Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Friluftsliv

Ridefysioterapi ved Stall Kjærnes

Ridefysioterapi ved ridefysioterapeut Anna Rosén tilbys i samarbeid med ridelærer og spesialpedagog Inger Gåre ved Stall Kjærnes, Storsteinnes.

Ridefysioterapi ved Stall Kjærnes

Har du behov for å leie kano?

Ishavskysten friluftsråd og Balsfjord kommune har gjennom BULAhuset kanoer pluss diverse annet utstyr for utleie.
Mulighet å leie kano

Turbilder

Fra Svein Pedersen har vi mottatt noen turbilder. Vi tar gjerne imot flere.

Hamnvåg utmarkslag - informasjon om oppgaver

Hamnvåg Utmarkslag dekker området fra Nordfjorden ved gnr. 101 og til Aursfjorden ved gnr. 103. Laget har som oppgave å være bindeledd mellom grunneiere og offentlige etater.

Friluftsloven

Lovens formål:
Formålet med denne loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre almenhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes.

Allemannsretten

Allemannsretten, retten til fri ferdsel og opphold i utmark, er fundamentet for utøvelse av det enkle friluftslivet. Den gir oss rett til å gå fotturer i skog og fjell, gå på ski i marka om vinteren og sykle og ake og ri på stier og veier.
1 | 2