Innspill
Uttalelser må påføres følgende tittel: «Innspill: forslag til detaljregulering for Høyset - med Plan-ID 272» og sendes på e-post til postmottak@balsfjord.kommune.no eller til postadresse Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes innen 09.06.2022.

Plandokumenter:
Planbeskrivelse
Planbestemmelser
Plankart
Plansak for offentlig ettersyn
Vedlegg - Illustrasjonsplan
Vedlegg - KUreindrift
Vedlegg - Notat - flomvurdering
Vedlegg - ROS
Vedlegg - VA-notat