BALSOKKEN
på 458 moh like ved Storsteinnes, gir flott utsikt i alle retninger over indre Balsfjord og ut til havet utenfor Malangen. Den er tilgjengelig fra mange kanter. Det går skogsvei fra Storsteinnes 5 km innover mot toppen. Merking langs veien og videre til topps - 7 km. Ca 2 timers marsj fra Storsteinnes, men kan av de spreke løpes på ned mot 1/2 time. Bok på toppen.

FugletindNATTMÅLSTIND (FUGLTIND)
på 1033 moh gir flott utsikt i alle retninger, bl.a mot Senja og havet utenfor Malangen. Et mye besøkt turmål både sommer og vinter (flott nedkjøring) Lettest tilgjengelig fra Tennes (merket til skoggrensa) eller fra Hestemyrhalsen ved Josefvatnet (merket til skoggrensa) Lett tilgjengelig fra sørsida både sommer og vinter. Fin tur også opp nord-østegga om sommeren. Bøker på toppen. Ca 10 km fra Tennes som gås på 3 - 4 timer, men kan av spreke løpes på 1 1/2 time.

MarkenestindMARKENESTIND (Rakeltind)
1403 moh. I forhold til høyden en meget lett tilgjengelig topp om sommeren. Mye avblåst og hard skare gjør toppen vanskelig tilgjengelig om vinteren. Lettest tilgjengelig fra Markenes fra enden av skogsbilvei ved Rundhompen. Merking opp kjørelei og opp til skoggrensa. Følger Markenesaksla helt til topps. Ved foten av bratthenget mot toppflata danner egga noen småtopper som er vanskelig å passere. Må derfor holde noe på sørsida av egga for å omgå disse. Noe løs stein i siste bratta mot toppen. Varde på sørsida av toppflata. Glimrende utsikt over indre Balsfjord og mot nærliggende dramatiske fjellområder. Ca 5 km fra Rundhompen tar ca 4 timer, men kan av de sprekeste løpes på under 2 timer.

RUSSETIND
1405 moh med luftig topp som er betydelig tøffere enn de forannevnte. Likevel godt bestigbar uten klatring. Hovedadkomst fra Russenes på østsida av Buktelva opp til nedkant av Russetindbreen. Man går rett opp ura mot toppen og stiger opp på toppegga litt på sørsida av toppen. Retur samme vei. Alternativ, men vanskeligere rute vis sørryggen fra skaret mot Markenestindan. Må gå opp på egga via en av 2 tonner/slukter fra østsida av breen før skaret. Et stup avslutter sørryggen, rundes på østsida. Luftig panorama ned mot fjorden/Nordkjosbotn og omliggende dramatiske tinder. Ca 5 km og 4 timer til topps.

PIGGTIND
1505 moh er en av de mest majestetiske toppene i heile landet og glimrende beskrevet av Peter W Sappfe. Østtoppen (1504m) er likevel tilgjengelig uten klatring. Bestigning av Piggtind er uansett en ganske tøff og svært væravhengig tur. Snøforholdene har dessuten stor betydning. Vesttoppen (1505m) må karakteriseres som klatreavhengig for de siste 4/100 meter. Piggtind nås hurtigst fra Lakselvdalen. Man går inn i Piggtindskaret nesten inn til vatnet og rett opp ura/lia til østtoppen. Opp til hovedtoppen gjenstår da 4 m klatring hvorav siste delen er svært bratt. Hovedtoppen nås alternativt ved å gå opp ura til eggen like vest for toppen. 100 m klatring gjenstår. Vinterbestigning krever stegjern og isøks. Nordvestryggen på Piggtinden er tilgjengelig kun ved klatring. Det er stor snøskredfare og bestigning anbefales under stabile snøforhold eller på tørt sommerføre.

HENRIKTIND
1127/119 m er tilgjengelig direkte fra Slettmo via Ørntuva, men også vis Stokse- og Tomasjorddalen. Bok på toppen. Den bakre toppen er vanskelig tilgjengelig via ryggene fra øst og nordvest. Utilgjengelig langs egga mellom tindene. Flott tur fra Laksvatn over Henriktind (mellom toppene) over Kistefjellet og Holmevassfjellet ned til Lakselvdalshøgda. Bør gås fra Laksvatn. RASMUSTIND 1224 MOH ligger i samme område som Henriktind, med meget flott utsikt til Lyngsalpene. Lett tilgjengelig fra botn av Stoksedalen eller fra Håkstad i Lakselvdalen.

ØRNESTINDEN (Blåtind)
1180 moh, lettest tilgjengelig fra Kantornes. Flott tur fra Smalak i Lavangsdalen opp forbi Smalakvatnet - over Gjømmerbreen og ned Gjømmerdalen til Laksvatn. SVARTNESTIND 1214 MOH, lettest tilgjengelig fra Hestnes nokså rett mot toppen eller via Søraksla eller nordvestryggen. Flott og dramatisk utsikt. ANSNESTINDAN 981 moh, er tilgjengelig fra "baksida"
KLEMMARTINDAN 1047 moh, er tilgjengelig både til fots og med ski fra Bakkebyskaret.

KVANNFJELLET,  MORTENHALSSKOLTEN 760 MOH OG FISKEFJELLET 828 MOH. Fra Sand er disse tilgjengelig fra flere kanter, lettest fra Pålfinnmoen direkte eller via Kjellbotn. Toppene også tilgjengelig med ski. Flott utsikt langt til havs utenfor Mlangen. KVANNFJELLET 1043 moh er tilgjengelig fra flere kanter, også med ski.

Jon Flydal foran BalsfjordeHAUGAFJELLET
835 MOH opp for Mestervik. Er tilgjengelig fra flere kanter - også med ski. Lettest opp nordvestryggen fra Eidbakkan.


SLETTIND
1115 moh er noe luftigere enn Kvannfjellet og tilgjengelig fra flere kanter.

BLÅTIND 1301 moh og MÅRFJELL 1326 MOH.
Tindene har svært vekslende tilgjengelighet hvor forsvarets virksomhet er en vesentlig begrensning. Et flott område.

HØLTIND
1011 MOH, ser lett tilgjengelig ut via hølaksla, men et 4 m stup på ryggen vanskeliggjør adkomsten den veien. Toppen er derfor lettest tilgjengelig direkte via Hølklubben.

StorvasstindSTORVASSTIND
1242 moh er en flott tind tilgjengelig etter 3 alternativer: Snareste alt. går fra Hølen gjennom ura langs STorvatnet til Storvasselva. Oppover på vestsida av elva til aksla på vestsida av tinden, langs denne til søraksla til topps. Veier og stier (merka) fra Hølen på vestsida av Storvatnet inn til Vaurak, derfra opp søraksla til toppen. Turen kan kortes ved å gå opp lia direkte fra innerenden av vatnet (bratt) Følge en sausti fra Hølen rett opp til dalen og skaret mellom Høltind og Kvittind (1113 moh) opp på Kvittind og videre langs ryggen til østryggen av Storvasstind. På sørsida av denne til søraksla av Storvasstind. Alternativt kan en fra skogbandet i dalen mellom Høl- og Kvittind, følge en sausti i lia under Kvittind fram til aksla under Storvasstind. Saustien går i temmelig bratt li og man skal derfor ha godt skofeste på denne strekningen. Storvasstind-toppen er luftig med "sikker" Adkomsten er prega av en del vanskeligheter bl.a. forseringa av ura ved Storvatnet.