Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Smittevern i skolen under covid-19-utbruddet

Skolen følger myndighetenes retningslinjer for smittevern slik at elever og foresatte kan være trygge på at smittevernet ivaretas.

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Smittevernstiltak for covid-19

Prinsippene for smitteforebygging i skolen er:
 1. syke personer skal ikke være i skolen
 2. god hygiene
 3. redusert kontakt mellom personer

Om sykdom i skolen

Elever skal komme på skolen
 • når de ikke har symptomer på sykdom
 • ved gjennomgått luftveisinfeksjon, kan elever komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn
 • hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har påvist covid-19
 • de har kjent pollenallergi med typiske symptomer
 • de har rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon.
Elever kan ikke komme på skolen når:
 • de har luftveissymptomer eller sykdomsfølelse, selv milde symptomer
 • de har bekreftet covid-19-infeksjon
 • de er i husstanden til en med bekreftet covid-19. Hvis noen i husstanden er bekreftet smittet, skal eleven være i karantene.
Når sykdom oppstår på skolen/SFO
Elever som får symptomer på luftveisinfeksjon må gå hjem eller bli hentet så fort som mulig. De bør ikke ta offentlig transport. Elever som må hentes vil vente på et eget rom eller ute, sammen med en ansatt.
Foresatte
Foresatte som er i karantene eller har symptomer, skal ikke følge eller hente på SFO.
Ansatte
Ansatte i skolen har de samme restriksjonene som elevene.

Om hygiene i skolen

Håndhygiene
Ansatte og elever vasker hender ofte og grundig i minst 20 sekunder. Hendene tørkes med tørkepapir.
Elevene skal vaske hender
 • før man drar hjemmefra og når man kommer hjem
 • når man kommer til skole/SFO
 • etter hosting/nysing
 • etter toalettbesøk
 • før og etter måltider
 • etter man kommer inn fra uteaktivitet/friminutt
 • ved synlig skitne hender.
Hånddesinfeksjon plasseres på steder der det ikke er mulig å vaske hender (for eksempel i garderoben).
Hostehygiene
Elever oppfordres til å hoste eller nyse i albuekroken og til å unngå å røre ansiktet eller øyenene sine.
Renhold
Under covid-19-utbruddet vil det være forsterket renhold i skolen. Utsatte steder som får forsterket renhold er
 • toaletter og vaskeservanter
 • spisebord
 • dørhåndtak, trappegelendre, stoler og bordflater
 • leker, sportsutstyr, nettbrett, tastaturer.

Redusert kontakthyppighet

Hver skole gjør lokale tiltak for å begrense nærkontakt mellom elevene og mellom de yngste elevene og ansatte. Eksempler er
 • fysisk kontakt begrenses
 • etablering av faste grupper
 • bruke store lokaler hvis mulig
 • minst mulig bytte av rom
 • faste pulter og spiseplasser
 • økt bruk av uteskole
 • spredte oppmøtesteder
 • ulike tidspunkt for friminutt
 • begrense deling av mat, skrivesaker, nettbrett og annet materiell.

 

Målgruppe


Kriterier/vilkår


Pris for tjenesten


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere


aaa
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten


Vedlegg


Søknadsfrist


Saksbehandling

Saksbehandling


Saksbehandlingstid


Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med skolens smittevern, hygiene eller renhold kan du klage direkte til skolens ledelse. Du kan også sende en skriftlig klage til kommunen. Dersom kommunen avviser henvendelsen eller kommer frem til at det ikke er grunn til å gi pålegg om retting til skolen, kan du fremme en formell klage på dette vedtaket. Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket fra kommunen.
Du kan også klage til statsforvalteren i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten.

Andre opplysninger
Oppdatert:
2023-01-06 14:33
Gyldig fra
2021-01-05
Gyldig til
2023-12-31