Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Nye veinavn vedtatt

Kunngjøring vedtatte adressenavn.

Kommunestyret har i møte 19.12.16, sak 125/16 vedtatt adressenavn som med dette kunngjøres i henhold til lov om stadnamn §6

Veien skal hete?

Vegnavn

Balsfjord formannskap vedtok på møte 29.09 å gjennomføre prosess for navnesetting av et 50-talls veger uten formelt vegnavn.

or 030

Nye veinavn i kommunen

Balsfjord kommunestyre vedtok på møte 04.02.09 følgende nye navn for veier/veistrekninger i Balsfjord: Foto:Ola Røe