Det er mulig for lag og foreninger å søke dersom det er tiltak som de ønsker å bidra med og gjennomføre i tråd med denne målsetningen.

Balsfjord kommune sin kontaktperson er Lisa Friborg lisa.friborg@balsfjord.kommune.no og hun vil få informasjon dersom det kommer inn søknader fra lag og foreninger.
Det er etablert et samarbeidsforum som skal se på mulighet og tiltak som kommunen også kan søke på.

Link til tilskuddsordningens nettside: http://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnefattigdom/

Last ned infoskriv fra Bufdir her