Smittevernstiltak

Det er svært viktig at vi unngår smitte av luftveisinfeksjon på legekontoret, da konsekvensen at våre helsearbeidere smittes kan være at kontoret må stenges en periode.  

Vi ber derfor om at pasienter som oppsøker lege i Balsfjord og Storfjord tar hensyn til dette og opplyser om mulig luftveisinfeksjon uansett symptomer, slik at vi kan planlegge for å unngå smitte.

På grunn av økt forekomst av luftveisinfeksjon, skal alle pasienter bruke munnbind når de kommer til legekontoret.  Vi har mulighet for telefon- og videokonsultasjoner for pasienter som ikke kan møte på legekontoret.

 

  1. Alle som kommer på legekontoret skal bruke munnbind.
  2. Alle pasienter med luftveissykdom (feber, hoste, sår hals o.l), må kontakte legekontoret på Storsteinnes per telefon for å avtale testing og eventuelt legeundersøkelse.
  3. Testing skjer utenfor legevaktsinngangen på baksiden, og pasienter med luftveissymptomer skal under ingen omstendigheter inn på venterommet først.
  4. Dersom man er i tvil om man skal testes, kan man sjekke FHI.no, koronasjekk.no, eller kontakte legekontoret på telefon 77 72 21 50

 

VASK HENDENE

HOLD AVSTAND

TA ANSVAR!