Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Grunnlån

Alle kan søke Husbanken om grunnlån til ny bolig eller oppgradering.

 • Generelt om tjenesten

  Tema

  - Bolig og eiendom

  Beskrivelse

  Enkeltpersoner kan søke Husbanken om grunnlån til oppføring av ny bolig. Grunnlånet skal bidra til å fremme viktige boligkvaliteter som universell utforming og miljø. Det betyr at huset du ønsker å bygge, blant annet

  • må være tilrettelagt for livsløpsstandard
  • ha redusert energibehov
  • bestå av miljøvennlige materialer

  I enkelte distrikter kan kvalitetskravene i noen tilfeller fravikes. 

  Målgruppe

  Alle, uavhengig av inntekt eller situasjon for  øvrig

  Kriterier/vilkår

  Husbanken forutsetter at du har økonomisk evne til å betjene lånet og at dette kan dokumenteres. Husbankfinansiering skal være innrettet mot rimelige kvalitetsboliger og gjelder ikke de dyreste boligene.

  Pris for tjenesten

  Lånet følger Husbankens rentevilkår.

  aaa
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Ta kontakt med Husbankens regionkontor så tidlig som mulig og gjerne før søknad er sendt. Benytt søknadsskjema (se lenke under) og fyll det ut i to eksemplarer.

  Skjema

  Søknad om grunnlån
  Søknad om statlig bostøtte (elektronisk)

  Vedlegg

  • Målsatte tegninger
  • Situasjonsplan
  • Byggekontrakt/anbudsmateriale
  • Beregning av boligens oppvarmingsbehov
  • Annen nødvendig dokumentasjon

  Søknaden sendes til

  Søknaden sendes til Husbankens regionkontor.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  I vurderingen vil det bli lagt vekt på lokale kostnads- og markedsforhold, kvalitet og brukergruppe. Husbanken tilbyr samarbeid tidlig i prosjekteringsfasen for å avklare kvalitet og pris.

  Klagemulighet

  Det er anledning til å klage på Husbankens vedtak om tildeling, utmåling, avvisning og avslag på lån eller tilskudd. Klagen må være skriftlig og sendes det kontoret som har truffet vedtaket. Klagen må begrunnes. Angi hva du klager over og hvilken endring du ønsker. Klagefristen er tre uker fra du har mottatt vedtaket. Hvis du ikke får medhold i klagen, sendes den til en uavhengig klagenemnd som er oppnevnt for husbanksaker.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Økonomikontoret
  Besøksadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Økonomikontoret
  Besøksadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES

  Kontaktpersoner

  Navn:Mona Grønås
  Tittel:1. sekretær
  Telefon:77 72 20 41
  Epost:mona.gronas@balsfjord.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Opprettet
  2016-01-12 13:02
  Oppdatert:
  2019-01-08 09:01
  Gyldig fra
  2008-09-19
  Gyldig til
  2020-01-15