Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

Husk

Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, bruk antibac.

Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

For fortløpende informasjon om viruset i Norge, følg link:  https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Les mer

Innbyggerinitiativ

Alle har rett til å fremme et forslag til kommunestyret eller fylkestinget. Innbyggerforslag er en demokratisk rettighet for alle. 

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Som innbygger i kommunen (eller fylkeskommunen) har du rett til å kreve at et konkret forslag blir behandlet av kommunestyret (eller fylkestinget). Du må ha støtte fra andre innbyggere for ditt forslag. Du har også denne retten selv om du er under 18 år. 

  Det er gjerne stor mobilisering rundt enkelte saker lokalt. Tanken er at initiativretten kan bidra til å kanalisere dette engasjementet inn i det politiske systemet.

  Du kan opprette saker elektronisk på minsak.no.

  Målgruppe

  Innbyggere som er registrert bosatt i kommunen (hvis forslaget fremmes overfor kommunen) eller i fylket (hvis forslaget fremmes overfor fylkeskommunen). Forslag kan også fremmes av personer under 18 år.

  Kriterier/vilkår

  Et forslag må støttes av minst to prosent av innbyggerne. Likevel er 300 underskrifter i kommunen eller 500 i fylket alltid tilstrekkelig.

  I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag hvis dette har

  1. samme innhold som et tidligere innbyggerforslag, eller
  2. samme innhold som en sak som er behandlet av kommunestyret (eller fylkestinget) i løpet av valgperioden 

  Kommunestyret (eller fylkestinget) står fritt til å ta saken opp til behandling selv om vilkårene for et innbyggerforslag ikke er oppfylt.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Min sak - kom med din sak
  aaa
 • Lover og forskrifter

  Se kommuneloven § 12-1 Innbyggerforslag.

  Lover

  Forvaltningsloven
  Kommuneloven

  Retningslinjer

  Innbyggerforslag

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du må formulere et forslag om det du ønsker kommunestyret (eller fylkestinget) skal ta stilling til. Ta kontakt med kommunen (eller fylkeskommunen) for ytterligere veiledning. Hvis forslaget avvises fordi de formelle vilkårene for behandling ikke er til stede, bør kommunen (eller fylkeskommunen) opplyse deg eller dere om hva som skal til for at forslaget skal aksepteres til behandling.

  Vedlegg

  Du må dokumentere støtten til forslaget med underskrifter. Det må klart gå fram at underskriverne støtter det som forslaget går ut på.

  Søknaden sendes til

  Balsfjord kommune

  9050 Storsteinnes

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunestyret (eller fylkestinget) må selv ta stilling til det forslaget som fremmes.

  Saksbehandlingstid

  Kommunestyret (eller fylkestinget) skal ta stilling til et forslag innen seks måneder etter at det er blitt fremmet. Tidsfristen gjelder ikke hvis forslaget henvises til behandling i forbindelse med en pågående plansak etter plan- og bygningsloven. Som initiativtaker skal du (eller dere) holdes orientert om de avgjørelsene som tas med bakgrunn i forslaget.

  Klagemulighet

  Du kan ikke klage på alle beslutninger om å avvise et forslag. Klagemuligheten gjelder bare hvis saken ville vært et enkeltvedtak (etter forvaltningsloven) om den hadde vært realitetsbehandlet.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Økonomi/interntjenesten
  Telefon:77 72 20 27
  Epost:hhh@balsfjord.kommune.no
  Besøksadresse:Rådhuset

  Kontaktpersoner

  Navn:Mette Toftaker
  Tittel:
  Telefon:77 72 20 35
  Epost:mette.toftaker@balsfjord.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Gyldig fra
  2008-06-25
  Gyldig til
  2021-01-15