Har du innspill?

Innspill til planprogram skal merkes med «Innspill til planprogram områderegulering Nordkjosbotn 23/1707» og sendes til postmottak@balsfjord.kommune.no eller til Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes.

Frist for innspill til planprogrammet er 10. mai 2024.

Innspill og merknader som ble tilsendt i forbindelse med høring av det første planprogrammet, vil tas med videre og behandles når det reviderte planprogrammet skal fastsettes.

Du kan også gå inn på arealplaner.no for å se plandokumenter og følge planprosessen.

For mer informasjon kan du kontakte Kristin Johnsen på mail kristin.johnsen@balsfjord.kommune.no eller tlf 453 55 164.

1 kart.jpg