Oversikten over ledige og byggeklare kommunale boligtomter er under revisjon og vil være ferdig 10. april.

I tillegg til kommunale tomter er det flere private aktører som selger boligtomter.  Kontakt oss for nærmere informasjon.

Når en tomt er byggeklar, med kommunaltekniske anlegg, betyr det at vei, vann og kloakk er ført fram til tomta.