Ordinasjon og innsettelse av den nye sognepresten vil foregå i Malangen kirke fradag 5. juni på ettermiddagen med biskop og prost tilstede.