Høringsfrist er 02.06.2022. 

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av ny skole på Meistervik.

Tilhørende plandokumenter ligger vedlagt nedenfor.

Detaljreguleringen er lagt ut til offentlig ettersyn av Balsfjord kommune ved enhet for plan og landbruk.

Merknader/uttalelser til planforslaget rettes til:
Balsfjord kommune, Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes
eller til postmottak@balsfjord.kommune.no innen 02.06.2022

Eventuelle spørsmål kan rettes ekstern saksbehandler:
Milan Dunderovic
 milan.dunderovic@sweco.no  
+ 47 98663381
Senior areal- og samfunnsplanlegger