I ditt hjem kan et fosterbarn finne den alminnelige, trygge hverdagen det trenger.   Et fosterhjem er et alminnelig hjem med et stort hjerte   Det eksisterer mange myter og misforståelser om hva som kreves for å bli et fosterhjem. Dessverre er det mange dyktige, omsorgsfulle voksne som ikke blir fosterforeldre, fordi de tror at de ikke oppfyller kravene. Sannheten er at vi stiller svært få formelle krav. Det viktigste du kan gi et fosterbarn, er en helt alminnelig oppvekst i et helt alminnelig hjem.
 

 • Du trenger ikke ha ekstraordinære omsorgsevner         
 • Du trenger ikke være barnløs         
 • Du trenger ikke å ha høy inntekt        
 • Du trenger ikke å ha høy eller relevant utdannelse         
 • Du bestemmer selv hvilket fosterbarn du vil ha  

Som ”vordende” fosterforeldre gjennomgår du og din partner et opplæringsprogram som gir alle parter trygghet for at man er egnet for oppgaven. Et fosterhjem blir valgt til et eller flere barn med utgangspunkt i familiens forutsetninger, ressurser, interesser og ønsker, og vil samarbeide med barnets familie og barneverntjeneste om barnets behov og barnets fremtid.  

Hvem kan bli fosterforeldre?  

Fosterbarn er ulike, både i alder, personlighet og omsorgsbehov. Derfor trenger vi et mangfold av fosterhjem. Gode fosterforeldre finnes i alle lag av folket, med alle typer bakgrunn, tilhørlighet og ressurser. Et fosterhjem er kort og godt et ganske alminnelig hjem som ser gleden og nytten i å ta del i oppfostringen av et barn.
 

 • Fosterforeldre bør ha:           
 • Stabil livssituasjon         
 • Alminnelig god helse         
 • Gode samarbeidsevner        
 • God vandel        
 • Tid og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem        
 • Økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barnet mulighet for alminnelig livsutfoldelse  

I hver enkelt sak er det barnets beste som er retningsgivende for valg av fosterhjem. Barneverntjenesten skal ta hensyn til barnets etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn, og alltid vurdere om noen i barnets familie eller nettverk kan velges som fosterhjem.  
http://www.fosterhjem.no/ og www.bufetat.no finner du både nyttig lesestoff og viktige adresser for deg som er interessert i fosterhjemsarbeid. Vil du vite mer, anbefaler vi at du ringer gratis grønt nummer 800 80 018 for å finne din lokale fosterhjemstjeneste.