Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Gravplass

Har du bopel i kommunen har du rett til fri gravplass der, men det eksisterer også andre rettigheter og krav du må ta hensyn til.

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse og omsorg

Beskrivelse

Alle som har bopel i kommunen, har rett til fri gravplass i kommunen. Kirkelig fellesråd (eller kommunen)  kan gi tillatelse til at også personer uten bopel i kommunen kan få gravplass.

Fri gravplass varer i 20 år. Dette kalles fredningstiden. Hvis de etterlatte ønsker, kan gravplassen leies (festes) videre for nye 20 år av gangen.  

Statsforvalteren kan gi tillatelse til askespredning eller et privat gravsted som et alternativ til gravlegging på offentlig gravplass. 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter

Rett til gravplass er en lovpålagt oppgave for kommunen. Se spesielt gravplassloven § 6 og § 8. 

Lover

Gravplassloven

Forskrifter

Gravferdsforskriften

___
Skjema
Saksbehandling
Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Diverse
Andre opplysninger
Gyldig fra
2008-09-19
Gyldig til
2023-12-31

Tjenester