Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

Husk

Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, bruk antibac.

Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

For fortløpende informasjon om viruset i Norge, følg link:  https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Les mer

Eierseksjonering/reseksjonering

Seksjonering er å dele en eiendom i flere bruksenheter.  Du kan f.eks. søke om å gjøre en del av en bolig om til leilighet. Reseksjonering er en ny oppdeling av en eiendom som allerede er seksjonert. Du må søke kommunen om seksjonering eller reseksjonering.

 • Generelt om tjenesten

  Tema

  - Bolig og eiendom

  Beskrivelse

  Eierseksjonering er en måte å organisere sameie av fast eiendom på.  En eierseksjon vil være en egen juridisk enhet som kan omsettes og belånes uavhengig av resten av eiendommen eller bruksenhetene. Eierseksjonering egner seg blant annet for oppdeling av boligblokker og horisontaldelte to- og firemannsboliger.

  Målgruppe

  Hus- og bygningseiere

  Kriterier/vilkår

  • Det må knyttes enerett til bruk av bruksenheten
  • Du må lage en sameiebrøk for hver seksjon
  • Bruksenhetens hoveddel må være en klart avgrenset og sammenhengende del av en bygning på eiendommen
  • Hvis det er flere bruksenheter på eiendommen, må alle være del av seksjoneringen
  • Du kan bare søke for én grunneiendom
  • Den seksjonerte boligen må være en lovlig bolig etter reglene i plan- og bygningsloven
  • Det må være mulig å opprette parkeringsplass.
  • Du må oppgi om enheten skal brukes til bolig eller næring.

  For eksisterende bygninger må pålagte bygningsmessige tiltak være gjennomført før seksjonering eller reseksjonering kan skje.

  Pris for tjenesten

  Betalingsregulativ 2020

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Se spesielt § 12, § 13 og § 14 i eierseksjonsloven.
  Se blant annet matrikkellova § 6 Krav om oppmålingsforretning før matrikkelføring

  Lover

  Eierseksjonsloven
  Forvaltningsloven
  Matrikkellova

  Forskrifter

  Forskrift om bruk av standardisert søknad om seksjonering

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Når du skal seksjonere en eiendom må du fylle ut et begjæringsskjema. 

  Kommunen behandler seksjoneringssaken og fører seksjoneringen i matrikkelen. Deretter sender vi melding til tinglysing. Hver seksjon får da opprettet et eget grunnboksblad.

  Se veiledning til utfylling av skjemaene

  Skjema

  Søknad om reseksjonering (pdf)
  Søknad om seksjonering (pdf)

  Vedlegg

  • sameiets vedtekter
  • situasjonsplan
  • plantegninger
  • hvis søknaden gjelder utearealer, må du legge ved rekvisisjon til oppmålingsforretning
  • egenerklæring.
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fatter vi et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til oss innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken 12 uker. Bruker vi mer enn 12 uker, reduseres seksjoneringsgebyret med 25 prosent av det totale gebyret for hver påbegynte uke tidsfristen oversittes.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til oss. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Plan, landbruk og drift
  Postadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES
  Besøksadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES
 • Andre opplysninger
  Gyldig fra
  2008-09-09
  Gyldig til
  2021-01-15