Balsfjord kommune har 1 stk. 100% stilling som havneansvarlig, som er ansvarlig for havneaktiviteten til kommunen.

Da havnekapasiteten til tider er sprengt, jobber Balsfjord kommune aktivt med å få utvidet havne- og lagringsområdet i havna.