Hansker og avfallssekker kan hentes på rådhuset i 2.etasje.

1. Kontakt oss for å registrere ditt ryddelag, og få tildelt strand og informasjon. Aksjonen må registreres innen en uke etter at den fant sted.             

Vi presiserer at ryddingen skal foregå langs strandsonen, elver og innsjøer.

2. Containere plasseres der det er størst behov. Brennbart restavfall i container og metall/jernavfall plasseres ved siden av container. Innsamling av drivtømmer omfattes ikke av ryddeaksjonen. Ta kontakt dersom du har informasjon om områder med store mengder avfall slik at container kan plasseres der det er størst behov.

3. Ta bilder før og etter ryddeaksjon. Ta bilder av samlet mengde avfall og registrer i Rent hav eller Rydde. Bruk «ryddeknagg» #SenjaAvfallTilskudd2024. Statens naturoppsyn (SNO) kan kontrollere om ryddingen er gjennomført. 

STRENDER KAN RYDDES HELE SOMMERHALVÅRET!

Tips til en god ryddeaksjon

Ta kontakt dersom du har spørsmål angående strandrydding:

Ane Sofie Gout Lundberg

Telefon: 45343261

asgl@balsfjord.kommune.no