Det er laget nye reguleringsbestemmelser knyttet til den delen av planen som endres. For de øvrige arealene innenfor planens avgrensning (som forblir uendret) gjelder bestemmelser fra opprinnelig reguleringsplan av 1986.

Endringen av ansees ikke å gå ut over hovedrammene i planen, og heller ikke berøre hensynet til viktige natur- og friluftsområder. Planendringen kan behandles etter enklere regler, jf. plan- og bygningslovens § 12-14 andre ledd.

Forslag til endring av plan legges ut til begrenset høring i tidsrommet 25.06.2021 til 08.08.2021.

Parter som blir direkte berørt tilskrives i eget brev.

Høringsfristen er 08.08.2021.

Merknader og uttalelser sendes pr. post til: Balsfjord kommune, Rådhuset, 9050 Storsteinnes

eller

e-post til: postmottak@balsfjord.kommune.no

 

Planbestemmelser for endring av Nordkjosbotn Sentrumsplan, 25.06.21.pdfHøring - Planendring for Nordkjosbotn sentrumsplan - planid 5422-237 (L)(58734).pdfEndring av deler av B2 i Nordkjosbotn Sentrumsplan for ny ambulanse....pdf

A102 - Situasjonsplan med formål, 24.06.21.pdf

Nåværende bestemmselser.pdf