Disse har fått tildelt midler:

 

OngA (Bulahuset) 12000,-

Mestervik byde- og idrettslag 5000,-

Balsfjord på langs / Ti på topp 7350,-

Josefvatn IL 4650,-

Enhet for psykiatri og rehabilitering, fotballag for personer med funksjonsnedsettelser 4000,-

Vi kan få mer midler til neste år hvis flere sender inn søknad på FYSAK – million 2011.

Derfor oppfordrer Ragna H. Gillebo alle i kommunen som kan sette i gang tiltak med fokus på fysisk aktivitet, og tilrettelegging for friluftsliv om å søke til neste år.

Fristen for å søke vil være medio desember 2010. Søknader hentes under folkehelse /FYSAK på hjemmesiden til fylkeskommunen

og kan sendes inn til FYSAK – koordinator i god tid før fristen.

Link; www.tromsfylke.no