knyttet til fly fra Spania forrige uke)
 • Siden utbruddet er det tatt rundt 5300 prøver ved UNN, og av alle disse prøvene er det 73 med Corona, resten har forkjølelse, influensa eller bare testet
 • Mer presist: rundt 1 av 70 som har blitt testet for mistenkt Corona, har Corona

Balsfjord og Storfjord (har felles mottak pasienter for prøver)

 • Antall smittede: 0
 • Prøver tatt: 79
 • Alle prøvesvar er så langt negativ (fått svar på de aller fleste)

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede siste døgnet var 264 tilfeller, altså en klar oppgang fra i går (196). Troms og Finnmark har fortsatt lave tall. Enkelte dager, som i går, ser vi stor økning i antall nye tilfeller, dette er i stor grad tilknyttet enten smitte internt i familie eller folk som har returnert fra reise.

Tall fra tirsdag 24.03.20:

Troms & Finnmark

58 personer, 32 i Tromsø, 26 i Finnmark/andre kommuner (ca 1 per 5000 innbyggere)

 • 5 nye tilfeller er registrert det siste døgnet (alle 5 i Tromsø)
 • Siden utbruddet er det tatt rundt 5000 prøver ved UNN, og av alle disse prøvene er det 58 med Corona, resten har forkjølelse, influensa eller bare testet
 • Mer presist: like over 1 av 100 som har blitt testet for mistenkt Corona, har Corona

Balsfjord og Storfjord (har felles mottak pasienter for prøver)

 • Antall smittede: 0
 • Prøver tatt: 73
 • Alle prøvesvar er så langt negativ (fått svar på de aller fleste)

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede siste døgnet var 196 tilfeller, altså en klar nedgang fra dagen før (240). Troms og Finnmark har minst smittede sammen med Nordland og Møre & Romsdal, både i antall og ny-smittede.

Tall fra mandag 23.03.20

Troms & Finnmark

53 personer, 27 i Tromsø, 26 i Finnmark/andre kommuner (ca 1 per 5000 innbyggere)

 • 6 nye tilfeller er registrert det siste døgnet (alle 6 i Tromsø- enkelte knyttet til allerede kjent smittete personer)
 • Siden utbruddet er det tatt rundt 4700 prøver ved UNN, og av alle disse prøvene er det 53 med Corona, resten har forkjølelse, influensa eller bare testet
 • Mer presist: like over 1 av 100 som har blitt testet for mistenkt Corona, har Corona

Balsfjord og Storfjord (har felles mottak pasienter for prøver)

 • Antall smittede: 0
 • Prøver tatt: 73
 • Alle prøvesvar er så langt negativ (fått svar på de aller fleste)

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede siste døgnet var 240 tilfeller, altså en økning fra dagen før (204). Troms og Finnmark har minst smittede sammen med Nordland og Møre & Romsdal, både i antall og ny-smittede.

Tall fra søndag 22. mars 2020

Troms & Finnmark

47 personer, 21 i Tromsø, 26 i Finnmark/andre kommuner (ca 1 per 5000 innbyggere)

 • 12 nye tilfeller er registrert det siste døgnet (2 i Tromsø, 9 i en familie på Stonglandseidet- Senja- og første på Skjervøy)
 • Siden utbruddet er det tatt rundt 4200 prøver ved UNN, og av alle disse prøvene er det 47 med Corona, resten har forkjølelse, influensa eller bare testet
 • Mer presist: like over 1 av 100 som har blitt testet for mistenkt Corona, har Corona

Balsfjord og Storfjord (har felles mottak pasienter for prøver)

 • Antall smittede: 0
 • Prøver tatt: 73
 • Alle prøvesvar er så langt negativ (fått svar på de aller fleste)

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede siste døgnet var 206 tilfeller, altså liten økning fra dagen før (183). Troms og Finnmark har minst smittede sammen med Nordland og Møre & Romsdal, både i antall og ny-smittede.

Tall fra lørdag 21.03.20

Troms & Finnmark

35 personer, 19 i Tromsø, 16 i Finnmark/andre kommuner (1,4 per 1000 innbyggere)

 • Tre nye tilfeller er registrert det siste døgnet (Første tilfelle i Harstad, 2 Tromsø)
 • Siden utbruddet er det tatt rundt 3700 prøver ved UNN, og av alle disse prøvene er det altså bare 35 med Corona, resten har forkjølelse, influensa eller bare testet
 • Mer presist: under 1 av 100 som har blitt testet for mistenkt Corona, har Corona

 

Balsfjord og Storfjord (har felles mottak pasienter for prøver)

Antall smittede: 0

Prøver tatt: 73

Alle prøvesvar er så langt negativ (fått svar på de aller fleste)

 

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede er så og si lik dagen før: det var 183 nye tilfeller, altså en mindre enn fra dagen før. Troms og Finnmark har minst smittede sammen med Nordland og Møre & Romsdal, både i antall og ny-smittede.

Tall pr. fredag 20. mars:

Troms & Finnmark

32 personer, 17 i Tromsø, 15 i Finnmark/andre kommuner (1 per 1000 innbyggere)

 • Fire nye tilfeller er registrert det siste døgnet (1 Senja, 3 Tromsø)
 • Siden utbruddet er det tatt rundt 3400 prøver ved UNN, og av alle disse prøvene er det altså bare 32 med Corona, resten har forkjølelse, influensa eller bare testet
 • Mer presist: under 1 av 100 som har blitt testet for mistenkt Corona, har Corona

Balsfjord og Storfjord (har felles mottak pasienter for prøver)

 • Antall smittede: 0
 • Prøver tatt: 70

Alle prøvesvar er så langt negativ (fått svar på de aller fleste)

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede har økt noe fra i går: det var 184 nye tilfeller, opp fra 106 nye tilfeller fra dagen før. Økningen skyldes i all hovedsak enkelte mindre områder/regioner fra Trondheim og sørover.  Nord-Norge har ingen liknende tendens per i dag.

Tallene fra torsdag 19. mars:

Troms & Finnmark

28 personer, 14 i Tromsø, 14 i Finnmark/andre kommuner (1 per 1000 innbyggere)

 • Ett nytt tilfelle er registrert det siste døgnet (i Alta)
 • Siden utbruddet er det tatt rundt 3200 prøver ved UNN, og av alle disse prøvene er det altså bare 28 med Corona, resten har forkjølelse, influensa eller bare testet
 • Mer presist: under 1 av 100 som har blitt testet for mistenkt Corona, har Corona

Balsfjord og Storfjord (har felles mottak pasienter for prøver)

Antall smittede: 0

Prøver tatt: 64

Alle prøvesvar er så langt negativ (fått svar på de aller fleste)

Utvikling antall smittede i Norge

 • Antall nye smittede går gradvis ned. I går 18.03. var det 106 nye tilfeller, ned fra 115 nye tilfeller fra dagen før. På 10 dager har antall nye tilfeller i Norge blitt mer enn halvert.
 • Siden utbruddet kom i Norge, har totalt 6 personer dødt, gjennomsnittsalderen er 89 år på disse seks personene.
 • Det er tatt over fire- 4- ganger mer tester for Corona den siste uken i forhold til forrige uke i Norge (i media påstår enkelte at vi tar mye mindre/ingen prøver for Corona)

Tallene fra onsdag 18. mars 2020:

Troms & Finnmark

27 personer, 14 i Tromsø, 13 i Finnmark/andre kommuner (1 per 1000 innbyggere)

 • Ett nytt tilfelle er registrert det siste døgnet
 • Siden utbruddet er det tatt rundt 3000 prøver ved UNN, og av alle disse prøvene er det altså bare 27 med Corona, resten har forkjølelse, influensa eller bare testet
 • Mer presist: ca 1 av 100 som blir testet har Corona (altså lav sannsynlighet per i dag)

Balsfjord og Storfjord (har felles mottak pasienter for prøver)

 • Antall smittede: 0
 • Prøver tatt: 51

Alle prøvesvar er så langt negativ (fått svar på de fleste)

Utvikling antall smittede i Norge

Antall nye smittede går gradvis ned. Tirsdag 10.03. var det 215 nye smittede, mens i går 17.03. var det 116 nye tilfeller. Det vil si at det har vært nesten en halvering av nye smittede på åtte dager.

Gjenåpning av skoler - 08.05.20

I henhold til anbefaling fra sentrale myndigheter skal alle klassetrinn være på skolen jevnlig og hver uke fra mandag 11.mai. Det åpnes for lokale tilpasninger både hvilken dag i løpet av uke 20 skolen åpner, og hvordan skoletilbudet skal organiseres for å få dette til. Regjeringen har gitt kommunene mulighet for å kombinere skoleundervisning og fjernundervisning. Det er helt nødvendig dersom anbefalinger i smitteveilederne skal kunne følges opp.

Grunnskolene i Balsfjord kommune vil gradvis åpne igjen fra mandag 11. mai for alle klassetrinn. Det vil tilstrebes så normal drift som mulig, men med nødvendige lokale tilpasninger i henhold til smittevernreglene. Hver skole vil sende ut informasjon om hvordan gjenåpning for 5-10. trinn rent praktisk skal gjennomføres.  Det er noen utfordringer med tanke på kapasitet for skoleskyss.  Vi er i dialog med Troms fylkestrafikk, som er ansvarlig for skoleskyssen, for å finne løsning på dette.

Gradvis gjenåpning vil også gjelde for Voksenopplæringa og Kulturskole.

Besøk til legekontorene - 04.05.20

Besøk til legekontoret

Ta kontakt med legekontoret per telefon for å avtale tid for planlagte timer, blodprøver, injeksjoner og andre undersøkelser, også prøver som er bestilt av sykehuset. Dette er for at vi skal ha best mulig oversikt over hvem som kommer og at vi kan fordele arbeidsoppgaver slik at vi unngår kø/opphopning. Det er fortsatt viktig å unngå for mange mennesker samlet på samme sted, slik som venterommet til legekontoret.

Meistervik legekontor

Meistervik legekontor er nå åpent alle hverdager frem til 16. juni. Dette gjelder KUN for pasienter som ikke har symptomer på influensa, feber, hoste eller liknende.

Vi ber alle i så stor grad som mulig å sende SMS til legekontoret for å avtale timer, blodprøver og andre undersøkelser: vi svarer i løpet av dagen.