Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Viktig melding:

Vi endrer utseendet på hjemmesiden. I en overgang kan noe informasjon være mangelfull.

Regulering - kunngjøringer

Detaljreguleringsplan for Bergneset kai- og industriområde.

Intensjonen med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av ny havn med lagerareal og byggetomter i tilknytning til eksisterende havn. Planen vil også sikre arealer til framtidig bergverksdrift i tilknytning til havn samt legge til rette for industriell næringsutvikling på området. Den nye planen vil erstatte eksisterende reguleringsplaner på planområdet.

Detaljregulering Bergneset kai og industriområde