Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

Husk

Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, bruk antibac.

Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

For fortløpende informasjon om viruset i Norge, følg link:  https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Les mer

Skolefritidsordning (SFO)

Har du barn i 1. til 4.-klasse kan du søke om plass for barnet i skolefritidsordningen (SFO).

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Du kan søke om plass for barnet ditt i skolefritidsordning (SFO). Det  er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse og til elever med særskilte behov i 1. til 7. klasse.

  Målgruppe

  Elever i grunnskolen som er bosatt i kommunen.

  Kriterier/vilkår


  Pris for tjenesten


  Redusert betaling for elever på 1. og 2. trinn.
  Hvis den ordinære prisen er mer enn 6 % av den samlede årlige inntekten til familien, har du rett til en redusert pris. 

  Barn med særskilte behov
  Dersom du har et barn med særskilte behov og som dermed får et SFO-tilbud, skal tilbudet være gratis for barn i 5.- 7. trinn.

  Betalingsregulativ 2020

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende


  Partnere


  aaa
 • Lover og forskrifter

  Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se spesielt opplæringslova § 10-9 Politiattest og § 13-7 Skolefritidsordninga.

  Se også forskrift til opplæringslova §§ 1B-1 til 1B-3.

  Lover

  Forvaltningsloven
  Opplæringslova

  Forskrifter

  Forskrift til opplæringslova

  Retningslinjer

  Regelverk for SFO

  Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og skolefritidsordning

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Når du søker om redusert betaling må du informere om:

  •  din sivilstand
  •  hvis du ikke har felles barn med din ektefelle/samboer/partner må du informere om det
  •  din eller husholdets samlede brutto inntekt
  •  dersom du ikke bor sammen med barnets andre forelder, må du informere om det. Det er inntekten til den forelderen som bor på barnets folkeregistrerte adresse som brukes til å beregne inntekt.

  Søknaden sendes til kommunen.

  Skjema

  SFO - søknad om plass/endring

  Vedlegg


 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:SFO
  Epost:lillian.pedersen@balsfjord.kommune.no

  Kontaktpersoner

  Navn:Lillian Pedersen
  Tittel:Kommunalsjef oppvekst
  Telefon:77 72 20 28
  Epost:lillian.pedersen@balsfjord.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Gyldig fra
  2008-09-23
  Gyldig til
  2021-01-15