Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Elevenes fysiske skolemiljø

Alle som går i barnehage og på skolen har rett til et trygt og godt fysisk miljø. 

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Barnehagen og skolen har en aktiv plikt til å passe på at skolen har et godt miljø, både fysisk og sosialt.
 
Både bygget og uteplassen skal tilpasses alle barn og elever, også de med funksjonsnedsettelse.
 
Elevene skal få ta del i planleggingen og i arbeidet for et trygt og godt skolemiljø.
 
Skolen skal informere elever og foreldre om rettighetene deres og om skolens plikter.
 
Elever og foreldre kan snakke med skolen og be dem rette opp ting som ikke fungerer bra nok. Det kan for eksempel være forhold rundt
  • uteplassen
  • inneklima, lysforhold og støynivå
  • hygiene, rengjøring og smittevern
  • sikkerhet.

Målgruppe

  • Barn i barnehagen
  • Elever i grunnskolen og videregående skole
  • Elever som benytter skolefritidsordningen og leksehjelp
  • Foresatte

Kriterier/vilkår


Partnere


aaa
Lover og forskrifter
Se spesielt
Folkehelseloven § 9 og § 10
Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger

Lover

Folkehelseloven
Forvaltningsloven

Forskrifter

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger

___
Skjema
Saksbehandling

Klagemulighet

Elever og foreldre kan snakke med barnehagen eller skolen og be dem rette opp ting som ikke fungerer bra nok. Det kan for eksempel være forhold rundt
- uteplassen
- inneklima, lysforhold og støynivå
- hygiene, rengjøring og smittevern
- sikkerhet.
 
Barnehagen eller skolen skal ta stilling til oppfordringen innen rimelig tid. Hvis den ikke følger opp innen rimelig tid, kan du klage til kommunen sentralt. Kommunen vil vurdere om det er grunn for å følge opp klagen, for eksempel ved tilsyn.Denne vurderingen vil være et enkeltvedtak som du kan klage på. Du sender klagen til kommunen. 
Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Grunnskolene
Epost:trude.brathen@balsfjord.kommune.no
Andre opplysninger
Gyldig fra
2008-09-18
Gyldig til
2023-12-31