Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Elvis Bossmann

IT konsulent Helse og Omsorg

elvis.bossmann@balsfjord.kommune.no

Telefon: 973 97 359

Felleskontor Helse og familieenhetenAnsatte
Navn Tittel Telefon

Balsfjord kommunalteknikk

Edel-Mari Johansen Kontormedarbeider 912 44 554
Geir Kristian Olsen Driftstekniker 991 06 247
Jarle Borge Driftstekniker 917 33 744
Kristian Berg Driftstekniker 452 86 457
Leif Kristiansen Daglig leder 952 17 640
Peter Johansson Keinovuopio Driftstekniker 971 23 393
Vakttelefon vann og avløp 477 04 969

Balsfjord sykehjem

Christina Olsen Kst enhetsleder BBS 902 56 572
Eirin Olsen Hjelpemiddellageransvarlig Balsfjord 991 63 953
Korttida BBS 73109830
Kristina Schneider Avdelingsleder skjermet avdeling 951 05 993
Kårstua 73109852
Mona Strand Kjøkkensjef 904 15 213
Siw Laila Nilsen Avdelingsleder Storstua/Kårstua 406 03 067
Storstua 73109823
Støa 73109862
Tennesstua 73109840
Vakthavende sykepleier Bosenter 905 98 151
Åttringen 73109856

Barnevern

Jeanett Eriksen Barnevernkonsulent 950 85 075
Maria Bergli Barnevernkonsulent 900 54 869
Marthe Kongsli Barnevernkonsulent 911 03 757
Mona Karlsen Barnevernkonsulent 916 36 484
Tanja Nilsen Barnevernkonsulent 909 68 133
Tove Beate Engum Barnevernsleder 915 51 416

Bibliotek

Hege Åsheim Biblioteksjef 482 26 250
June Åsheim Bibliotekar 482 26 250

Boligtjenesten Funksjonshemmede

Ann-Kathrin Larsen Fagleder Midttun 453 55 327
Hege Nysted Enhetsleder 404 77 795
Joanna Mikolajczyk Fagleder Kirkeveien 480 02 540
Monica Hansen Fagleder avlastnings- og barnebolig 907 00 842
Sissel Janne Olsen Fagleder Roffa 906 90 292

Brann og redning

Arnstein Smevik Brannsjef 905 69 962
Hans Arne Thomsen Leder forebyggende 901 70 044
Michael Berg Varabrannsjef/Leder beredskap 995 54 811
Thomas Hansen Brannforebygger 453 75 142

Byggforvaltning, vei og havn

Arnt Hansen Ansvarlig havn 909 98 857
Asbjørn Mathisen Vaktmesterassistent 474 53 109
Bård Pedersen Vaktmester Kvienskogen, Kuben og Utleieboliger 474 53 106
Christer Sætre Vaktmester Nordkjosbotn skole og Nordkjosbotn barnehage 453 74 420
Einar R Heim Driftstekniker Storsteinnes skole, Moan bad, Moan barnehage og BBS 416 82 824
Gudmund Larsen Vaktmester Rådhus, BBS og helsesenter 916 29 069
Ingvar Stenvoll Ansvarlig vei 909 50 720
Knut Are Johansen Vaktmester Malangstun og Malangen barnehage 474 53 102
Ottar Larsen Vaktmester Laksvatn oppvekstsenter, omsorgsboliger og Roffa 911 75 954
Stefan Swiecki Badevakt/renholder Moan Bad 476 65 016
Svein Kristian Pettersen Enhetsleder 941 77 736
Tommy Hansen Vaktmester Sand skole og Skrållan barnehage 474 53 108
Tor Bergum Boligforvalter (Mandag, onsdag og fredag i oddetallsuker - mandag og onsdag i partallsuker) 484 81 101

Ergo/fysioterapitjenesten

Ingvild Westerbeek Ergoterapeut 482 52 165
Irene Skoglund Sjeffysioterapeut 957 91 484
Iselinn Alfredsen Kommunefysioterapeut/frisklivsveileder 482 51 689
Markku Paanalahti Fysioterapeut 482 52 158
Olga-Lise Holmen Kommunefysioterapeut 957 85 751

Felleskontor Helse og familieenheten

Birgit Iversen Enhetsleder 940 10 165
Elvis Bossmann IT konsulent Helse og Omsorg 973 97 359
Kari Anne Trefall Kommunepsykolog 940 11 921
Stian Andersen Kst Kommuneoverlege 90573803
Unn Kari Mikkelsen Sekretær 950 78 922

Helsesykepleie- og jordmortjenesten

Arlen Brathen Lunde Sekretær 907 05 848
Gro Lieben Kvalberg Jordmor 900 18 843
Ingvill Helberg Kst. helsesykepleier 477 13 104
Marianne Siikavuopio kst. helsesykepleier 901 80 768
Marte Rasch Lambela Ledende helsesykepleier 453 55 161
Natalie Martinsen Kst. helsesykepleier 900 15 721
Tone Hågensen Miljøterapeut 954 84 684
Vilde Grimstad Helsesykepleier 477 13 104

Hjemmetjenesten Nordkjosbotn/Laksvatn

Anne-Grethe Heggem Kst. enhetsleder 950 65 630
Marianne With-Dahl Kst avdelingsleder Laksvatn 995 77 424

Hjemmetjenesten Storsteinnes

Grete Storli Kst enhetsleder Storsteinnes 913 59 707

Koordinerende enhet

Hanne Lykkedrang Saksbehandler 480 98 769
Jeanette Movik Sekretær 966 34 111
May Tove Johansen Saksbeh. funksjonshemmede 400 31 899

Kultur og integrering

Elisabeth Mikkelsen Fagleder flyktningtjenesten 918 98 683
Ellen Hemmingsen Skaaraas Fagleder voksenopplæringa 907 92 604
Frode Steen Enhetsleder 977 26 396
Laila Bråten Flyktningkonsulent 957 31 583
Laura Nevala Programrådgiver flyktningtjenesten 453 27 269

Laksvatn oppvekstsenter

Geir Tansø Inspektør 917 93 693 / 777 28 711
Rigmor Sjåberg Kontormedarbeider 777 28 710
Ronny Jordnes Rådgiver 482 35 217
Rune Benonisen Enhetsleder 916 43 126 / 777 28 712

Legetjenesten

Bjørg Lyngedal Helsesekretær - permisjon fra 22.07.24 og ut året 777 22 150
Monica G. Kristiansen Helsesekretær 777 22150
Silje Nordseth Helsesekretær 777 22150
Sissel Granli Helsesekretær 777 22150
Sofie L. Nordahl Helsesekretær 777 22150
Turid Thorsdatter Helsesekretær 777 22 150
Veronika Karlsen Sykepleier/leder 453 30 129

Malangen barnehage

An-Magritt Asplund Enhetsleder 976 11 972
Bente Mathisen Assisterende styrer Mestervik 468 18 141
Line Hansen Assisterende styrer/ped.leder Skrållan 916 38 642

Malangstun

Bo1 Brukertelefon 966 34 325
Bo2 Brukertelefon 966 34 114
Kjøkken Brukertelefon 966 34 125
May-Britt Tverbakk Konstituert enhetsleder 476 08 398
Rehab/korttid Brukertelefon 966 34 116
Siri Hanssen Konstituert enhetsleder 476 08 408
Solkroken Brukertelefon 966 34 115
Vakttelefon 476 08 398
Vakttelefon Hjemmetjenesten 966 34 323

Moan barnehage

Cathrin J Soini Ped.leder Grønn avdeling 976 70 149
Ida Eliassen Ped.leder Orange avdeling 906 77 359
Kjersti Nordhaug Ped.leder Blå avdeling 976 70 149
Liss Mari Sørensen Ped.leder Blå avdeling 941 34 256
Marita Stenvoll Kst ped.leder Orange avdeling 952 09 907
Stine Lise Stenvoll Ped.leder Blå avdeling/Ass. styrer 902 32 583
Tone Opgård Ped.leder Gul avdeling 952 09 907
Trine Guttormsen Enhetsleder 958 47 313

Nordkjosbotn barnehage

Elisabeth Slettvoll Ped.leder Avdeling Vest 918 21 308
Ellen Rognli Enhetsleder 481 90 434
Gulldis-Iren Antonsen Ped.leder Avdeling Øst 918 23 830
Lone Elise Fredheim Ped.leder Avdeling Nord 918 21 544
Marthe Rognli Ped.leder Avdeling Sør 918 22 276
Nina Havnnes Ped.leder Avdeling Nord 918 21 544
Therese Sætre Ped.leder Avdeling Øst 918 23 830

Nordkjosbotn skole

Annette Kjoshaug Enhetsleder 995 63 385
Bengt-Erik Hansen Inspektør 915 64 588
Bodil Aasmundstad Rådgiver 916 28 567
Therese Henriksen Kontorfullmektig 777 28 730

Personalenhet

Anne Sagelv Fagansvarlig servicetorg 940 23 036
Cecilie Ingebrigtsen Fagansvarlig ikt 941 52 432
Eva Gabrielsen Personalsjef 997 49 428
Janne Solvang Møtesekretær 400 20 575
Johan Tore Abelsen IKT-konsulent 982 69 077
Kjersti Nilsen Fagansvarlig arkiv 940 11 245
Line Antonsen Billenstein Administrasjonskonsulent 453 43 414
Lise Johansen Personalrådgiver 453 43 043
Nils Wiggo Pedersen Ikt konsulent 975 16 288
Ådel Storbukt Arkivmedarbeider

Plan og landbruk

Ane Sofie Gout Lundberg Fagkonsulent 453 43 261
Brynjar Jørgensen Landbrukssjef 966 25 221
Dag Tørstad Planlegger 453 55 171
Elin Sneve Landmåler elin.sneve@balsfjord.kommune.n
Elisabeth Furumo Saksbehandler kommunale avgifter 940 23 164
Gunn Grønås Konsulent eiendomsskatt 940 23 163
Inge Eikelmann Enhetsleder 995 51 505
Kristin Johnsen Planlegger 453 55 164
Kurt Olsen Fagkonsulent landbruk 77 72 26 32
Marie Sagelv Utmo Rådgiver byggesak 947 86 194
Ronald Wolden Rådgiver geodata, kart areal 453 55 296
Rune Dreyer-Olsen Saksbehandler utslipp 462 80 469
Silje Molund Storbakk Landbruksveileder 45 32 71 98
Svanhild Sandnes Landbruksveileder 966 34 150

Psykisk helse og ReHabilitering

Alf Olav Lyngstad Frivilligkoordinator / miljøarbeider flerbrukshus Fuglelia 488 81 531
Ann Pedersen Avdelingsleder Miljøtjenesten 995 77 411
Bjørnar Ryeng-Berglund Miljøarbeider 488 81 532
Inger Louise Pulk Avdelingsleder rus og psykisk helse 404 48 737
Jan Erik Brovoll Psykiatrisk sykepleier 995 77 412
Lill Indreberg Sykepleier
Linn Eriksen Psykisk helsearbeider ungdom/unge voksne 404 27 529
Liv Bakkevoll Miljøarbeider 950 77 018
Maj Næss Avdelingsleder Aktivitetssenteret 957 60 726

Rådmannen

Lill-Karin Elvestad Bygdebokforfatter 913 77 490
Lillian Pedersen Kommunalsjef organisasjons- og samfunnsutvikling 975 97 570
Rigmor Hamnvik Kommunalsjef helse og omsorg 950 63 180
Synne Gjerdrum Rådgiver oppvekst 777 22 033
Trude Bråthen Kommunalsjef kultur og oppvekst 990 01 482
Øyvind Korsberg Rådmann 930 63 634

Sand skole

Frode Hansen Enhetsleder 995 19 566 / 777 28 742
Hanne Uteng Inspektør 480 79 233
Maria Kristoffersen Kontorfullmektig 77 72 87 40

Storsteinnes skole

Mette Toftaker Kontorfullmektig 777 22 083
Mona Kjosvatn Rådgiver 777 22 082
Rebecca Y. Rehnlund Enhetsleder 45316284
Rebecca Yvonn Rehnlund Fagleder ungdomstrinnet 906 87 956
Tove Kristine Antonsen Fagleder småtrinnet 959 67 559

Økonomienhet

Alf Inge Danielsen Økonomi- og regnskapskonsulent 777 22 222
Else Marie Hamnvik Økonomirådgiver 77 72 20 46
Kathrine Velva Økonomi- og regnskapskonsulent 940 23 018
Kurt Klaussen Controller 453 16 470
Laura Vissmann Fagansvarlig lønn 77 72 20 31
Liv Ervik Lønnsmedarbeider 77 72 20 30
Majken Sande Fagansvarlig regnskap 400 39 091
Steffen Kvien Økonomisjef 412 19 841