MANDAG 10. JUNI KL. 13.00-15.00 PÅ RÅDHUSET, STORSTEINNES

Påmelding innen fredag 7. juni:

Balsfjord Næringsutvikling

Heidi Johnsen

heidi@plenum.design

934 19 656