Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tone Hågensen

Miljøterapeut

tone.hagensen@balsfjord.kommune.no

Telefon: 954 84 684

Helsesykepleie- og jordmortjenestenAnsatte
Navn Tittel Telefon

BKT

Edel - Mari Johansen kontormedarbeider 912 44 554

Balsfjord kommunalteknikk

Geir Kristian Olsen driftstekniker 991 06 247
Jarle Borge driftstekniker 917 33 744
Kristian Berg driftstekniker 452 86 457
Leif Kristiansen daglig leder 952 17 640
Peter Johansson Keinovuopio driftstekniker 971 23 393
Vakttelefon vann og avløp 477 04 969

Balsfjord sykehjem

Christina Olsen Kst enhetsleder BBS 902 56 572
Eirin Olsen Hjelpemiddellageransvarlig Balsfjord 991 63 953
Korttida BBS 73109830
Kristina Schneider Avdelingsleder skjermet avdeling 951 05 993
Kårstua 73109852
Mona Strand Kjøkkensjef 904 15 213
Siw Laila Nilsen avdelingsleder Storstua/Kårstua 406 03 067
Storstua 73109823
Støa 73109862
Tennesstua 73109840
Vakthavende sykepleier Bosenter 905 98 151
Åttringen 73109856

Barnevern

Jeanett Eriksen Barnevernkonsulent 950 85 075
Maria Bergli Barnevernkonsulent 900 54 869
Marthe Kongsli Barnevernkonsulent 911 03 757
Mona Karlsen Barnevernkonsulent 916 36 484
Tanja Nilsen Barnevernkonsulent 909 68 133
Tove Beate Engum Barnevernsleder 915 51 416

Bibliotek

Hege Åsheim Biblioteksjef 482 26 250
June Åsheim Bibliotekar 482 26 250

Boligtjenesten Funksjonshemmede

Ann-Kathrin Larsen Fagleder Midttun 453 55 327
Hege Nysted Enhetsleder 404 77 795
Joanna Mikolajczyk Fagleder Kirkeveien 480 02 540
Monica Hansen Fagleder avlastnings- og barnebolig 907 00 842
Sissel Janne Olsen Fagleder Roffa 906 90 292

Brann og redning

Arnstein Smevik Brannsjef 905 69 962
Michael Berg Varabrannsjef/Leder beredskap 995 54 811
Trond Fagerli Brannforebygger 480 20 423

Byggforvaltning, vei og havn

Arnt Hansen Ansvarlig havn 909 98 857
Asbjørn Mathisen Vaktmesterassistent 474 53 109
Bård Pedersen Vaktmester Kvienskogen, Kuben og Utleieboliger 474 53 106
Christer Sætre Vaktmester Nordkjosbotn skole og Nordkjosbotn barnehage 453 74 420
Einar R Heim Driftstekniker Storsteinnes skole, Moan bad, Moan barnehage og BBS 416 82 824
Gudmund Larsen Vaktmester Rådhus, BBS og helsesenter 916 29 069
Ingvar Stenvoll Ansvarlig vei 909 50 720
Knut Are Johansen Vaktmester Malangstun og Malangen barnehage 474 53 102
Ottar Larsen Vaktmester Laksvatn oppvekstsenter, omsorgsboliger og Roffa 911 75 954
Stefan Swiecki Badevakt/renholder Moan Bad 476 65 016
Svein Kristian Pettersen Enhetsleder 941 77 736
Tommy Hansen Vaktmester Sand skole og Skrållan barnehage 474 53 108
Tor Bergum Boligforvalter (Mandag, onsdag og fredag i oddetallsuker - mandag og onsdag i partallsuker) 484 81 101

Ergo/fysioterapitjenesten

Ingvild Westerbeek Ergoterapeut 482 52 165
Irene Skoglund Sjeffysioterapeut 957 91 484
Iselinn Alfredsen Kommunefysioterapeut/frisklivsveileder 482 51 689
Markku Paanalahti Fysioterapeut 482 52 158
Olga-Lise Holmen Kommunefysioterapeut 957 85 751

Felleskontor helse-omsorg

Birgit Iversen Enhetsleder 940 10 165
Stian Andersen Kst Kommuneoverlege 90573803
Unn Kari Mikkelsen Sekretær 950 78 922

Helsesykepleie- og jordmortjenesten

Arlen Brathen Lunde Sekretær 907 05 848
Gro Lieben Kvalberg Jordmor 900 18 843
Marianne Siikavuopio kst. helsesykepleier 901 80 768
Marte Rasch Lambela Ledende helsesykepleier 453 55 161
Natalie Martinsen Kst. helsesykepleier 900 15 721
Tone Hågensen Miljøterapeut 954 84 684
Vilde Grimstad Helsesykepleier 477 13 104

Hjemmetjenesten Nordkjosbotn/Laksvatn

Anne-Grethe Heggem Avdelingsleder Nordkjosbotn 950 65 630
Bente Norheim Avdelingsleder Laksvatn 995 77 424
Bente Seljelv Enhetsleder 905 03 160

Hjemmetjenesten Storsteinnes

Grete Storli Kst enhetsleder Storsteinnes 913 59 707

Kultur og integrering

Elisabeth Mikkelsen Fagleder flyktningtjenesten 918 98 683
Ellen Hemmingsen Skaaraas Fagleder voksenopplæringa 907 92 604
Frode Steen Enhetsleder 977 26 396
Laila Bråten flyktningkonsulent 957 31 583

Laksvatn oppvekstsenter

Geir Tansø Inspektør 917 93 693 / 777 28 711
Rigmor Sjåberg Kontormedarbeider 777 28 710
Ronny Jordnes Rådgiver 482 35 217
Rune Benonisen Enhetsleder 916 43 126 / 777 28 712

Legetjenesten

Bjørg Lyngedal Helsesekretær 777 22 150
Madeleine Markussen Hjelpepleier 777 22 150
Monica G. Kristiansen Helsesekretær 777 22150
Silje Nordseth Helsesekretær 777 22150
Sissel Granli Helsesekretær 777 22150
Sofie L. Nordahl Helsesekretær 777 22150
Veronika Karlsen Sykepleier/leder 453 30 129

Malangen barnehage

An-Magritt Asplund Enhetsleder 976 11 972
Bente Mathisen Avdelingsleder
Siv M. Krogh Avdelingsleder Skrållan 916 38 642

Malangstun

Bo1 Brukertelefon 966 34 325
Bo2 Brukertelefon 966 34 114
Enhetsleder Malangstun Enhetsleder 940 12 826
Jeanette Movik Kontormedarbeider 966 34 111
Kjøkken Brukertelefon 966 34 125
May-Britt Tverbakk Avdelingsleder boavdeling 476 08 398
Rehab/korttid Brukertelefon 966 34 116
Siri Hanssen Avdelingsleder hj.tj-korttidsavd. 476 08 408
Solkroken Brukertelefon 966 34 115
Vakttelefon 476 08 398
Vakttelefon Hjemmetjenesten 966 34 323

Moan barnehage

Ann Elin Steen Ped.leder Orange avdeling 941 36 504
Cathrin J Soini Ped.leder Blå avdeling 976 70 149
Kjersti Nordhaug Ped.leder Blå avdeling 976 70 149
Liss Mari Sørensen Ped.leder Grønn avdeling 941 34 256
Marita Stenvoll Barnehagelærer Orange avdeling 952 09 907
Stine Lise Stenvoll Ped.leder Grønn avdeling/Ass. styrer 902 32 583
Tone Opgård Ped.leder Gul avdeling 952 09 907
Trine Guttormsen Enhetsleder 958 47 313
Veronika Jensen Ped.leder Gul avdeling 952 09 907

Nordkjosbotn barnehage

Ellen Rognli Ped.leder Avdeling Vest 918 21 308
Gulldis-Iren Antonsen Ped.leder Avdeling Øst 918 23 830
Lone Elise Fredheim Ped.leder Avdeling Sør 918 22 276
Nina Havnnes Ped.leder Avdeling Nord 918 21 544
Sigrid Kanstad Enhetsleder 906 77 359

Nordkjosbotn skole

Annette Kjoshaug Enhetsleder 995 63 385
Bengt-Erik Hansen Inspektør 915 64 588
Bodil Aasmundstad Rådgiver 916 28 567
Therese Henriksen Kontorfullmektig 777 28 730

Personalenhet

Anne Sagelv Fagansvarlig servicetorg 940 23 036
Cecilie Ingebrigtsen Fagansvarlig ikt 941 52 432
Eva Gabrielsen Personalsjef 997 49 428
Janne Solvang Møtesekretær 400 20 575
Johan Tore Abelsen IKT-konsulent 982 69 077
Kjersti Nilsen Fagansvarlig arkiv 940 11 245
Line Billenstein Administrasjonskonsulent 453 43 414
Lise Johansen Personalrådgiver 453 43 043
Nils Wiggo Pedersen Ikt konsulent 975 16 288
Ådel Storbukt Arkivmedarbeider

Plan og landbruk

Brynjar Jørgensen Landbrukssjef 966 25 221
Dag Tørstad Planlegger 453 55 171
Elin Sneve Landmåler elin.sneve@balsfjord.kommune.n
Elisabeth Furumo Saksbehandler kommunale avgifter 940 23 164
Inge Eikelmann Enhetsleder 995 51 505
Kristin Johnsen Planlegger 453 55 164
Kurt Olsen Fagkonsulent landbruk 77 72 26 32
Marie Sagelv Utmo Rådgiver 947 86 194
Ronald Wolden Rådgiver geodata, kart areal 453 55 296
Silje Molund Storbakk Landbruksveileder 45 32 71 98
Svanhild Sandnes Landbruksveileder 966 34 150

Psykisk helse og ReHabilitering

Alf Olav Lyngstad Frivilligkoordinator / miljøarbeider flerbrukshus Fuglelia 488 81 531
Ann Pedersen Fagleder Miljøtjenesten 995 77 411
Bjørnar Ryeng-Berglund Miljøarbeider 488 81 532
Inger Louise Pulk Fagleder rus 404 48 737
Inger-Lill Esekielsen Sandbukt 958 25 313
Jan Erik Brovoll Miljøarbeider 995 77 412
Lill Indreberg Sykepleier
Lisa Danielsen Kommunepsykolog 940 11 921
Liv Bakkevoll Miljøarbeider 950 77 018
Maj Næss Fagleder Sandbukt 957 60 726
May Tove Johansen Saksbeh. funksjonshemmede 400 31 899

Rådmannen

Lill-Karin Elvestad Bygdebokforfatter 913 77 490
Lillian Pedersen Kommunalsjef organisasjons- og samfunnsutvikling 975 97 570
Rigmor Hamnvik Kommunalsjef helse og omsorg 950 63 180
Synne Gjerdrum Rådgiver oppvekst 777 22 033
Trude Bråthen Kommunalsjef kultur og oppvekst 990 01 482
Øyvind Korsberg Rådmann 930 63 634

Sand skole

Frode Hansen Enhetsleder 995 19 566 / 777 28 742
Hanne Uteng Inspektør 480 79 233
Maria Kristoffersen Kontorfullmektig 77 72 87 40

Storsteinnes skole

Mette Toftaker Kontorfullmektig 777 22 083
Mona Kjosvatn Rådgiver 777 22 082
Rebecca Yvonn Rehnlund Fagleder ungdomstrinnet 906 87 956
Tove Kristine Antonsen Fagleder småtrinnet 959 67 559
Yvonne Jakobsen Enhetsleder 918 58 704

Økonomienhet

Alf Inge Danielsen Økonomi- og regnskapskonsulent 777 22 222
Else Marie Hamnvik Økonomirådgiver 77 72 20 46
Kathrine Velva Økonomi- og regnskapskonsulent 940 23 018
Kurt Klaussen Controller 453 16 470
Laura Vissmann Fagansvarlig lønn 77 72 20 31
Liv Ervik Lønnsmedarbeider 77 72 20 30
Majken Sande Fagansvarlig regnskap 400 39 091
Steffen Kvien Økonomisjef 412 19 841