Hyttecontainere er altså kun for fritidsboliger, fastboende har egen renovasjonsordning. Dersom fastboende benytter seg av containere som er beregnet til hytter og fritidseiendommer vil disse ofte møte på fulle containere, og det vil også føre til økte kostnader for fritidsabonnenter på grunn av behov for oftere tømming, og behov for opprydding rundt containeren. Renovasjonsavgift er beregnet ut fra selvkost – dvs at den faktiske kostnaden deles på antall abonnenter. Misbruk vil belaste fritidsabonnentene og vil derfor bli sporet og anmeldt, jfr. Lov om forurensing. Altså – det vi som fastboende ikke får plass til i vår egen dunk skal bringes til Perpetums gjenvinningsanlegg på Stormoen. Åpningstider står på deres hjemmeside.

Alle kan bruke Glass- og metallemballasje og papp.

Avfall som oppstår som følge av opprydding, oppussing samt grovavfall og farlig avfall skal leveres på gjenvinningsstasjonen (Perpetum på Stormoen). Dette gjelder både fastboende og fritidsabonnement. Abonnenter med hytte- og fritidsabonnement har altså rett til å benytte gjenvinningsstasjonen på lik linje med andre abonnenter.

 

Plassering av containere for restavfall for fritidsabonnenter og
Plassering av glass/metallembalasje og pappcontainere for alle abonnenter, se tabell under:

 

9 – v /Fiskelausvatn

Mange hytter, må ha container her.

 

Beholdes

8 - v/ Aursfjordsaga

Hyttefelt. God plassering. Utvides med Glass-og

metallemballasje. Malangen Camping skal ha

egen  avfallsavtale.

Beholdes

7 – v/ Tennholmen

Hyttefelt med mange, mange hytter!

Beholdes

6 – Kirkevik v/ Staff C.

 

Fjernet – brukt av leietakere i campingvognfelt som skal bruke campingplassens avfallsløsning.

Glass container flyttet til Saga i Aursfjordbotn

 

20 – Lanes

Container

tilgjengelig ved Aspenes og Tennholmen (Aursfjordnes)

 

5 – Aspenes

2 stk rest + Glass/Metallemballasje. God plass –

vurdere flyttet nærmere Nordfjordbotn.

Beholdes

4 - Kvitbergan

God plass. Mange hytter

Beholdes

3 – Mestervik VAR-anlegg

2 rest + Glass/Metallemballasje. Flyttet til VAR-anlegg

og utvide med Papp

Beholdes

2 – Malangen Brygger

2 rest v/ park.plass 2, og 1 Glass/Metallemb. v/

park.pl. 1. God plass, mye brukt

Beholdes

1 - Sand

1 Rest og 1 Glass/metallemb.

Beholdes

22 - Ansnes

1 Rest. Tatt inn sommer 2018, men satt ut igjen!

Beholdes

11 – Sletta/Kvitnes

1 Rest. Avtale med Sletta IL

Beholdes

10 - Hamran

Flyttet til Tennes Kirke

Flyttet til kryss Tennes kirke.

12 - Storst.nes

Container for restavfall fritid utplassert igjen ved BKT sine lokaler.  Metallemballasje og papp.

Utplassert på nytt

21 - Sandbukt

1 Rest for hytteavfall og Glass/metallemballasje

og Papp. fra Januar 2020

Utplassert

17 – Heia

2 Rest, herav 1 hytte Balsfjord og 1 turist Mesta.

 

Beholdes

18 – Strømshøgda

Ble flyttet høst 2019 – men satt ut igjen etter

avtale med grunneier!

Beholdes

13 – Nordkjosbotn

2 Rest, 1 Glass/Metallemb.,

 

Hyttesekk for fritid

14 – Laksvatn

1 Glass/Metallemb. Flyttet til

park.pl. v/ fotb.banen.

Hyttesekk for fritid

15 – Svartnes

Glass/metallemb utplasseres igjen

Hyttesekk for fritid

16 - Stornes

 

Hyttesekk for fritid

Området Tamokdalen

4 stk fritid – får dunk 1 l

Sandbukt utlevere

 

 

 

 

Spørsmål om avfallsordningen rettes til Elisabeth Furumo på rådhuset. Det samme gjelder meldinger om ulike forhold som at man ofte finner at containerne er fulle, søppel rundt containere, f eks - elisabeth.furumo@balsfjord.kommune.no