Sekretariatet i Tromsø kommune tar imot søkere og søknader som vertskommune for alle kommuner i Troms fylke som har sluttet seg til Tromsø kommunes oppreisningsordning.

Link til mer informasjon: http://www.tromso.kommune.no/oppreisningsordningen.262285.no.html