Rett etter påske sendes turkalenderen ut til alle husstand i kommunene, og deles gratis ut på offentlige steder. Dette bidrar til at stimulere og motivere til turer i egen kommune og i nabokommunen, samt synliggjøre alle fantastisk flotte friluftsområder vi har utenfor døra. Lag/foreninger får samtidig en god markedsføring av sine arrangement, og vi håper det vil bidra til flere medlemmer.

 

Lavterskelturer som stavgangturer, postkassetrim og fisketurer skal med, samt toppturer, flere dagers-turer og klatreturer. Vi ønsker alt! De eneste kriteriene for å få turen med i kalenderen er at turen må ha en fastsatt dato, ha turleder og være gratis. Det er i tillegg et krav at alle som melder inn turer møter opp selv om turen er innstilt, slik at det er sikkert at de som evt møter opp får vite dette.

 

Ønsker ditt lag/forening eller annen arrangør at deres tur kommer med i kalenderen? Da ønsker vi snarest tilbakemelding på dato og klokkeslett for turen, turmål/tema, vanskelighetsgrad og lengde, oppmøtested (tydelig), turleder (navn og tlf), arrangør, og om turen er tilpasset rullestolbrukere. Alle lag/foreninger/arrangører vil også få navnet og logoen med inne i kalenderen på en samlet oversikt over samarbeidspartnere. Link til foreningens hjemmeside kan også legges ved.

 

Send e-post til post@ishavskysten.no innen 1. mars.

 

Vi gleder oss til å høre fra dere!

Fra oss i Ishavskysten friluftsråd

 

 

Med vennlig hilsen,

 

Maja Sjöskog Kvalvik

Fungerende daglig leder

Ishavskysten friluftsråd

Mobil. 46 79 19 76

majakvalvik@ishavskysten.no

www.ishavskysten.no