Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Viktig melding:

Vi endrer utseendet på hjemmesiden. I en overgang kan noe informasjon være mangelfull.

Brukermedvirkning i skolen

Alle elever har rett til å medvirke og påvirke egen skolehverdag. Alle foreldre har rett til å medvirke gjennom råd og utvalg.

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Råd og utvalg i skolen har rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som gjelder skolen. De skal holdes løpende orientert om skolemiljøet og har rett til å få dokumentasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Så tidlig som mulig skal de tas med i planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak. Hvis skolen blir klar over forhold ved skolemiljøet som kan virke negativt på elevenes helse, skal elever og foresatte snarest mulig varsles om det.

Ved hver skole skal det være

  • samarbeidsutvalg
  • skolemiljøutvalg
  • elevråd
  • foreldreråd

Kriterier/vilkår

Ingen av rådene eller utvalgene har beslutningsmyndighet, men de gir elever og foreldre anledning til å utveksle meninger og å komme med felles uttalelser.

aaa

Lover og retningslinjer

Opplæringslova kapittel 11 og § 9A-8

Lover

Opplæringslova

___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Grunnskolene
Epost:wenche.lundberg.riise@balsfjord.kommune.no

Ansvarlig enhet

Avdeling:Grunnskolene
Epost:wenche.lundberg.riise@balsfjord.kommune.no

Andre opplysninger

Opprettet2016-01-12 13:03
Oppdatert:2019-01-08 09:00
Gyldig fra2008-09-16
Gyldig til2020-01-15