Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

VIKTIG ANMODNING

Tromsø har høyt antall smittede per innbygger (topp 10 i Norge) og med ukjent smittevei: det anbefales på det sterkeste å vurdere behovet for å gjøre oppdrag/handle i byen i tiden fremover!

De som ikke  reise noen plass, ut av eller innad i kommunen vår, anbefales på det sterkeste om å holde seg hjemme. Valgene du gjør kan få store konsekvenser for andre! Du kan like gjerne bli smittet rundt bålpanna på fjellet, som på et kjøpesenter i Tromsø.

 

Les mer

Gravplass

Har du bopel i kommunen har du rett til fri gravplass der, men det eksisterer også andre rettigheter og krav du må ta hensyn til.

 • Generelt om tjenesten

  Tema

  - Helse og omsorg

  Beskrivelse

  Alle som har bopel i kommunen, har rett til fri gravplass i kommunen. Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at også personer uten bopel i kommunen kan få gravplass.

  Etter at fredningstiden er omme, skal den som er ansvarlig for graven, gis anledning til å feste graven. Kistegraver kan festes sammen til ett gravsted. I så fall er den graven som tas i bruk først, fri grav i fredningsperioden. En anonym grav har ingen som er ansvarlig, og gravens plassering er bare kjent for kirkegårdsmyndighetene. Fylkesmannen kan gi tillatelse til askespredning som et alternativ til gravlegging på offentlig gravplass. Hvis gravstedet vil ha en spesielt offentlig interesse, kan Fylkesmannen gi tillatelse til privat gravplass for nedsettelse av askeurne. 

  Kriterier/vilkår

  Fredningsperioden for en grav er minimum 20 år. En fri grav kan ikke belegges med festeavgift i fredningsperioden. Etter at fredningsperioden er utløpt, kan en fri grav benyttes til ny gravlegging og festes. Festetiden skal ikke være lenger enn 20 år. Festet kan imidlertid fornyes.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Partnere

  Kirkelig fellesråd forvalter kommunens gravplasser, men det er kommunen som bevilger pengene til driften.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Lover

  Gravferdsloven

  Forskrifter

  Gravferdsforskriften

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Diverse

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Diverse
 • Andre opplysninger
  Opprettet
  2016-01-12 13:02
  Oppdatert:
  2019-01-08 09:00
  Gyldig fra
  2008-09-19
  Gyldig til
  2020-01-15