Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Viktig melding:

Vi endrer utseendet på hjemmesiden. I en overgang kan noe informasjon være mangelfull.

Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring

All offentlig opplæring i grunnskolen er gratis.

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Norske elever har rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Hvis skolen krever at elevene eller foresatte dekker utgifter i forbindelse med opplæringen, kan du klage til skolen. Det gjelder for eksempel utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletiden, leirskoleopphold, ekskursjoner eller andre turer. Hvis skolen ikke endrer sitt vedtak eller sin praksis, kan du henvende deg til Fylkesmannen, som fører tilsyn med virksomheten i grunnskolen. 

Målgruppe


Kriterier/vilkår


Pris for tjenesten


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende


Partnere


aaa

Lover og retningslinjer

Retten til gratis opplæring er gitt i opplæringsloven § 2-15.

Lover

Forvaltningsloven
Opplæringslova

Forskrifter

Gratisprinsippet

___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Grunnskolene
Epost:wenche.lundberg.riise@balsfjord.kommune.no

Ansvarlig enhet

Avdeling:Grunnskolene
Epost:wenche.lundberg.riise@balsfjord.kommune.no

Andre opplysninger

Opprettet2016-01-12 13:02
Oppdatert:2019-01-08 09:01
Gyldig fra2008-09-12
Gyldig til2020-01-15