Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.  

Du finner mer informasjon på:  https://www.varsom.no/snoskredvarsling/