Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

Husk

Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, bruk antibac.

Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

For fortløpende informasjon om viruset i Norge, følg link:  https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Les mer

Kommunal garanti for lån

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Nav kan garantere for lån som en form for økonomisk stønad. Garanti for lån kan være aktuelt hvis du har behov for å ta opp et større lånebeløp. Du kan henvises til en låneinstitusjon med Nav-kontoret som garantist (kausjonist).

  Målgruppe

  • De som midlertidig er ute av stand til å sørge for eget livsopphold
  • De som trenger å låne penger til utgifter som ikke regnes som livsopphold
  • De som trenger å låne penger selv om alle andre muligheter til å forsørge seg selv ikke er utnyttet

  Kriterier/vilkår

  Grunnvilkåret for å få en lånegaranti er det samme som for økonomisk stønad for øvrig. Garanti kan gis til den som ikke kan sørge for sitt livsopphold selv eller som trenger det for å overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. I tillegg skal det være sannsynlig at søker vil være i stand til å betale tilbake lånet.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Kommunen velger selv om stønaden skal gis i form av en lånegaranti. Se §§ 18, 19 og 21 i sosialtjenesteloven.

  Lover

  Forvaltningsloven
  Sosialtjenesteloven

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Ta kontakt med Nav for å få hjelp til å søke om kommunal garanti for lån.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Det vil bli fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke og hva tjenesten eventuelt omfatter.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

  Klagemulighet

  Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken gå videre til Fylkesmannen.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Nav Balsfjord
  Postadresse:Rådhusgata 9050 STORSTEINNES
  Besøksadresse:Rådhusgata 7 9050 STORSTEINNES
 • Andre opplysninger
  Gyldig fra
  2008-09-19
  Gyldig til
  2021-01-15