Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Informasjon om Korona og vaksinasjon i Balsfjord

HENVENDELSER OM COVID-19 VAKSINASJON: 404 36 469 Mail: covid19@balsfjord.kommune.no Les mer

Ann Elin Steen

Ped.leder Orange avdeling

ann.elin.steen@balsfjord.kommune.no

Telefon: 941 36 504

Moan barnehageAnsatte
Navn Tittel Telefon

Balsfjord kommunalteknikk

Jarle Borge 917 33 744
Leif Kristiansen Daglig leder 952 17 640
Odd-Harald Biribakken Strand 905 44 410
Peter Johansson Keinovuopio 971 23 393

Balsfjord sykehjem

Christina Olsen avdelingsleder Storstua og Kårstua 902 56 572
Egil Vesterelv Hjelpemiddelsentralen 991 63 953
Karin Dille Kontorfullmektig 77 72 22 65
Kim Andre Eriksen leder korttia/Tennesstua 453 76 866
Korttida BBS 73109830
Kristina Schneider Avdelingsleder skjermet avdeling 951 05 993
Kårstua 73109852
Mona Strand Kjøkkensjef 904 15 213
Nina Haugli Enhetsleder 940 32 484
Storstua 73109823
Støa 73109823
Tennesstua 73109840
Vakthavende sykepleier Bosenter 905 98 151
Åttringen 73109856

Barnevern

Lisa Mari Ingebrigtsen Føre Barnevernkonsulent 950 85 075
Maria Bergli Barnevernkonsulent 900 54 869
Marthe Kongsli Eliassen Barnevernkonsulent 911 03 757
Mona Karlsen Barnevernkonsulent 916 36 484
Tanja Nilsen Barnevernkonsulent 909 68 133
Tove Beate Engum Barnevernsleder 915 51 416

Bibliotek

Hege Åsheim Biblioteksjef 482 26 250
June Åsheim Bibliotekar 482 26 250

Boligtjenesten Funksjonshemmede

Hege Nysted Enhetsleder 404 77 795
Joanna Mikolajczyk Fagleder Kirkeveien 480 02 540
Monica Hansen Fagleder avlastnings- og barnebolig 907 00 842
Sissel Janne Olsen Fagleder Roffa 906 90 292

Brann og redning

Kai Storbakk Varabrannsjef/leder beredskap 906 11 851
Mauritz Fause Brannmester 950 33 904
Trond Fagerli Feier 480 20 423
Vegard Skogmo Fause Feier 971 51 257
Øystein Solstad Brannsjef 77 79 07 01

Byggforvaltning, vei og havn

Arnt Hansen Ansvarlig havn 909 98 857
Asbjørn Mathisen Vaktmesterassistent 474 53 109
Bård Pedersen Vaktmester utleiebygg/komm. boliger 474 53 106
Christer Sætre Vaktmester rådhus 453 74 420
Einar R Heim Driftstekniker Storsteinnes skole/Moan bad 416 82 824
Glenn Karlsen Driftstekniker BBS 915 67 473
Ingvar Stenvoll Ansvarlig vei 909 50 720
Ivar Heide Vaktmester Nordkjosbotn skole 474 53 104
Knut Are Johansen Vaktmester Malangstun 474 53 102
Ottar Larsen Vaktmester Laksvatn oppvekstsenter 911 75 954
Stefan Swiecki Badevakt/renholder Moan Bad 476 65 016
Svein Kristian Pettersen Enhetsleder 941 77 736
Tommy Hansen Vaktmester Sand skole 474 53 108
Vigdis Løvmo Badevakt 467 77 950

Ergo/fysioterapitjenesten

Bente Larssen Kommuneergoterapeut 482 52 165
Irene Skoglund Sjeffysioterapeut 957 91 484
Iselin Gjerde Kommunefysioterapeut 482 52 158
Sigrid Dragset Kommunefysio/frisklivsveileder 482 51 689

Felleskontor helse-omsorg

Birgit Iversen Enhetsleder 940 10 165
Ingvild Westerbeek Saksbehandler koordinerende enhet 480 98 769
Stian Andersen Kst Kommuneoverlege 90573803
Unn Kari Mikkelsen Kontormedarbeider 950 78 922

Helsesykepleie- og jordmortjenesten

Arlen Brathen Lunde Sekretær 907 05 848
Gro Lieben Kvalberg Jordmor 900 18 843
Lill Indreberg Sykepleier flyktningtj.
Marianne Siikavuopio kst. helsesykepleier 901 80 768
Sofie Engstad Miljøterapeut 900 15 721
Tone Hågensen Miljøterapeut 954 84 684
Vilde Grimstad Helsesykepleier 477 13 104

Hjemmetjenesten Nordkjosbotn/Laksvatn

Anne-Grethe Heggem Avd.leder Nordkjosbotn 950 65 630
Bente Norheim Avdelingsleder Laksvatn 995 77 424
Bente Seljelv Enhetsleder 905 03 160

Hjemmetjenesten Storsteinnes

Grete Storli Avdelingsleder Storsteinnes 913 59 707

Kreftsykepleier

Else Bjørvik Kreftsykepleier 966 26 220
Karin Sørli Kreftsykepleier 995 77 420

Kultur og integrering

Elisabeth Mikkelsen Fagleder flyktningtjenesten 918 98 683
Laila Bråten flyktningkonsulent 957 31 583
Roy Hansen Enhetsleder 905 88 656
Wenche Lundberg Riise fagleder 90792604

Laksvatn oppvekstsenter

Rigmor Sjåberg Kontormedarbeider 77 72 87 10
Rune Benonisen Enhetsleder

Legetjenesten

Bjørg Lyngedal helsesekretær 77 72 21 50
Monica G. Kristiansen Helsesekretær 777 22150
Silje Nordseth Helsesekretær 777 22150
Sissel Granli Helsesekretær 777 22150
Sofie L. Nordahl Helsesekretær 777 22150
Veronika Karlsen Sykepleier/leder 947 99 272

Malangen barnehage

An-Magritt Asplund Enhetsleder 976 11 972
Linn-Kristin Ingebrigtsen Avdelingsleder Mestervik 77 72 33 55
Siv M. Krogh Avdelingsleder Skrållan 916 38 642

Malangstun

Bo1 Brukertelefon 966 34 325
Bo2 Brukertelefon 966 34 114
Ingeborg Larsen Kontormedarbeider 966 34 111
Jean Yu Fagleder boavdeling 476 08 398
Kjøkken Brukertelefon 966 34 125
Marit Tollefsen Enhetsleder 940 12 826
Rehab/korttid Brukertelefon 966 34 116
Siri Hanssen Fagleder hj.tj-korttidsavd. 476 08 408
Solkroken Brukertelefon 966 34 115
Vakttelefon 476 08 398
Vakttelefon Hjemmetjenesten 966 34 323

Moan barnehage

Ann Elin Steen Ped.leder Orange avdeling 941 36 504
Cathrin J Soini Ped.leder Blå avdeling 976 70 149
Kjersti Nordhaug Ped.leder Blå avdeling 976 70 149
Liss Mari Sørensen Ped.leder Grønn avdeling 941 34 256
Marita Stenvoll Barnehagelærer Gul avdeling 952 09 907
Stine Lise Stenvoll Ped.leder Orange avdeling/Ass. styrer 902 32 583
Tone Opgård ped.leder Gul avdeling 952 09 907
Trine Guttormsen Enhetsleder 958 47 313

Nordkjosbotn barnehage

Ellen Rognli Ped.leder Avdeling Vest 918 21 308
Gulldis-Iren Antonsen Ped.leder Avdeling Øst 918 23 830
Lone Elise Fredheim Ped.leder Avdeling Sør 918 22 276
Sigrid Kanstad Enhetsleder 906 77 359
Wenche Pettersen Ped.leder Avdeling Nord 918 21 544

Nordkjosbotn skole

Bengt-Erik Hansen Inspektør 940 12 821
Bodil Aasmundstad Rådgiver 916 28 567
Jorunn Andreassen Kontorfullmektig 77 72 87 30
Trude Bråthen Enhetsleder 990 01 482

Personalenhet

Anne Sagelv Fagansvarlig servicetorg 940 23 036
Cecilie Ingebrigtsen Fagansvarlig ikt 941 52 432
Edel-Mari Johansen Fagansvarlig arkiv 940 11 245
Eva Gabrielsen Personalsjef 997 49 428
Janne Solvang Møtesekretær 400 20 575
Line Antonsen Billenstein Administrasjonskonsulent 453 43 414
Lise Johansen Personalrådgiver 453 43 043
Nils Wiggo Pedersen Ikt konsulent 975 16 288
Robin Heggås Ikt-medarbeider 906 63 198
Ådel Storbukt Arkivmedarbeider

Plan og landbruk

Astrid Sandbæk Rådgiver byggesak 947 86 194
Dag Tørstad Planlegger 77 72 21 10
Elin Sneve Landmåler elin.sneve@balsfjord.kommune.n
Elisabeth Furumo saksbehandler kommunale avgifter 940 23 164
Inge Eikelmann enhetsleder 995 51 505
Kurt Olsen Fagkonsulent landbruk 77 72 26 32
Ronald Wolden Rådgiver geodata, kart areal 77 72 26 30
Silje Storbakk Landbruksveileder 77 72 26 34
Yngve Tregren rådgiver/byggesak 484 81 046

Psykisk helse og ReHabilitering

Alf Olav Lyngstad Miljøarbeider Bulahuset 488 81 531
Ann Pedersen Fagleder Miljøtjenesten 995 77 411
Bjørnar Ryeng-Berglund Miljøarbeider 488 81 532
Inger-Lill Esekielsen Sandbukt 958 25 313
Jan Erik Brovoll Miljøarbeider 995 77 412
Liv Bakkevoll Miljøarbeider 950 77 018
Maj Næss Fagleder Sandbukt 957 60 726
May Tove Johansen Saksbeh. funksjonshemmede 400 31 899
Mille Johanne Løvlund Fritidsassistent 404 36 468

Rus- og psykisk helse

Svein-Arne Kristiansen fagleder rus

Rådmannen

Benedicte Helen Lilleng Kommunalsjef
Lillian Pedersen Kommunalsjef organisasjons- og samfunnsutvikling 975 97 570
Rigmor Hamnvik Kommunalsjef helse og omsorg 950 63 180
Synne Gjerdrum Rådgiver oppvekst 777 22 033
Øyvind Korsberg Rådmann 930 63 634

Sand skole

Frode Hansen Inspektør 995 19 566
Marianne Heimro Kontorfullmektig 77 72 87 40
Rune Jacobsen Enhetsleder 915 89 804

Storsteinnes skole

Bjørn Dølvik Johansen Fagleder ungdomstr. 906 50 141
John-Terje Sørensen Enhetsleder 414 25 614
Mette Toftaker Kontorfullmektig 777 22 083
Mona Kjosvatn Rådgiver 777 22 082
Rebecca Yvonn Rehnlund Fagleder småtrinnet 906 87 956

Økonomienhet

Alf Inge Danielsen Faktura-medarbeider 777 22 222
Bente Grønås Fagansvarlig lønn 77 72 20 31
Else Marie Hamnvik Økonomirådgiver 77 72 20 46
Kurt Klaussen Fagansvarlig regnskap, vikar 400 39 091
Liv Ervik Lønnsmedarbeider 77 72 20 30
Mona Grønås Konsulent 940 23 018
Silje Jakobsen Sekretær, servicetorg, eiendomskatt, tippemidler 940 23 163
Steffen Kvien Økonomisjef 412 19 841