Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
27. mai:

Informasjon om Korona og vaksinasjon i Balsfjord

  Les mer

Arealplan

Kommuneplanens arealdel

Saken er behandlet i kommunestyret i møte 21. september 2011 hvor det er gjort følgende vedtak:

Jordbruksarealer

Formannskapet har godkjent nytt utkast til arealplankart.

Etter drøftinger med sentrale sektormyndigheter har administrasjonen laget et revidert forslag til arealplankart. Etter formannskapets godkjenning den 14. desember 2010 vil denne utgaven bli kommunens arealplanforslag som en antar sektormyndighetene kan slutte seg til.

arealplanen skal sikre områder til ulike formål

Det første utkastet til ny arealplan er klart.

Den 22. april 2010 behandlet Balsfjord formannskap det første utkastet til ny arealplan. Det vil si at formannskapet tok stilling til hvilke områder i kommunen skal planlegges til hvilke formål.

Ute i naturen

Planprogrammet

Planprogram for kommuneplanens arealdel for tidsrommet 2010 - 2020

mars-april 026_750x563
1