Oppstart denne sesongen blir fra Malangseidet v/ Tromsø grense til Meistervik og Ansnes til Meistervik. Videre fremdrift/tømmerode vil bli annonsert.

Vi ber om at tankene (alle kammer) merkes med stake – hvis mulig også med gnr./bnr.

Vi anbefaler abonnenten å reparere/skifte ut dårlige tanklokk da disse kan utgjøre en fare for bl.a. barn og dyr, og abonnenten er selv ansvarlig for eventuelle ulykker.

Der hvor det kan være fare for at veier/bruer ikke tåler tunge kjøretøy opp til 20 tonn,

ber vi om at dette meldes til Perpetuum Miljø AS eller Balsfjord kommune.

Klagefrist vedrørende septiktømming: 1 mnd etter utført tømming, til

Perpetuum Miljø AS, Salangsverket 9350 Sjøvegan tlf. 77 17 27 50 eller til Balsfjord kommune.