Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bibliotek

Et bibliotek er både en møteplass og et sted for lesing eller stille arbeid. På biblioteket kan du bruke og låne bøker, lydfiler og filmer.

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Et bibliotek er et samlingssted for innbyggere og en tjeneste for utlån. Biblioteket har
  • bøker og aviser på mange språk
  • tilgang til internett og til pc-er/nettbrett
  • informasjon og kunnskap på alle medier
Biblioteket er et sted for opplysning, utdanning og kulturell virksomhet.

Målgruppe

Alle er velkomne til å besøke biblioteket. Bibliotekene legger til rette for innbyggere med funksjonsnedsettelser.

Kriterier/vilkår

Du trenger et lånekort for å kunne låne fra biblioteket. For å få lånekort kan du henvende deg til ditt nærmeste bibliotek.

Pris for tjenesten

Biblioteket er gratis å bruke.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere


aaa
Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt folkebibliotekloven § 2, § 4 og § 5.

Lover

Folkebibliotekloven

Forskrifter

Forskrift om kvalifikasjonskrav i bibliotekene

___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Alle kommuner skal ha et bibliotek, enten alene eller i samarbeid med en annen kommune.

Du trenger et lånekort for å bruke bibliotekets utlånstjenester. Du kan henvende deg til ditt lokale bibliotek eller du kan registrere deg hos www.lanekortet.no og få et nasjonalt lånekort som du kan bruke på alle biblioteker i landet.

Når Nasjonalt lånekort skal brukes første gang i et nytt bibliotek, må kortet aktiviseres der. Norske bibliotek har forskjellige låneregler. Den som skal bli låner på et bibliotek, må derfor bli forelagt lokale låneregler og akseptere disse.

Regler for utlån og bruk av biblioteket fastsettes av hver enkelt kommune.
 

Vedlegg


Søknadsfrist


Saksbehandling

Saksbehandling


Saksbehandlingstid


Klagemulighet


Andre opplysninger
Oppdatert:
2023-01-23 09:42
Gyldig fra
2021-01-05
Gyldig til
2023-12-31