Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

På grunn av lave smittetall regionalt  vil smittetallene ikke bli oppdatert. Ved spesielle hendelser vil kriseledelsen legge ut informasjon umiddelbart på hjemmeside og facebook. 

Husk: 

Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, bruk antibac.

Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

 

Les mer

Grunnskoleopplæring for voksne

Alle voksne som av en eller annen grunn mangler grunnskoleopplæring har rett til å få gratis opplæring.

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Du som er over skolepliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring og kan søke om dette. Opplæringen gjelder vanligvis de fagene du trenger for å få vitnemål for fullført grunnskole for voksne. Opplæringen skal tilpasses ditt behov. Det gjelder både omfang, lengde og tidspunkt for undervisningen. Voksne skal ikke plasseres i ordinære klasser sammen med barn og unge.

  Pris for tjenesten

  Opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Alt om voksenopplæring (Udir)
  aaa
 • Lover og forskrifter

  Se spesielt opplæringslova § 4A-1 Rett til grunnskoleopplæring for vaksne

  Lover

  Forvaltningsloven
  Opplæringslova

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Selv om det eksisterer en individuell rett til opplæring, må kommunen få rimelig tid til å planlegge tilbudet. Dette innebærer at du som søker må akseptere at det kan ta en viss tid før opplæringstilbudet blir etablert.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Voksenopplæringa
  Telefon:907 92 604
  Epost:vo@balsfjord.kommune.no
  Postadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES
  Besøksadresse:Torgveien 6 9050 Nordkjosbotn

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Voksenopplæringa
  Telefon:907 92 604
  Epost:vo@balsfjord.kommune.no
  Postadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES
  Besøksadresse:Torgveien 6 9050 Nordkjosbotn
 • Andre opplysninger
  Opprettet
  2016-01-12 13:04
  Oppdatert:
  2020-05-29 14:42
  Gyldig fra
  2008-09-12
  Gyldig til
  2021-01-15