Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

Husk

Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, bruk antibac.

Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

For fortløpende informasjon om viruset i Norge, følg link:  https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Les mer

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er juridisk hjelp som helt eller delvis dekkes av staten.

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Har du dårlig økonomi og trenger juridisk bistand, kan du søke om fri rettshjelp. Dette innebærer at staten helt eller delvis dekker dine utgifter til advokatbistand samt fri sakførsel i retten.

  Prioriterte sakstyper er:  

  • Familiesaker
  • Erstatning for personskade
  • Oppsigelse/utkastelse av bolig 
  • Oppsigelse/avskjed i arbeidsforhold
  • Trygd
  • Pensjon

  Målgruppe

  Personer som ikke har økonomi til å betale for juridisk rådgivning eller sakførsel.

  Kriterier/vilkår

  • Du har bruttoinntekt eller næringsinntekt som ikke overstiger 246 000 kr for enslige eller 369 000 kr for ektefeller. Formuesgrensen er 100 000 kr 
  • Du har ikke tegnet rettshjelpsforsikring som helt eller delvis dekker dine utgifter til juridisk bistand med mindre særlige forhold gjør det rimelig

  I enkelte tilfeller kan Fylkesmannen gjøre unntak for inntektsgrensen. Uavhengig av inntekt og formue kan det ytes fri rettshjelp

  • i barnevernssaker for Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker
  • i saker om kvinnemishandling
  • når du som voldsoffer går til erstatningssøksmål mot gjerningsmannen

  Advokaten du ønsker å benytte, må normalt holde til i nærheten av der du bor eller oppholder deg.

  Pris for tjenesten

  Personer med bruttoinntekt under kr 100 000,- pr. år betaler ikke egenandel.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  For å få fri rettshjelp må du fylle ut et egenerklæringsskjema der du opplyser om din økonomiske situasjon. Skjemaet sender du til fylkesmannen sammen med opplysninger om hva saken gjelder. Velger du å ta kontakt med en advokat vil denne i mange tilfeller selv kunne innvilge fri rettshjelp, eller hjelpe deg med å sende søknaden videre.

  Skjema

  Fri rettshjelp (egenerklæring, skjema)
  PDF document
  ODT document Søknad om fri rettshjelp

  Vedlegg

  Legg ved utskrift av din siste likning eller annen bekreftelse på din økonomiske situasjon hvis denne har endret seg.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Hovedregelen er at fylkesmannen avgjør saker om fri rettshjelp. I enkelte tilfeller kan imidlertid dette avgjøres av advokaten selv eller av retten ved fri sakførsel.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til fylkesmannen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder fylkesmannen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Justisdepartementet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Diverse
 • Andre opplysninger
  Gyldig fra
  2008-09-19
  Gyldig til
  2021-01-15