Merknader/uttalelser til planforslaget rettes til:
Balsfjord kommune, Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes
eller til postmottak@balsfjord.kommune.no innen 02.06.2022

Eventuelle spørsmål kan rettes ekstern saksbehandler:
Milan Dunderovic
 milan.dunderovic@sweco.no  
+ 47 98663381
Senior areal- og samfunnsplanlegger