Nasjonal kommunikasjonsmyndighet - Nkom, har videreført ordningen som ble etablert i 2014 hvor kommunene kunne søke om tilskudd til utbygging av bredbånd.  Ordningen skal bidra til at alle husstander i landet får et grunnleggende bredbåndstilbud av god kvalitet.  Det er også mulighet å få støtte til å øke kapasiteten på allerede eksisterende tilbud.

Nkom legger følgende kriterier til grunn for vurdering av søknader:

  • områder uten grunnleggende tilbud (< 4Mbit/s)
  • områder med grunnleggende dekning, men uten tilbud om høykapasitetsbånd
  • kostnadseffektiv nettutbygging
  • lokal medfinansiering
  • plan for bærekraftig drift etter utbygging
  • betydning for lokal samfunnsutvikling og verdiskapning

Dugnad kan regnes som lokal medfinansiering.  Dersom beboerne i et område blir enige om å søke og kan bidra med f.eks.  graving og legging av fiber, så vil dette telle som lokal medfinansiering.

Gjennomføringen av dette forutsetter tilskudd fra Nkom og positivt politisk vedtak for realisering

Har du/dere innspill på områder som bør prioriteres så sendes informasjon til: post@balsfjord.kommune.no

Frist for å melde sin interesse er 1. mai 2015

Evt spørsmål kan rettes til: hhh@balsfjord.kommune.no