Balsfjord kommunestyre behandler formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan 4.12.2019.

Oversikt over foreslåtte økninger av gebyrer og betalingssatser fremgår av forslag til årsbudsjett og økonomiplan.

Vedlegg:

Øko_plan_2020-2023_Rådmannens forslag_041119.pdf

Tilråding fra formannskap_budsjett 2020_økonomiplan 2020_2023.pdf

Betalingsregulativ 2020.pdf

vedlegg_tiltaksrapport_driftstiltak.pdf