Vi ber om at alle henvendelser/spørsmål/klager sendes på e-post til: eskatt@balsfjord.kommune.no

Klagefristen for eiendomsskatt er 12. april og ingen klager vil bli behandlet før klagefristen er utløpt.

Viser til eiendomsskattelovens §25 hvor det står:

«Eigedomsskatten skal ytast til fastsett tid og med dei summane som først er fastsette, endå om det er sendt inn klage over utskrivinga eller utskrivingsgrunnlaget, eller dei står under prøving for ein klageinstans eller domstolane.»

Dette betyr at eiendomsskatten må betales slik den er sendt ut, men at det vil gjøres krediteringer i de tilfeller hvor det er feil i utsendt grunnlag eller at sakkyndig nemnd har gitt medhold (helt eller delvis) i klage.