Tirsdag 29. september tar vi overgang til ny telefon/sentralbordløsning.  I den forbindelse tar vi forbehold om innkjøringsproblemer.  Dersom du ikke kommer gjennom på telefonen kan du, dersom det haster, sende epost til: postmottak@balsfjord.kommune.no