Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ledsagerbevis for funksjonshemmede

For at personer med nedsatt funksjonsevne lettere kan delta på kulturarrangementer eller friluftsarrangementer, kan de få med seg en ledsager. Dette kalles ledsagerordningen og den administreres av kommunen. 

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Har du nedsatt funksjonsevne, kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg.

Målgruppe

Personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne, for eksempel:

  • Bevegelseshemming
  • Hørselshemming
  • Synshemming
  • Demens
  • Utviklingshemming
  • Allergier
  • Psykiske lidelser, hjertesykdomer, lungesykdommer.

Kriterier/vilkår

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. Det er ingen nedre eller øvre aldersgrense.

Det er opp til den enkelte arrangør om de aksepterer ledsagerbevis.

Pris for tjenesten

Ledsagerbevis er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Statens råd for funksjonshemmede har informasjon om ordningen.  

Ledsagerbevis - brosjyre
Hjelpetilbud i kommunen
Ledsagerbevis på telefonen

Partnere

Offentlige og private arrangører av arrangementer og noen hoteller og transportselskaper.

aaa
Lover og forskrifter

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.

Lover

Forvaltningsloven

Retningslinjer

Retningslinjer - ledsagerbevis

___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du søker kommunen om å få ledsagerbevis. Kommunen vil gi deg et skriftlig vedtak uansett om du får innvilget ledsagerbevis eller ikke.

Skjema

Søknadsskjema ledsagerbevis
Saksbehandling

Klagemulighet

Hvis du får avslag på søknad om ledsagerbevis, kan du klage på dette. Kommunen skal gi deg veiledning om hvordan du klager.
 
Klagen skal sendes til kommunen, som skal vurdere søknaden din på nytt.
Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Psykiatri og rehabilitering
Postadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES
Besøksadresse:9050 STORSTEINNES
Andre opplysninger
Gyldig fra
2008-09-19
Gyldig til
2023-12-31