Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på sidenAnsatte
Navn Tittel Telefon
Alf Inge Danielsen Økonomi- og regnskapskonsulent 777 22 222
Alf Olav Lyngstad Frivilligkoordinator / miljøarbeider flerbrukshus Fuglelia 488 81 531
An-Magritt Asplund Enhetsleder 976 11 972
Ane Sofie Gout Lundberg Fagkonsulent 453 43 261
Ann Pedersen Avdelingsleder Miljøtjenesten 995 77 411
Ann-Kathrin Larsen Fagleder Midttun 453 55 327
Anne Sagelv Fagansvarlig servicetorg 940 23 036
Anne-Grethe Heggem Kst. enhetsleder 950 65 630
Annette Kjoshaug Enhetsleder 995 63 385
Arlen Brathen Lunde Sekretær 907 05 848
Arnstein Smevik Brannsjef 905 69 962
Arnt Hansen Ansvarlig havn 909 98 857
Asbjørn Mathisen Vaktmesterassistent 474 53 109
Bengt-Erik Hansen Inspektør 915 64 588
Bente Mathisen Assisterende styrer Mestervik 468 18 141
Birgit Iversen Enhetsleder 940 10 165
Bjørg Lyngedal Helsesekretær - permisjon fra 22.07.24 og ut året 777 22 150
Bjørnar Ryeng-Berglund Miljøarbeider 488 81 532
Bo1 Brukertelefon 966 34 325
Bo2 Brukertelefon 966 34 114
Bodil Aasmundstad Rådgiver 916 28 567
Brynjar Jørgensen Landbrukssjef 966 25 221
Bård Pedersen Vaktmester Kvienskogen, Kuben og Utleieboliger 474 53 106
Cathrin J Soini Ped.leder Grønn avdeling 976 70 149
Cecilie Ingebrigtsen Fagansvarlig ikt 941 52 432
Christer Sætre Vaktmester Nordkjosbotn skole og Nordkjosbotn barnehage 453 74 420
Christina Olsen Kst enhetsleder BBS 902 56 572
Dag Tørstad Planlegger 453 55 171
Edel-Mari Johansen Kontormedarbeider 912 44 554
Einar R Heim Driftstekniker Storsteinnes skole, Moan bad, Moan barnehage og BBS 416 82 824
Eirin Olsen Hjelpemiddellageransvarlig Balsfjord 991 63 953
Elin Sneve Landmåler elin.sneve@balsfjord.kommune.n
Elisabeth Slettvoll Ped.leder Avdeling Vest 918 21 308
Elisabeth Furumo Saksbehandler kommunale avgifter 940 23 164
Elisabeth Mikkelsen Fagleder flyktningtjenesten 918 98 683
Ellen Hemmingsen Skaaraas Fagleder voksenopplæringa 907 92 604
Ellen Rognli Enhetsleder 481 90 434
Else Marie Hamnvik Økonomirådgiver 77 72 20 46
Elvis Bossmann IT konsulent Helse og Omsorg 973 97 359
Eva Gabrielsen Personalsjef 997 49 428
Frode Hansen Enhetsleder 995 19 566 / 777 28 742
Frode Steen Enhetsleder 977 26 396
Geir Kristian Olsen Driftstekniker 991 06 247
Geir Tansø Inspektør 917 93 693 / 777 28 711
Grete Storli Kst enhetsleder Storsteinnes 913 59 707
Gro Lieben Kvalberg Jordmor 900 18 843
Gudmund Larsen Vaktmester Rådhus, BBS og helsesenter 916 29 069
Gulldis-Iren Antonsen Ped.leder Avdeling Øst 918 23 830
Gunn Grønås Konsulent eiendomsskatt 940 23 163
Hanne Lykkedrang Saksbehandler 480 98 769
Hanne Uteng Inspektør 480 79 233
Hans Arne Thomsen Leder forebyggende 901 70 044
Hege Nysted Enhetsleder 404 77 795
Hege Åsheim Biblioteksjef 482 26 250
Ida Eliassen Ped.leder Orange avdeling 906 77 359
Inge Eikelmann Enhetsleder 995 51 505
Inger Louise Pulk Avdelingsleder rus og psykisk helse 404 48 737
Ingvar Stenvoll Ansvarlig vei 909 50 720
Ingvild Westerbeek Ergoterapeut 482 52 165
Ingvill Helberg Kst. helsesykepleier 477 13 104
Irene Skoglund Sjeffysioterapeut 957 91 484
Iselinn Alfredsen Kommunefysioterapeut/frisklivsveileder 482 51 689
Jan Erik Brovoll Psykiatrisk sykepleier 995 77 412
Janne Solvang Møtesekretær 400 20 575
Jarle Borge Driftstekniker 917 33 744
Jeanett Eriksen Barnevernkonsulent 950 85 075
Jeanette Movik Sekretær 966 34 111
Joanna Mikolajczyk Fagleder Kirkeveien 480 02 540
Johan Tore Abelsen IKT-konsulent 982 69 077
June Åsheim Bibliotekar 482 26 250
Kari Anne Trefall Kommunepsykolog 940 11 921
Kathrine Velva Økonomi- og regnskapskonsulent 940 23 018
Kjersti Nilsen Fagansvarlig arkiv 940 11 245
Kjersti Nordhaug Ped.leder Blå avdeling 976 70 149
Kjøkken Brukertelefon 966 34 125
Knut Are Johansen Vaktmester Malangstun og Malangen barnehage 474 53 102
Korttida BBS 73109830
Kristian Berg Driftstekniker 452 86 457
Kristin Johnsen Planlegger 453 55 164
Kristina Schneider Avdelingsleder skjermet avdeling 951 05 993
Kurt Klaussen Controller 453 16 470
Kurt Olsen Fagkonsulent landbruk 77 72 26 32
Kårstua 73109852
Laila Bråten Flyktningkonsulent 957 31 583
Laura Nevala Programrådgiver flyktningtjenesten 453 27 269
Laura Vissmann Fagansvarlig lønn 77 72 20 31
Leif Kristiansen Daglig leder 952 17 640
Lill Indreberg Sykepleier
Lill-Karin Elvestad Bygdebokforfatter 913 77 490
Lillian Pedersen Kommunalsjef organisasjons- og samfunnsutvikling 975 97 570
Line Antonsen Billenstein Administrasjonskonsulent 453 43 414
Line Hansen Assisterende styrer/ped.leder Skrållan 916 38 642
Linn Eriksen Psykisk helsearbeider ungdom/unge voksne 404 27 529
Lise Johansen Personalrådgiver 453 43 043
Liss Mari Sørensen Ped.leder Blå avdeling 941 34 256
Liv Bakkevoll Miljøarbeider 950 77 018
Liv Ervik Lønnsmedarbeider 77 72 20 30
Lone Elise Fredheim Ped.leder Avdeling Nord 918 21 544
Maj Næss Avdelingsleder Aktivitetssenteret 957 60 726
Majken Sande Fagansvarlig regnskap 400 39 091
Maria Bergli Barnevernkonsulent 900 54 869
Maria Kristoffersen Kontorfullmektig 77 72 87 40
Marianne Siikavuopio kst. helsesykepleier 901 80 768
Marianne With-Dahl Kst avdelingsleder Laksvatn 995 77 424
Marie Sagelv Utmo Rådgiver byggesak 947 86 194
Marita Stenvoll Kst ped.leder Orange avdeling 952 09 907
Markku Paanalahti Fysioterapeut 482 52 158
Marte Rasch Lambela Ledende helsesykepleier 453 55 161
Marthe Rognli Ped.leder Avdeling Sør 918 22 276
Marthe Kongsli Barnevernkonsulent 911 03 757
May Tove Johansen Saksbeh. funksjonshemmede 400 31 899
May-Britt Tverbakk Konstituert enhetsleder 476 08 398
Mette Toftaker Kontorfullmektig 777 22 083
Michael Berg Varabrannsjef/Leder beredskap 995 54 811
Mona Karlsen Barnevernkonsulent 916 36 484
Mona Kjosvatn Rådgiver 777 22 082
Mona Strand Kjøkkensjef 904 15 213
Monica G. Kristiansen Helsesekretær 777 22150
Monica Hansen Fagleder avlastnings- og barnebolig 907 00 842
Natalie Martinsen Kst. helsesykepleier 900 15 721
Nils Wiggo Pedersen Ikt konsulent 975 16 288
Nina Havnnes Ped.leder Avdeling Nord 918 21 544
Olga-Lise Holmen Kommunefysioterapeut 957 85 751
Ottar Larsen Vaktmester Laksvatn oppvekstsenter, omsorgsboliger og Roffa 911 75 954
Peter Johansson Keinovuopio Driftstekniker 971 23 393
Rebecca Y. Rehnlund Enhetsleder 45316284
Rebecca Yvonn Rehnlund Fagleder ungdomstrinnet 906 87 956
Rehab/korttid Brukertelefon 966 34 116
Rigmor Hamnvik Kommunalsjef helse og omsorg 950 63 180
Rigmor Sjåberg Kontormedarbeider 777 28 710
Ronald Wolden Rådgiver geodata, kart areal 453 55 296
Ronny Jordnes Rådgiver 482 35 217
Rune Benonisen Enhetsleder 916 43 126 / 777 28 712
Rune Dreyer-Olsen Saksbehandler utslipp 462 80 469
Silje Molund Storbakk Landbruksveileder 45 32 71 98
Silje Nordseth Helsesekretær 777 22150
Siri Hanssen Konstituert enhetsleder 476 08 408
Sissel Granli Helsesekretær 777 22150
Sissel Janne Olsen Fagleder Roffa 906 90 292
Siw Laila Nilsen Avdelingsleder Storstua/Kårstua 406 03 067
Sofie L. Nordahl Helsesekretær 777 22150
Solkroken Brukertelefon 966 34 115
Stefan Swiecki Badevakt/renholder Moan Bad 476 65 016
Steffen Kvien Økonomisjef 412 19 841
Stian Andersen Kst Kommuneoverlege 90573803
Stine Lise Stenvoll Ped.leder Blå avdeling/Ass. styrer 902 32 583
Storstua 73109823
Støa 73109862
Svanhild Sandnes Landbruksveileder 966 34 150
Svein Kristian Pettersen Enhetsleder 941 77 736
Synne Gjerdrum Rådgiver oppvekst 777 22 033
Tanja Nilsen Barnevernkonsulent 909 68 133
Tennesstua 73109840
Therese Henriksen Kontorfullmektig 777 28 730
Therese Sætre Ped.leder Avdeling Øst 918 23 830
Thomas Hansen Brannforebygger 453 75 142
Tommy Hansen Vaktmester Sand skole og Skrållan barnehage 474 53 108
Tone Hågensen Miljøterapeut 954 84 684
Tone Opgård Ped.leder Gul avdeling 952 09 907
Tor Bergum Boligforvalter (Mandag, onsdag og fredag i oddetallsuker - mandag og onsdag i partallsuker) 484 81 101
Tove Beate Engum Barnevernsleder 915 51 416
Tove Kristine Antonsen Fagleder småtrinnet 959 67 559
Trine Guttormsen Enhetsleder 958 47 313
Trude Bråthen Kommunalsjef kultur og oppvekst 990 01 482
Turid Thorsdatter Helsesekretær 777 22 150
Unn Kari Mikkelsen Sekretær 950 78 922
Vakthavende sykepleier Bosenter 905 98 151
Vakttelefon 476 08 398
Vakttelefon Hjemmetjenesten 966 34 323
Vakttelefon vann og avløp 477 04 969
Veronika Karlsen Sykepleier/leder 453 30 129
Vilde Grimstad Helsesykepleier 477 13 104
Øyvind Korsberg Rådmann 930 63 634
Ådel Storbukt Arkivmedarbeider
Åttringen 73109856