Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

VIKTIG ANMODNING

De som ikke  reise noen plass, ut av eller innad i kommunen vår, anbefales på det sterkeste om å holde seg hjemme. Valgene du gjør kan få store konsekvenser for andre! Du kan like gjerne bli smittet rundt bålpanna på fjellet, som på et kjøpesenter i Tromsø.

 

Les mer

Grunnskoleopplæring for voksne

Alle voksne som av en eller annen grunn mangler grunnskoleopplæring har rett til å få gratis opplæring.

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Du som er over skolepliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring og kan søke om dette. Opplæringen gjelder vanligvis de fagene du trenger for å få vitnemål for fullført grunnskole for voksne. Opplæringen skal tilpasses ditt behov. Det gjelder både omfang, lengde og tidspunkt for undervisningen. Voksne skal ikke plasseres i ordinære klasser sammen med barn og unge.

  Pris for tjenesten

  Opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Alt om voksenopplæring (Udir)
  aaa
 • Lover og forskrifter

  Se spesielt opplæringslova § 4A-1 Rett til grunnskoleopplæring for vaksne

  Lover

  Forvaltningsloven
  Opplæringslova

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Selv om det eksisterer en individuell rett til opplæring, må kommunen få rimelig tid til å planlegge tilbudet. Dette innebærer at du som søker må akseptere at det kan ta en viss tid før opplæringstilbudet blir etablert.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Balsfjord arbeids- og voksenopplæringssenter
  Telefon:77 72 22 49
  Epost:vo@balsfjord.kommune.no
  Postadresse:Rådhuset 9050 STORSTEINNES
  Besøksadresse:Jetmundsenbygget 9050 STORSTEINNES

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Balsfjord arbeids- og voksenopplæringssenter
  Telefon:77 72 22 49
  Epost:vo@balsfjord.kommune.no
  Postadresse:Rådhuset 9050 STORSTEINNES
  Besøksadresse:Jetmundsenbygget 9050 STORSTEINNES
 • Andre opplysninger
  Opprettet
  2016-01-12 13:04
  Oppdatert:
  2019-01-10 14:30
  Gyldig fra
  2008-09-12
  Gyldig til
  2020-01-15