Veinavn Startpunkt Endepunkt
Adresser i Balsfjord kommune
Selnesveien Kantornes Tromsø grense
Antonbakken Laksvatn boligfelt Laksvatn boligfelt
Seljelvnesveien Laksvatn Nordkjosbotn
Mobakken Dalveien Mo
Sjøvollan Nordlysveien Sjøvollan camping
Elvegårdsveien Ny vei Nordkjoselv boligfelt  
Øvergårdveien Nordkjosbotn Storfjord grense
Steinvollan Øvergårdveien Strinvollan
Elvekroknes

Avkjørsel E6 ungdomshus Ruud
like før Øvergård

Parallellstrekning med
Skogveien
Tamokveien Målselv grense i Tamokdalen Øvergård
Skiferveien Sæterveien Veis ende
Eijabakken FV 87 Nysted bru i Tamokdalen Nysted
Elverumsveien FV 87 mellom Skredlund og Nyrud i
Tamokdalen
Elverum
Takvassveien FV 857 Målselv grense E6 ved Heia
Åsheimveien FV 857 ved Nyborg Åsen ved Fjellfroskvatn
Myrvangveien Åsheimveien Myrvang
Rundvassveien Takvassveien Rundvatn
Vassmoveien FV 857 ved Rundvatn Vassmo kirkegård
Maukengveien Takvassveien Maukeng
Kaiveien Bergnesveien Bergneskaia
Sandbuktveien Markenesveien Sandbukt
Markenesveien Gamle trasé E6 forbi Markenes Sandbukt
Strupveien E6 ved Høgda Strupen
Juksavassveien Strupveien Juksavatn
Seljevollveien Stormo ved E6 Sætervang ved E6
Sørkjosveien Storsteinnes, veikryss ved banken E6 ved Tømmerelv
Åsveien FV 858 ved Sagelv E6 ved Sætervang
Brennmoveien Hølveien Grendehuset
Hølveien FV 858 i Sørkjos Hølen
Brinken Hølveien Boliger i boligfelt
Heimbakken Torget Hageveien
Martnasplassen Storsteinnes Storsteinnes
Sagelvvassveien Storsteinnes veikrysset ved banken E6 før Heia
Kjørveidalen Fv 296 Moanveien
Balsokkveien Moanveien Boliger
Storbuktveien FV 296 ved Nymoen FV 296 ved Langvasselv
Øverliveien FV 296 ved campingplassen Øverli
Petersborgveien Storsteinnes ved FV 296 Veikryss ved Petersborg
Frydenlundveien Petersborgveien Frydenlund
Sjånesveien Petersborgveien Sjånes
Nordengveien Petersborgveien Nordeng
Furudalsveien FV 283 ved Petersborg FV 184 i Aursfjord
Vassliveien KV 2028 Tverrveien Boligfelt
Strandveien Storsteinnes, veikryss ved baken Skjæret
Grønnvolltunet Strandveien Grønnvoll gård
Sneveveien FV 858 ved Steinåker Sneve, ved Sjåneset
Tennesveien Skjæret Balsfjord kirke
Middagsbuktveien FV 859 ved Tennes Middagsbukt
Tenneskaia Tennesveien  
Hauglandveien Balsfjord kirke Haugland
Fribergveien FV 184 i Nordfjordbotn Friberg
Lanesveien FV 184 ved Storelva Lanes
Ingebrigt Eliassens vei Aursfjordveien  
Malangsveien FV 858 Nordfjordbotn FV 286 v Tromsø grense
på Ansnes
Hilmarveien FV 858 i Mestervik  
Balsfjordveien FV 858 ved Mestervik Tromsø grense på Sletta
Boikamyra FV 858 ved Boikamyra Boikamyra
Skutvikveien FV 286 ved Skutvik FV 288 ved Skutvikåsen
Sandselvveien Malangsveien Krokstad
Fjellbruveien Sandselvveien Veis ende
Fjellbygdveien Sand Nordbyvatn
Nerbygdveien Fjellbygdveien  
Nordheimveien Fjellbygdveien  
Øver-Grindbakken Petersborgveien Boliger
Grønåsveien FV 858 Skjæret Nordfjordbotn
Hemmingveien FV 858 i Mestervik  
Inner-Hamnvåg Aursfjordveien  
Hamnvågneset Aursfjordveien Hamnvågnes
Stormoen Innlandsveien Stormoen
Strømstadkjosen Takvassveien Målselv grense

Vedtaket kan påklages etter Lov om stadnamn §§10 og 6, samt forvaltningslovens §28. Etter forvaltningslovens §29 er klagefristen tre uker fra mottatt kunngjøring.

Eventuelle klager må sendes innen 29.01.2016 til:

Vi har kommet i skade for å stave to veinavn feil, det gjelder:

Sjånesveien hvor det sto Skjånes - rett navn er Sjånesveien

Kaiveien hvor det sto Keiveien - rett navn er Kaiveien

Balsfjord kommune
Plan og forvaltning
Rådhusgata 11
9050 Storsteinnes

Eller postmottak@balsfjord.kommune.no