Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Leksehjelp i grunnskolen

Alle elever på barne- og ungdomsskolen har rett til å få leksehjelp på skolen. Antall timer med leksehjelp kan variere fra trinn til trinn.

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Kommunen plikter å ha et tilbud om gratis leksehjelp i grunnskolen. Kommunen kan fordele leksehjelpen fritt på 1.–10. årstrinn. Leksehjelpen skal gi elevene hjelp med skolearbeidet, og regnes ikke som en del av opplæringen, men skal ses i sammenheng med denne. Det er frivillig om man vil delta. Kommunen plikter å informere foreldrene om retten til leksehjelp og tilbudet som gis. Kommunen skal sørge for at elevene i leksehjelpen har et forsvarlig tilsyn og at det psykososiale miljøet er godt.

Formålet med leksehjelpen er å gi elevene støtte i læringsarbeidet, mestringsfølelse, gi gode rammer for selvstendig arbeid og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

Kriterier/vilkår

  • Det skal tilbys minimum åtte timer leksehjelp per uke fordelt til elever i grunnskolen
  • De åtte timene fordeles fritt på årstrinnene 1–10, slik kommunen avgjør
  • Det er ikke noe krav om at leksehjelperne skal ha pedagogisk kompetanse
  • Krav om politiattest gjelder også for ansatte i leksehjelpen
  • Elevgruppen skal ikke være større enn det som er trygt og pedagogisk forsvarlig

For skoleåret 13/14 gjelder følgende:

Sand skole har ikke leksehjelp pga ingen påmeldte.
Storsteinnes skole - mandager og tirsdager fra kl 14:30-15:30
Laksvatn oppvekstsenter - mandager tom. torsdager kl 14:35-15:05
Nordkjosbotn skole - tirsdager og torsdager kl 14:15-15:15
Malangseidet oppvekstsenter - mandager og torsdager kl 13:50-14:50

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende


Partnere


aaa
Lover og forskrifter
Kommunen plikter å ha et tilbud om gratis leksehjelp i grunnskolen.
 
Se
Opplæringslova § 10-9 Politiattest og § 13-7a Plikt for kommunen til å ha tilbod om leksehjelp
Forskrift til opplæringslova kap. 1A Leksehjelp for elevar i grunnskolen

Lover

Forvaltningsloven
Opplæringslova

Forskrifter

Forskrift til opplæringslova

___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Sand skole tilbyr leksehjelp mandager og torsdager fra 1445-1545.

Storsteinnes skole tilbyr leksehjelp tirsdager og torsdager fra 1430-1530.

Laksvatn oppvekstsenter tilbyr leksehjelp mandager tom. torsdager fra kl 1435-1505.

Nordkjosbotn skole tilbyr leksehjelp tirsdager kl 14.15-15.15 og onsdager kl 13-14.

 

 

Saksbehandling

Klagemulighet

Elever og foreldre kan be om tiltak som gjelder det psykososiale miljøet. Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis vedtak ikke er fattet innen rimelig tid, kan du allikevel klage som om vedtak er gjort.

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Grunnskolene
Epost:trude.brathen@balsfjord.kommune.no
Andre opplysninger
Gyldig fra
2010-09-20
Gyldig til
2023-12-31